Kyrkorna behöver vara platser där vi vågar tala om även obekväma sanningar

14.09.2022
Patrik Hagman är teolog och författare.

Det ser inte nattsvart ut med klimatomställningen. Globalt sätt växer nu förnybar energiproduktion på ett sätt som få vågade hoppas på för ett decennium sedan.

Med omfattande elektrifiering går det att lösa transportsektorn, det andra stora området. Även inom industrin rör det på sig där ny teknologi – förutsatt att vi klarar av att kraftigt öka elproduktionen – åstadkommer mer hållbar produktion.

Men det finns ett område där det knappt verkar röra på sig alls, nämligen jord- och skogsbruk. Utan drastiska förändringar här räcker inte de andra omställningarna för att vi ska klara tvågradersmålet, eftersom skog är det enda verkligt effektiva sättet att dra ner kol ur luften i dagens läge.Jordbruket diskuteras ingående i den brittiske journalisten George Monbiots nya bok Regenesis. Utmaningen kan sammanfattas såhär: Vi behöver öka produktionen av mat globalt, samtidigt som vi helt fasar ut användning av konstgödsel och bekämpningsmedel, och detta medan vi minskar odlingsarealen och använder mer av den för kollagring (skog).

"Det kan låta som att vi behöver lära oss koka riktigt mycket soppa på allt mindre spik."

Det kan låta som att vi behöver lära oss koka riktigt mycket soppa på allt mindre spik. Idag ökar andelen odlad mark globalt, då regnskog skövlas för att odla mera soja och palmolja. Otroligt nog visar Monbiot hur det kunde göras, med exempel från grönsaksodlingar som bara använder ”grönt gödsel” (växter som ökar näringen i jorden), samt odlare som låter bli att plöja jorden. Det är småskaligt idag, men kunde tillämpas bredare om man lade om jordbruksstöden så att det gick att leva på det.Nyckelfrågan, för Monbiot, är hur vi använder den ändliga resurs som jordens yta utgör. Vi kan inte fortsätta att använda över en fjärdedel av landytan för betande djur, när dessa bara ger oss en procent av det protein vi behöver. Djurfabriker står för en betydligt större del av våra behov, men de är miljökatastrofer i sig själva, och bygger på att stora ytor används för att odla soja och majs som djuren äter. Det finns inget sätt att klara klimathotet, säkra biodiversitet, mätta jordens befolkning om vi fortsätter äta djur, menar Monbiot.

Det betyder inte att vi alla ska bli veganer. Monbiot hoppas på den snabba utvecklingen av protein som odlas i labb. Eftersom merparten av det kött som idag äts i världen processas till en massa som sedan formas till olika köttliknande produkter låter detta inte omöjligt.


Vad är kyrkans roll i detta? Dels att se om sitt eget hus.

Vad är kyrkans roll i detta? Dels att se om sitt eget hus. Kyrkan äger mycket skog och jordbruksmark. Många av kyrkans medlemmar får sin inkomst från dessa näringar. Kyrkan borde verkligen vara föregångare i att förändra hur detta land används.

Det andra handlar om våra attityder. Det viktigaste är kanske att kyrkorna behöver vara platser där vi vågar tala även obekväma sanningar i en tid där allt fler gärna saluför lögner om att vi ska ha rätt till vår södernresa eller inte behöva ställa om våra liv.

Även när det gäller klimatomställningen är det sanningen som ska göra oss fria.Patrik Hagman
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33
– Många församlingar talar i dag själva om andligt våld. Det är nytt, säger Maria Björkmark,

ANDLIGT VÅLD. Samhället är allt ovanare att tala om tro. Så vården vet inte alltid hur den ska hantera den som mår dåligt av att ha hoppat av miljöer där religionen har blivit för trång. Det har Maria Björkmark forskat i. 19.5.2023 kl. 09:19
Alexandra Ramsay rör sig vant på Riksarkivet i Helsingfors.

KYRKBÖCKER. ”100 procent viktiga” är kyrkböckerna för den som forskar i sin släkt, säger historikern Alexandra Ramsay. I de gamla skrifterna hittar hon både stränga ordvändningar men samtidigt också präster som brydde sig om de små i sin hjord. 17.5.2023 kl. 14:46

Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00