"För många medlemmar i församlingen existerar inte de här gränserna överhuvudtaget"

16.06.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

På insändarplats i den här tidningen konstaterar Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen, att höstens budgetarbete blir utmanade i många församlingar. Ekonomin har varit ansträngd i församlingarna redan tidigare och coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Ekstrand skriver att det är förståeligt om synfältet smalnar och förtroendevalda först skär i gemensamma åtaganden som Kyrkpressen och understödet till missionen och utlandshjälpen. Sedan lyfter han fram betydelsen av församlingarnas understöd till missionen och utlandshjälpen.

Oron är säkert befogad och det är lätt att se att Kyrkpressens och missionens/utlandshjälpens utmaningar är desamma. När ekonomin blir utmanande i församlingarna är det lätt hänt att man börjar dela in verksamheten i ”det egna” och ”det andra”. Det egna blir helt naturligt det man i första hand ser i den egna församlingen, den egna verksamheten och de egna anställda. I kategorin ”det andra” hamnar lätt saker och människor som man inte ser i den egna, dagliga verksamheten. I den kategorin landar obönhörligen missionen/utlandshjälpen och Kyrkpressen. Det är mindre smärtsamt att skära i det man inte direkt ser. På så vis kan man säga att Kyrkpressen/missionen/utlandshjälpen – för att använda sporttermer – alltid spelar på bortaplan när församlingarna och i sista hand de förtroendevalda ska göra de ekonomiska prioriteringarna.

"Det egna blir helt naturligt det man i första hand ser i den egna församlingen, den egna verksamheten och de egna anställda. I kategorin ”det andra” hamnar lätt saker och människor som man inte ser i den egna, dagliga verksamheten."

I sin insändare konstaterar Ekstrand att missionen och kyrkans internationella diakoni hör till kyrkans grunduppgifter och att man sviker kyrkans uppdrag om man inte tar ansvar för dem. Det är så sant som det är sagt. Vilka är då motiveringarna för församlingarna att fortsätta prioritera Kyrkpressen?

Det har lyfts fram förr, men den telefonenkät som gjordes för ett par år sedan bland slumpmässigt utvalda församlingsmedlemmar i församlingar som prenumererar på Kyrkpressen visade att över hälften (54%) av de svarande såg tidningen som sin främsta kontaktkanal till kyrka och församling. Det är viktigt för de både dem som gör upp budgeten och förtroendevalda att hålla det här perspektivet i minnet. Det är i sista hand församlingsmedlemmarnas skattepengar man hanterar. Om över hälften av dem säger att tidningen är deras främsta kontakt till församlingen borde det väga tungt när budgeter ska spikas och ”det egna” ställs mot ”det andra”. För många församlingsmedlemmar existerar inte de här gränserna överhuvudtaget. För dem kan missionen, utlandshjälpen eller Kyrkpressen lika mycket vara ”det egna”.

Nicklas Storbjörk

Härskartekniker. En härskarteknik innebär alltid att köra över. Härskartekniker är uttryck för ett fult spel, där makt tas, inte delas, säger Malin Gustavsson. 15.7.2020 kl. 19:00
Camilla Lif är en svensk präst, radioprofil och skribent.

camilla Lif. Den svenska regeringen har tillsatt en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av coronapandemin, skriver Kyrkans Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 13.7.2020 kl. 08:00
Daniel Norrback kom till tro då han gick på tvåan i gymnasiet. Han konstaterar att hans tro har utvecklats från att ha varit ganska lagisk och pietistisk till att handla mer om Guds nåd.

profilen. Daniel Norrback berättar om de turbulenta veckorna som började med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i teologiska diskussioner. 15.7.2020 kl. 16:00

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17