HFD räddade inte kyrkan från äktenskapsfrågan

29.09.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

Så kom det då till slut, beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen som den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väntat på i två år. För kyrkan hade det varit en enkel lösning ifall HFD gått på samma linje som Norra Finlands förvaltningsdomstol och konstaterat att präster som viger samkönade inte kan straffas om kyrkomötet inte tydligare definierar den evangelisk-lutherska kyrkans äktenskapssyn.

Åsikterna om det beslut som nu fattades och dess följder går i sär, vilket med all önskvärd tydlighet avspeglas i kommentarerna på detta och följande uppslag. Vissa menar att det är lite vilda västern-känsla över läget i den evangelisk-lutherska kyrkan just nu. I sista hand är det alltså de som sitter i domkapitlens plenum runt om i stiften som nu avgör vad som gäller.

"Vissa menar att det är lite vilda västern-känsla över läget i den evangelisk-lutherska kyrkan just nu."

I och med att fallen avgörs på individnivå innebär det också att vad som gäller, det vill säga om präster straffas eller inte, kan variera från stift till stift men också variera över tid, eftersom ingen människa sitter för evigt på sin post. I teorin är det alltså möjligt att en präst kan viga samkönade ostraffat ett år, men ett annat år går det inte. Ett något svajigt läge kan det tyckas.

Både ärkebiskop Tapio Luoma och Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förespråkar en modell där man går in för att kyrkan har två olika äktenskapssyner och väljer att inte bestraffa präster som viger samkönade par.

Det skulle kräva att de så kallade konservativa bland biskoparna och i domkapitlen skulle vara beredda att gå in för en sådan trosmässig kompromiss. Det är inte helt givet, vilket skulle innebära att vilda västern-läget gällande samkönade vigslar är det vi får vänja oss med. Åtminstone under en tid. I en kommentar på följande uppslag konstaterar Patrik Hagman, teolog och kyrkomötesombud, att det nuvarande läget gällande äktenskapsfrågan inte är unikt om man tittar i backspegeln. Historiskt har förändringar nästan alltid skett så att praktiken förändrats först och sedan har teologin följt efter.

Nicklas Storbjörk

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04