HFD räddade inte kyrkan från äktenskapsfrågan

29.09.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

Så kom det då till slut, beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen som den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väntat på i två år. För kyrkan hade det varit en enkel lösning ifall HFD gått på samma linje som Norra Finlands förvaltningsdomstol och konstaterat att präster som viger samkönade inte kan straffas om kyrkomötet inte tydligare definierar den evangelisk-lutherska kyrkans äktenskapssyn.

Åsikterna om det beslut som nu fattades och dess följder går i sär, vilket med all önskvärd tydlighet avspeglas i kommentarerna på detta och följande uppslag. Vissa menar att det är lite vilda västern-känsla över läget i den evangelisk-lutherska kyrkan just nu. I sista hand är det alltså de som sitter i domkapitlens plenum runt om i stiften som nu avgör vad som gäller.

"Vissa menar att det är lite vilda västern-känsla över läget i den evangelisk-lutherska kyrkan just nu."

I och med att fallen avgörs på individnivå innebär det också att vad som gäller, det vill säga om präster straffas eller inte, kan variera från stift till stift men också variera över tid, eftersom ingen människa sitter för evigt på sin post. I teorin är det alltså möjligt att en präst kan viga samkönade ostraffat ett år, men ett annat år går det inte. Ett något svajigt läge kan det tyckas.

Både ärkebiskop Tapio Luoma och Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förespråkar en modell där man går in för att kyrkan har två olika äktenskapssyner och väljer att inte bestraffa präster som viger samkönade par.

Det skulle kräva att de så kallade konservativa bland biskoparna och i domkapitlen skulle vara beredda att gå in för en sådan trosmässig kompromiss. Det är inte helt givet, vilket skulle innebära att vilda västern-läget gällande samkönade vigslar är det vi får vänja oss med. Åtminstone under en tid. I en kommentar på följande uppslag konstaterar Patrik Hagman, teolog och kyrkomötesombud, att det nuvarande läget gällande äktenskapsfrågan inte är unikt om man tittar i backspegeln. Historiskt har förändringar nästan alltid skett så att praktiken förändrats först och sedan har teologin följt efter.

Nicklas Storbjörk
Mari Leppänen

biskopsval. Stiftsdekanen Mari Leppänen har valts till ny biskop i Åbo ärkestift. Enligt det preliminära resultatet fick Leppänen 565 av de avgivna rösterna medan motkandidaten Jouni Lehikoinen 457 fick röster fick i valets andra omgång. 3.12.2020 kl. 14:53

jakobstad. Valet av församlingspedagog i Jakobstad svenska församling rivs inte upp. Församlingsrådet konstaterade i går att beredningen och beslutet gått korrekt till. 3.12.2020 kl. 13:41
I Nykarleby ordnas gudstjänst i kyrkorna under de närmaste veckorna – även om det inte är många som får vara med.

begränsningar. Från och med idag får maximalt 20 personer delta i offentliga tillställningar i Österbotten. – I vissa avseenden tvingas vi tänka om, men vi kan dela tro och hopp även om vi inte kan träffas fysiskt, säger Mia Anderssén-Löf, som är kyrkoherde i Nykarleby 2.12.2020 kl. 16:15
– Att jag pratar finska har vi använt som "partytrick" på diverse ungdomssamlingar och föräldraträffar, säger Daniel Jakobsson.

Kalender. Rikssvenska Daniel Jakobsson, som jobbar i Matteus församling i Helsingfors, bjuder frikostigt på sig själv så här i adventstid. I en virtuell språkbadskalender öppnar han kalenderluckor, läser det finska innehållet och försöker förstå budskapet. Och allt tog avstamp i ett stort misstag. 2.12.2020 kl. 11:59

adventskalender. För bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse var uppdraget att skapa en adventskalender lite av en dröm som gick i uppfyllelse. 2.12.2020 kl. 10:05
Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37