"För många medlemmar i församlingen existerar inte de här gränserna överhuvudtaget"

16.06.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

På insändarplats i den här tidningen konstaterar Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen, att höstens budgetarbete blir utmanade i många församlingar. Ekonomin har varit ansträngd i församlingarna redan tidigare och coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Ekstrand skriver att det är förståeligt om synfältet smalnar och förtroendevalda först skär i gemensamma åtaganden som Kyrkpressen och understödet till missionen och utlandshjälpen. Sedan lyfter han fram betydelsen av församlingarnas understöd till missionen och utlandshjälpen.

Oron är säkert befogad och det är lätt att se att Kyrkpressens och missionens/utlandshjälpens utmaningar är desamma. När ekonomin blir utmanande i församlingarna är det lätt hänt att man börjar dela in verksamheten i ”det egna” och ”det andra”. Det egna blir helt naturligt det man i första hand ser i den egna församlingen, den egna verksamheten och de egna anställda. I kategorin ”det andra” hamnar lätt saker och människor som man inte ser i den egna, dagliga verksamheten. I den kategorin landar obönhörligen missionen/utlandshjälpen och Kyrkpressen. Det är mindre smärtsamt att skära i det man inte direkt ser. På så vis kan man säga att Kyrkpressen/missionen/utlandshjälpen – för att använda sporttermer – alltid spelar på bortaplan när församlingarna och i sista hand de förtroendevalda ska göra de ekonomiska prioriteringarna.

"Det egna blir helt naturligt det man i första hand ser i den egna församlingen, den egna verksamheten och de egna anställda. I kategorin ”det andra” hamnar lätt saker och människor som man inte ser i den egna, dagliga verksamheten."

I sin insändare konstaterar Ekstrand att missionen och kyrkans internationella diakoni hör till kyrkans grunduppgifter och att man sviker kyrkans uppdrag om man inte tar ansvar för dem. Det är så sant som det är sagt. Vilka är då motiveringarna för församlingarna att fortsätta prioritera Kyrkpressen?

Det har lyfts fram förr, men den telefonenkät som gjordes för ett par år sedan bland slumpmässigt utvalda församlingsmedlemmar i församlingar som prenumererar på Kyrkpressen visade att över hälften (54%) av de svarande såg tidningen som sin främsta kontaktkanal till kyrka och församling. Det är viktigt för de både dem som gör upp budgeten och förtroendevalda att hålla det här perspektivet i minnet. Det är i sista hand församlingsmedlemmarnas skattepengar man hanterar. Om över hälften av dem säger att tidningen är deras främsta kontakt till församlingen borde det väga tungt när budgeter ska spikas och ”det egna” ställs mot ”det andra”. För många församlingsmedlemmar existerar inte de här gränserna överhuvudtaget. För dem kan missionen, utlandshjälpen eller Kyrkpressen lika mycket vara ”det egna”.

Nicklas Storbjörk
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01