"Arbetsplatsen blir inte bara en religion, den blir en sekt"

07.12.2022
Patrik Hagman är teolog och författare.

”It may be the devil, or it may be the Lord, but you gonna have to serve somebody”, sjöng Dylan.

Denna tillspetsade tes verkar få empiriskt stöd i boken Work, Pray, Code av sociologen Carolyn Chen. Hon har studerat synen på arbete i Silicon Valley, och märker att tech-bolagens arbetsplatskultur allt mer börjat likna religioner.

"Hon har studerat synen på arbete i Silicon Valley, och märker att tech-bolagens arbetsplatskultur allt mer börjat likna religioner."

Dels handlar det om att bolagen tar över uppgifter som tidigare sköttes av kyrkan. Bolagen vill ta hand om alla sidor av deras anställdas liv. Därför tillhandahåller bolagen inte bara tjänster som barnpassning och gratis mat, utan också meditationspass, yoga och personlig vägledning. Många som rekryteras för dessa uppgifter har bakgrund som pastorer eller ledare i andra religiösa grupper. De erbjuder sedan vagt religiösa tjänster där allt som kan skapa bekymmer för företagets PR-avdelning putsats bort.

"De erbjuder sedan vagt religiösa tjänster där allt som kan skapa bekymmer för företagets PR-avdelning putsats bort."

Men viktigare är att arbetet som sådant blir det som ger arbetarna mening i livet, socialt sammanhang, känsla av att vara del av något större – allt det som religioner brukar ge människor. Men som Chen påpekar, syftet är ett annat. Medan kyrkor, synagogor, buddhistiska retreatcenter vill hjälpa människorna komma i kontakt med det gudomliga och leva bättre liv, är syftet för företagen ytterst att tjäna pengar. Så meditation säljs som ett sätt att öka prestationen och motverka utbrändhet. Samtidigt isoleras de anställda från det omkringliggande samhället. Arbetsplatsen blir inte bara en religion, den blir en sekt.

Det intressanta i Chens undersökning är att de enda som verkar klara av att stå emot denna religiösa arbetskultur är personer som har en religiös identitet innan de börjar jobba i Silicon Valley. De klarar i högre grad av att hålla kvar ett sammanhang utanför företaget, att dra rimliga gränser för arbetstid, att ha något mer i livet.

Chens bok ger en ovanligt konkret beskrivning av varför religiös tro spelar roll. Sund religion verkar hjälpa människor stå emot tvånget att underordna sig någon annans syfte.

"Sund religion verkar hjälpa människor stå emot tvånget att underordna sig någon annans syfte."

Någon garanti handlar det förstås inte om, sekter brukar ju vara religiösa. Men när jag ser dokumentärserien The Vow på Hbo slås jag av att kyrkor är väldigt måna om att undvika använda den typ av tekniker som den självhjälpssekt som skildras använder. En teknik som att skapa grader man kan stiga i skulle fungera väl i en församling som vill arbeta med andlig fördjupning. Men vi undviker att göra det, för vi vet riskerna.

Människorna söker hopp i en skrämmande tid. Något att bygga sin tro på när det kommer till människans okränkbara värdighet och naturens helighet. Allt detta finns i den kristna tron, och människorna anar det.

Det här är en stor möjlighet, men också en utmaning för kyrkan. Vågar vi stå emot de mäktiga krafterna som vill använda oss för sina egna syften? Väljer vi att hjälpa människorna stå emot, eller säljer vi våra tjänster till högst bjudande?

Jesus verkar ju varna oss för att försöka kompromissa i just denna typ av situationer. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Patrik Hagman
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46
Sebastian Holmgård är programledare för "Tänk, tänkare, tänkast" som hittas på Yle Arenan.

profilen. Sebastian Holmgård är aktuell med programmet ”Tänk, tänkare, tänkast”, där han och några barn synar en del sanningar i sömmen. Finns det exempelvis gånger då man får ljuga? 16.5.2023 kl. 13:58
Mia Anderssén-Löf håller i arbetet  med Borgå stifts strategi.

BORGÅ STIFT. Stiftsdekan Mia Anderssén-Löf håller på och sniffar in sina nya arbetsuppgifter vid domkapitlet i Borgå. Dekanen kopplas ofta samman med teologisk utbildning och fortbildning. Men hon har också fått strategi och framtid på sitt bord. 16.5.2023 kl. 10:02
Punsar bönehus

LAESTADIANERNAS FRIDSFÖRENINGARS FÖRBUND. En del av den finlandssvenska laestadianrörelsen håller på att separera från den evangelisk- lutherska kyrkan. Nu utreder rörelsen möjligheten att bilda en egen kyrka på föreningsgrund. Men något gemensamt exodus är inte att vänta. 15.5.2023 kl. 17:59

Äktenskap. Efter fredagens omröstning blev det tumme ner för ändringarna i kyrkoordningen som skulle ha gjort vigsel till äktenskap möjligt också för par där bara den ena är medlem i kyrkan. 13.5.2023 kl. 20:23
Barn och ungdomar planterar eucalyptus och grevillea i Rukongo, Kenya.

KLIMATFÖRÄNDRING. Från och med i år får varje konfirmand i Vasa svenska församling ett eget träd i Kenya. Skolungdomar i Miriu, Kenya planterade i april 140 trädplantor för årets konfirmander. Trädplantering är ett viktigt och effektivt sätt att bromsa klimatförändringen eftersom träden binder koldioxid ur atmosfären. 11.5.2023 kl. 08:59
Lilla kören övar. På morsdag stundar ett uppträdande.

morsdag. På morsdag spelar kantorn Heidi Lång i familjegudstjänsten i Replot där fokus ligger på mammorna och familjen. Barnkören sjunger och till kyrkkaffet blir det marängtårta. 3.5.2023 kl. 20:52

Bidrag. Gunvor och Bo Skogmans minnesfond delade ut 10 000 euro i år. Kristinestads svenska församling har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att dela ut understöd ur fonden. 9.5.2023 kl. 18:57
En genomblöt Mikael Grönroos framme i Santiago de Compostela. Samt vandring på Meseta, en platå i norra Spanien.

PILGRIMSVANDRA. Från att ha känt sig slut efter en sträcka på 300 meter förbättrade Mikael Grönroos sin grundkondition rejält. Resultatet blev 725 kilometer pilgrimsvandring. 3.5.2023 kl. 20:46

ungdomar. Ungdomarna i Sibbo är oroliga. Medierna har rapporterat om skadegörelse i skolan, 0m hot, vapen och bråk på biblioteket. Sibbo svenska församlings ungdomsarbetsledare har ett motgift: kärleksbombning. – Men det finns unga som jag inte får kontakt med. Det är nytt, säger Patrik ”Putte” Frisk. 6.5.2023 kl. 10:29

Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19