Kyrkan är ingen åsiktsgemenskap – kyrkan är gemenskap av hungrande människor

14.08.2020
Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Kyrkomötet har än en gång fört en diskussion om äktenskapsfrågan utan att parterna nämnvärt närmat sig varandra.

Den här gången föranleddes diskussionen av ett anmälningsärende, som biskopsmötets svar till kyrkomötet formellt var. Men det hindrade inte att de välkända argumenten upprepades.

Biskoparnas lösningsmodeller har kritiserats redan före kyrkomötet och de fick mera kritik under mötet. Visst har det sina svagheter. Men lösningen måste finnas där. Annars riskerar den evangelisk-lutherska kyrkan att splittras som organisation. Frågan är om inte utvecklingen redan gått så långt att splittring är oundviklig.

Flera kyrkomötesombud talade för en kompromiss, men ställningarna rubbades inte ens av hotet om att Högsta förvaltningsdomstolen indirekt kommer att lösa frågan. HFD förväntas förkasta de överklaganden som gjorts i anledning av att lägre rättsinstanser befriat präster som vigt samkönade par från de prickningar domkapitlen gett dem. HFD kan avgöra frågan redan före jul.


"Det är föga smickrande för kyrkan att HFD löser knuten."

Det är föga smickrande för kyrkan att HFD löser knuten. Men i och för sig är det också en lösning. I så fall förverkligas också någon av biskoparnas lösningsmodeller: Att kyrkan fortsätter att se äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna, men tillåter prästerna att viga samkönade par.

När kyrkomötet öppnade för vigning av kvinnliga präster 1986 försäkrades präster med den gamla ämbetssynen utrymme att fortsättningsvis få verka i kyrkan. Idag prästvigs ingen som inte kan samarbeta med alla prästkolleger.

Nu har man diskuterat att skriva in en befriande samvetsklausul för präster som inte vill viga par av samma kön i kyrkolagen. Hur går det med den klausulen om kyrkan plötsligt ställs inför faktum: att HFD avgjort en central kyrklig fråga? Då har kyrkan inte bara gett ifrån sig initiativet utan då har också en del av den autonomi kyrkan haft gått förlorad.

Kyrkan är ingen åsiktsgemenskap. Kyrkan är gemenskap av hungrande människor som visar varandra vägen till en plats där det finns mat. Det kräver att man kompromissar, respekterar varandra och vill varandra väl.

Johan Sandberg
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30