Jag har gjort två observationer som gäller kyrkans verksamhet under våren

02.06.2020
Mats Björklund är jordbrukare från Pedersöre.

Våren har varit minst sagt ovanlig. Vi har lärt oss tvätta händerna och hosta i ärmen. Vi har lärt oss använda kommunikationsverktyg som vissa av oss inte ens hade hört talas om i julas. Framför allt har vi lärt oss att hålla distans.

För församlingarnas del har det inneburit ett helt nytt sätt att arbeta. Plötsligt fick vi inte samlas i kyrka och församlingshem och därför måste gudstjänsten flytta ut på nätet. Prästen blev Youtube-stjärna och kyrkvaktmästaren blev kameraman.

Jag tycker mig ha gjort två observationer gällande kyrkans verksamhet under våren. Den ena är att många faktiskt velat delta i de gudstjänster och andakter som erbjudits. Det finns till och med församlingar som menar att de haft fler deltagare i sina virtuella gudstjänster än de haft i de riktiga, i kyrkan. Om det stämmer eller inte kan jag inte uttala mig om, men tendensen är intressant. Kan det tänkas att ett minskande antal kyrkobesökare egentligen inte beror på ett bristande intresse för gudstjänsten som sådan, utan bara på att det sätt vi serverar den på är lite otidsenligt? Finns det slutsatser som borde dras av det?

Den andra observationen är att de verktyg vi använder mest bygger på envägskommunikation. Livestream och filmklipp är bra sätt att erbjuda andakter och gudstjänster, men de engagerar inte åhöraren. Inget möte eller gemenskap uppstår åhörarna emellan, de sitter ensamma vid sin skärm. Det här rimmar ganska illa med att vi gärna betonar att församlingens liv handlar om gemenskap. Det är nästan lite överraskande hur nöjda både församlingsmedlemmar och anställda verkar vara med envägskommunikationen. Förkunnelse är centralt för kyrkan, men lika centralt borde det ju vara att dela vandringen tillsammans med andra.

Snart kan vi återgå till att träffas och uppleva gemenskap med varandra på samma sätt som förr. Risken finns ändå att en ny pandemi seglar upp i framtiden. Hur ska vi då upprätthålla gemenskapen? Gemenskap är en väsentlig del av kyrkans liv och sociala medier erbjuder nya vägar till gemenskap. De här två borde ju gå att kombinera.

Hittar vi modeller för att ta till vara den kristna gemenskapen via moderna medier kan det också göra oss mer rustade att möta nästa generation, som är helt införstådd med att ha gemenskap på det här sättet. Sextonåringen i vårt hushåll umgås nästan dagligen med sina kompisar i Mosambique och Texas. Då kan det ju inte vara omöjligt för mig att ha gemenskap med människor i min hemförsamling över nätet?

Mats Björklund
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01