"Arbetsplatsen blir inte bara en religion, den blir en sekt"

07.12.2022
Patrik Hagman är teolog och författare.

”It may be the devil, or it may be the Lord, but you gonna have to serve somebody”, sjöng Dylan.

Denna tillspetsade tes verkar få empiriskt stöd i boken Work, Pray, Code av sociologen Carolyn Chen. Hon har studerat synen på arbete i Silicon Valley, och märker att tech-bolagens arbetsplatskultur allt mer börjat likna religioner.

"Hon har studerat synen på arbete i Silicon Valley, och märker att tech-bolagens arbetsplatskultur allt mer börjat likna religioner."

Dels handlar det om att bolagen tar över uppgifter som tidigare sköttes av kyrkan. Bolagen vill ta hand om alla sidor av deras anställdas liv. Därför tillhandahåller bolagen inte bara tjänster som barnpassning och gratis mat, utan också meditationspass, yoga och personlig vägledning. Många som rekryteras för dessa uppgifter har bakgrund som pastorer eller ledare i andra religiösa grupper. De erbjuder sedan vagt religiösa tjänster där allt som kan skapa bekymmer för företagets PR-avdelning putsats bort.

"De erbjuder sedan vagt religiösa tjänster där allt som kan skapa bekymmer för företagets PR-avdelning putsats bort."

Men viktigare är att arbetet som sådant blir det som ger arbetarna mening i livet, socialt sammanhang, känsla av att vara del av något större – allt det som religioner brukar ge människor. Men som Chen påpekar, syftet är ett annat. Medan kyrkor, synagogor, buddhistiska retreatcenter vill hjälpa människorna komma i kontakt med det gudomliga och leva bättre liv, är syftet för företagen ytterst att tjäna pengar. Så meditation säljs som ett sätt att öka prestationen och motverka utbrändhet. Samtidigt isoleras de anställda från det omkringliggande samhället. Arbetsplatsen blir inte bara en religion, den blir en sekt.

Det intressanta i Chens undersökning är att de enda som verkar klara av att stå emot denna religiösa arbetskultur är personer som har en religiös identitet innan de börjar jobba i Silicon Valley. De klarar i högre grad av att hålla kvar ett sammanhang utanför företaget, att dra rimliga gränser för arbetstid, att ha något mer i livet.

Chens bok ger en ovanligt konkret beskrivning av varför religiös tro spelar roll. Sund religion verkar hjälpa människor stå emot tvånget att underordna sig någon annans syfte.

"Sund religion verkar hjälpa människor stå emot tvånget att underordna sig någon annans syfte."

Någon garanti handlar det förstås inte om, sekter brukar ju vara religiösa. Men när jag ser dokumentärserien The Vow på Hbo slås jag av att kyrkor är väldigt måna om att undvika använda den typ av tekniker som den självhjälpssekt som skildras använder. En teknik som att skapa grader man kan stiga i skulle fungera väl i en församling som vill arbeta med andlig fördjupning. Men vi undviker att göra det, för vi vet riskerna.

Människorna söker hopp i en skrämmande tid. Något att bygga sin tro på när det kommer till människans okränkbara värdighet och naturens helighet. Allt detta finns i den kristna tron, och människorna anar det.

Det här är en stor möjlighet, men också en utmaning för kyrkan. Vågar vi stå emot de mäktiga krafterna som vill använda oss för sina egna syften? Väljer vi att hjälpa människorna stå emot, eller säljer vi våra tjänster till högst bjudande?

Jesus verkar ju varna oss för att försöka kompromissa i just denna typ av situationer. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Patrik Hagman
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54