Trenderna vänder om kyrka och tro: När är man hemma? När är man färdig?

16.12.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

När är jag framme,
när är jag hemma,
när är jag färdig,
när jag är – här?

Den vistexten av trubaduren Tomas Boström är inte som hans övriga livsglada, kristna repertoar. Nej, låten Hemma från 1994 är en regntung tvivels­vandring, ”det går en väg från Gud till satan / det går en väg, och en tillbaks”.

På den vandringen behöver många av oss bli mötta och sedda. Utanför kyrkorna, men också i dem. Hörda i tvivlet, i den underliga, men sällsamma dubbelhet det ofta är att ana en Gud, förnimma en tro, greppa ett liv.

I KULTURDEBATTEN i Sverige är många på väg tillbaks. I ett sekel har den som velat vara med i kultur och samhällssamtal förväntats se den kristna tron som det konservativa livsmönstret, den ointellektuella vidskepelsen, det oundvikligt utdöende. På 1920-talet var det ny vetenskapligt kritisk, ”liberal” teologi. På 1950-talet var det motsättningen mellan tro och vetande, på 1970-talet vän­­s­ter­ns uppror mot auktoriteter och kyrka.

I DAG tar kristen tro plats igen på mediernas kultursidor, på egna villkor, som i Expressen eller i tyngre inlägg i Dagens Nyheter (DN).

Det är ett stort steg. Den som skriver får ofta räkna med att ta puckar i debatten. Anser du faktiskt att kristendom är exklusiv och det enda rätta? Håller du också på att kant­ra över till populisterna, med deras ljumma kultur­kristna argument om att vi själva ska försvara oss mot resten av världen?

En del vågar. Som DN:s kulturchef Björn Wiman nyligen. Det var rentav lite ”komma ut” över hans krönika nyligen. Aldrig ens döpt som barn bär han nu ett kristet kors om halsen för att ”hålla fast vid det jag uppfattar som det heliga och rättfärdiga”, skriver han (DN 11.12).

TRENDERNA vänder i Sverige, och därmed ofta snart även i Finland. En ström människor verkar vara på väg tillbaka till det kristna arvet.

Är kyrkorna då beredda? På dem som vecklar fram en tro ur ett skrynkligt papper, men en tvivlande, tveksam sådan? Håller kyrkorna då fast vid sina former för heliga önskningar och andlig längtan? Ska en del då fortsätta beteckna tillmötesgåenden som kompromisser med tidsandan och världen? Ska de som är utan­för öva tills de ”kan” kyrkan?

Kyrkans mångtusenåriga arv är dessvärre en ypperlig grogrund för nostalgi och stilla­stående.

Som i de korridorer där man har vant sig vid tofflorna på jobbet, och rutinen har blivit den rätta religionen.

Som hos den som cirka var sjunde jul går i julkyrkan bara för att efteråt harmas över att alla psalmer inte längre sjungs som förr.

Som bland dem som gärna ser sig själva som lite mera väckta än andra, utan att fördenskull vara vakna i tiden. Utan hellre förankrar tron i egna hågkomster av hur det var, när allt var enkelt, givet, omkomplicerat och gick att läsa innantill.

SÅ NÄR MAN vill vända om till kyrkan och tron igen: När är man hemma? När är man framme? När är man färdig? När man är här.

Jan-Erik Andelin
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00