"Att ordna evenemang är en stor risk när det finns en risk för att coronaviruset kommer in som en objuden gäst"

16.09.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

”Kan det här inte bara vara över.” Vi sitter på ett planeringsmöte när hon drar en djup coronasuck över alla de praktiska utmaningar – både privata och professionella – som det senaste halvåret fört med sig. Många av oss har säkert tänkt den tanken många gånger de senaste månaderna: kan det här inte bara vara över. I en intervju i denna tidning säger Nina Lindfors att hon drömmer om ett coronavaccin och coronamedicin. I en annan artikel säger läkaren Peter Strang, som forskat kring symtom och dödlighet i covid-19 i Sverige, att han tror att vi kommer att ha ett vaccin i januari.

Även om det skulle gå så väl så har vi ett antal månader av coronabeslutsångest framför oss. Det ständiga velandet har blivit en del av vardagen: att hela tiden göra någon form av riskanalys. Å ena sidan har antalet fall av covid-19 hållits på ganska låg nivå i Finland, i synnerhet under sommaren. Ska man lägga lapp på luckan om det under föregående tvåveckorsperiod konstaterats fyra covid-19 fall per 100 000 invånare? Å andra sidan: varje fall av covid-19 kan potentiellt leda till att någon dör.

"Ett tungt vägande skäl var att det skulle bli oerhört svårt och dyrt att reda upp ifall någon i personalen i samband med turnén skulle testa positivt för covid-19."

På Fontana Media, som utöver att ge ut denna tidning också driver ett bokförlag, har vi haft vår del av coronavelande. Vi har till exempel grubblat över den bokturné i Svenskfinland som vi traditionellt ordnat på hösten. I år blev det ingen sådan. Ett tungt vägande skäl var att det skulle bli oerhört svårt och dyrt att reda upp ifall någon i personalen i samband med turnén skulle testa positivt för covid-19. Efter moget övervägande valde vi att ordna ett par mindre och tidsmässigt isolerade diskussionskvällar med aktuella författare. Riskfritt är det aldrig, och i sista hand är det den enskilda besökarens sak att bedöma om man är bekväm med att delta.

"Dörren står fortfarande öppen för deltagare från resten av stiftet, men hur många från fastlandet kommer att våga sig dit?"

Kyrkans central för det svenska arbetet har säkert haft sin beskärda del av riskanalyskamp när man övervägt om man ska ordna kyrkodagar i Mariehamn i november. Nu blir det kyrkodagar, om än i nedbantad form, i första hand för ålänningarna själva. Dörren står fortfarande öppen för deltagare från resten av stiftet, men hur många från fastlandet kommer att våga sig dit? Det kan tyckas vara ett ganska djärvt beslut att ordna kyrkodagar när det finns en risk för att coronaviruset kommer in som en objuden gäst. Man kan kanske fråga sig om det överhuvud taget är värt att ta risken när evenemanget på grund av de rådande omständigheterna knappast kan fylla sin stiftssamlande funktion.

Nicklas Storbjörk
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30