Kyrkorna behöver vara platser där vi vågar tala om även obekväma sanningar

14.09.2022
Patrik Hagman är teolog och författare.

Det ser inte nattsvart ut med klimatomställningen. Globalt sätt växer nu förnybar energiproduktion på ett sätt som få vågade hoppas på för ett decennium sedan.

Med omfattande elektrifiering går det att lösa transportsektorn, det andra stora området. Även inom industrin rör det på sig där ny teknologi – förutsatt att vi klarar av att kraftigt öka elproduktionen – åstadkommer mer hållbar produktion.

Men det finns ett område där det knappt verkar röra på sig alls, nämligen jord- och skogsbruk. Utan drastiska förändringar här räcker inte de andra omställningarna för att vi ska klara tvågradersmålet, eftersom skog är det enda verkligt effektiva sättet att dra ner kol ur luften i dagens läge.Jordbruket diskuteras ingående i den brittiske journalisten George Monbiots nya bok Regenesis. Utmaningen kan sammanfattas såhär: Vi behöver öka produktionen av mat globalt, samtidigt som vi helt fasar ut användning av konstgödsel och bekämpningsmedel, och detta medan vi minskar odlingsarealen och använder mer av den för kollagring (skog).

"Det kan låta som att vi behöver lära oss koka riktigt mycket soppa på allt mindre spik."

Det kan låta som att vi behöver lära oss koka riktigt mycket soppa på allt mindre spik. Idag ökar andelen odlad mark globalt, då regnskog skövlas för att odla mera soja och palmolja. Otroligt nog visar Monbiot hur det kunde göras, med exempel från grönsaksodlingar som bara använder ”grönt gödsel” (växter som ökar näringen i jorden), samt odlare som låter bli att plöja jorden. Det är småskaligt idag, men kunde tillämpas bredare om man lade om jordbruksstöden så att det gick att leva på det.Nyckelfrågan, för Monbiot, är hur vi använder den ändliga resurs som jordens yta utgör. Vi kan inte fortsätta att använda över en fjärdedel av landytan för betande djur, när dessa bara ger oss en procent av det protein vi behöver. Djurfabriker står för en betydligt större del av våra behov, men de är miljökatastrofer i sig själva, och bygger på att stora ytor används för att odla soja och majs som djuren äter. Det finns inget sätt att klara klimathotet, säkra biodiversitet, mätta jordens befolkning om vi fortsätter äta djur, menar Monbiot.

Det betyder inte att vi alla ska bli veganer. Monbiot hoppas på den snabba utvecklingen av protein som odlas i labb. Eftersom merparten av det kött som idag äts i världen processas till en massa som sedan formas till olika köttliknande produkter låter detta inte omöjligt.


Vad är kyrkans roll i detta? Dels att se om sitt eget hus.

Vad är kyrkans roll i detta? Dels att se om sitt eget hus. Kyrkan äger mycket skog och jordbruksmark. Många av kyrkans medlemmar får sin inkomst från dessa näringar. Kyrkan borde verkligen vara föregångare i att förändra hur detta land används.

Det andra handlar om våra attityder. Det viktigaste är kanske att kyrkorna behöver vara platser där vi vågar tala även obekväma sanningar i en tid där allt fler gärna saluför lögner om att vi ska ha rätt till vår södernresa eller inte behöva ställa om våra liv.

Även när det gäller klimatomställningen är det sanningen som ska göra oss fria.Patrik Hagman
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40
För Giséla Linde blev kursen Livsstegen en kraftfull livsinventering.

mariehamn. När Giséla Linde gick kursen Livsstegen fylldes hon av vördnad över hur mycket vi orkar med – och hur mycket kraft vi har. Hon fick också syn på att kyrkan ofta står för en mer generös blick än världen utanför. 16.11.2022 kl. 10:42

Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00