Du vet väl om att alla är värdefulla – också i ett krig

07.11.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

I SNART NIO MÅNADER har kriget i Ukraina pågått, med växlande vändningar och intensitet. Under sommar och höst har en del ukrainska flyktingar återvänt hem igen. Efter bakslaget med nya ryska attacker mot kraftverk, vattenförsörjning och städer har en del inför vintern – flytt på nytt.

Hur det här ska sluta? har många frågat sig. Först sade vi det så där ödesmättat apokalyptiskt. Som: Stormakterna kan komma att skena i väg i ett tredje världskrig, en global uppenbarelsebok.

Nu säger vi fortfarande samma fem ord, men nu mera som en nykter fråga. Som: Hur ska det gå till när kriget tar slut? Som: Hur ska det gå till när de två slaviska ­staterna en dag möts vid ett kalt bord och bistert skriver under de första raderna om fred?

BISKOPARNA i Finlands evangelisk-luthers­ka kyrka hade nyligen ett gemensamt budskap om kristet hopp, och med det några böne­rader: Låt oss känna att du leder och styrker oss / hjälp oss att främja rättvisa och arbete / som kan skapa varaktig och verklig fred.

Arbete för en varaktig och verklig fred, det låter förvisso som det rätta. Men vad innebär det i praktiken? Vad vill kyrkan i Finland, och världens kyrkor, göra utöver att be en bön eller två att det ska bli fred i Europa?

I världen försiggår fredsinitiativ av olika slag, av alla från Frankrikes president Emmanuel Macron och miljardären Elon Musk till stadsfullmäktigen och borgmästare i europeiska städer som erbjuder sin ort som värd för fredsförhandlingar.

Men vad skulle kyrkan kunna göra i dag för en fredligare utveckling, på ett sätt som samtidigt inte blundar för att nationsgränser brutalt har kränkts, och människoliv skoningslöst skändats?

"Varje dag av krig är för mycket. Varje liv som förspills är en förlust, oberoende av sida."

FINLAND VÄNTAR på de två sista Nato­länder som ännu inte har stämplat vår Nato­ansökan. Samtidigt pågår en diskussion där Finland, som så ofta också i EU, är mån om att vara plikttrognast och bäst i klassen.

Statsminister Sanna Marin och hennes nya svenska kollega Ulf Kristersson vill inte ställa några hinder för att kärnvapen ställs upp också i våra länder. Det har andra Nato­länder gjort; Norge, Litauen eller Spanien har sagt nej, men inte vi.

Vi har ett hårt språk i Finland nu. En gång, för 50 år sedan, var Helsingfors ambitiöst skåde­platsen för nedrustningsförhandlingar. Här föddes gnistan till ett otal Helsingfors­kommittéer som drev mänskliga rättigheter i odemokratiska länder. Av den drajven finns få spår kvar.

Vi läser en del finländares arga och blodtörs­tiga utbrott om kriget på sociala medier. Vi brukar vifta bort dem som enskilda digitala nattugglors utfall, men likväl skapar de en allmän opinion. Den allmänna opinionen skapar ett tryck på politiker. Och de fattar till sist beslut om en nations val, och öde.

DET ÄR TID nu att tagga ner, som det moderna uttrycket lyder. Att samtala om fram­tiden i vårt hörn av världen. Och om Finlands ansikte som Natoland på ett sätt som skapar den varaktiga och verkliga fred biskoparna talade om.

Varje dag av krig är för mycket. Varje liv som förspills är en förlust, oberoende av sida. Du vet väl om att var och en är värdefull?

Jan-Erik Andelin
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00