Blir det Biden eller Trump?

27.10.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När detta skrivs är det ännu en dryg vecka kvar till det amerikanska presidentvalet. Ett par uppslag längre fram i den här tidningen har vi gjort ett nedslag i den amerikanska valrörelsen, där fokus ligger på hur de katolska väljarna tänker inför det kommande presidentvalet. Det finns över 50 miljoner katoliker i USA och de utgör därmed hela 25 procent av väljarkåren.

De kommentarer som lyfts fram i artikeln är på intet sätt unika, utan befäster snarast den bild som förmedlades redan i valrörelsen för fyra år sedan. Många av dem som planerar att lägga sin röst på Donald Trump ser att det finns problem både med hans personlighet och i hans agerande. Margarita Rivera, som kommer att rösta på Trump, säger exempelvis att ”Trump haft sina utmaningar” men lyfter i samma andetag fram allt gott som Trump gjort för de troende. Och med ”allt gott” syftar hon då långt på hans agerande i några nyckelfrågor. I synnerhet hans strikta hållning i abortfrågan uppskattas, och bland många också det faktum att han så tydligt tagit ställning för staten Israel. Med tanke på Trumps återvalskampanj kom nomineringen av Amy Coney Barrett till Högsta domstolen som en skänk från ovan.

Men frågan är om det räcker. En valenkät i början av oktober visade att Trump tappat i understöd bland vita katoliker. I augusti var hans försprång mot demokratiske motkandidaten Joe Biden enligt Pew Reasearch Center nitton procentenheter, medan det i oktober hade sjunkit till åtta. Också bland evangelikala kristna hade Trump tappat under motsvarande period, även om tappet inte var lika stort.

»Är det Trumps valhänta hantering av coronapandemin som speglas i enkäterna?«


En del menar att kristna väljare, både katoliker och evangelikala, börjar ha måttet rågat av Trumps utspel och påhopp. Men en lika möjlig förklaring kan vara att det är Trumps valhänta hantering av coronapandemin som speglas i enkäterna. Lika vältajmad som nomineringen till Högsta domstolen damp ner i Trumps famn, lika illa tajmad – med tanke på hans chanser till återval – är den tredje coronavåg som svept in över USA i oktober.

Än Biden då? Med några veckor kvar till valet kör hans kampanjläger nu hårt – i synnerhet i marknadsföringen mot kristna – på det faktum att tron varit viktig för Biden när han mött motgångar i livet. Biden är själv katolik och regelbunden kyrkobesökare. Det återstår att se om det räcker för att föra honom ända fram till seger.

Nicklas Storbjörk
Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47