Jag har gjort två observationer som gäller kyrkans verksamhet under våren

02.06.2020
Mats Björklund är jordbrukare från Pedersöre.

Våren har varit minst sagt ovanlig. Vi har lärt oss tvätta händerna och hosta i ärmen. Vi har lärt oss använda kommunikationsverktyg som vissa av oss inte ens hade hört talas om i julas. Framför allt har vi lärt oss att hålla distans.

För församlingarnas del har det inneburit ett helt nytt sätt att arbeta. Plötsligt fick vi inte samlas i kyrka och församlingshem och därför måste gudstjänsten flytta ut på nätet. Prästen blev Youtube-stjärna och kyrkvaktmästaren blev kameraman.

Jag tycker mig ha gjort två observationer gällande kyrkans verksamhet under våren. Den ena är att många faktiskt velat delta i de gudstjänster och andakter som erbjudits. Det finns till och med församlingar som menar att de haft fler deltagare i sina virtuella gudstjänster än de haft i de riktiga, i kyrkan. Om det stämmer eller inte kan jag inte uttala mig om, men tendensen är intressant. Kan det tänkas att ett minskande antal kyrkobesökare egentligen inte beror på ett bristande intresse för gudstjänsten som sådan, utan bara på att det sätt vi serverar den på är lite otidsenligt? Finns det slutsatser som borde dras av det?

Den andra observationen är att de verktyg vi använder mest bygger på envägskommunikation. Livestream och filmklipp är bra sätt att erbjuda andakter och gudstjänster, men de engagerar inte åhöraren. Inget möte eller gemenskap uppstår åhörarna emellan, de sitter ensamma vid sin skärm. Det här rimmar ganska illa med att vi gärna betonar att församlingens liv handlar om gemenskap. Det är nästan lite överraskande hur nöjda både församlingsmedlemmar och anställda verkar vara med envägskommunikationen. Förkunnelse är centralt för kyrkan, men lika centralt borde det ju vara att dela vandringen tillsammans med andra.

Snart kan vi återgå till att träffas och uppleva gemenskap med varandra på samma sätt som förr. Risken finns ändå att en ny pandemi seglar upp i framtiden. Hur ska vi då upprätthålla gemenskapen? Gemenskap är en väsentlig del av kyrkans liv och sociala medier erbjuder nya vägar till gemenskap. De här två borde ju gå att kombinera.

Hittar vi modeller för att ta till vara den kristna gemenskapen via moderna medier kan det också göra oss mer rustade att möta nästa generation, som är helt införstådd med att ha gemenskap på det här sättet. Sextonåringen i vårt hushåll umgås nästan dagligen med sina kompisar i Mosambique och Texas. Då kan det ju inte vara omöjligt för mig att ha gemenskap med människor i min hemförsamling över nätet?

Mats Björklund

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53