Vad kommer vi att minnas av år 2019?

19.12.2019

LEDARE.

År 2019 är snart ett avslutat kapitel. Vad kommer vi att minnas av detta år ur ur vår kyrkas och ur Borgå stifts perspektiv?

Frågan om samkönad vigsel och frågor om sexuella minoriteter har under året som gått fortsättningsvis väckt livlig diskussion inom kyrkan. Under året slog Norra Finlands förvaltningsdomstol fast att den evangelisk-lutherska kyrkan inte har rätt att straffa en präst som vigt ett samkönat par, och skulle högsta förvaltningsdomstolen gå in för samma linje ställs kyrkan i en delikat situation. Det är kyrkomötet som fattar beslut om kyrklig vigsel av samkönade par, och det är orealistiskt att tro att man skulle nå kvalificerad majoritet i frågan, varken för eller emot. Hur gör man då?

Också kyrkans deltagande i Pride-diskussionen och Päivi Räsänens gamla uttalanden om homosexualitet har under året väckt debatt om var yttrandefrihetens gräns går.

Årets stora händelse ur ett Borgå stift-perspektiv var det biskopsval som inledde året och som slutade med att Bo-Göran Åstrand i slutet av september vigdes till biskop efter Björn Vikström. Ur ett medialt perspektiv var biskopsvalet en bra sak för stiftet, det gav kyrkliga frågor synlighet i medierna och öppnade för en diskussion om kyrkans framtid. Valet visade samtidigt att stiftet fortsättningsvis inte bara är geografisk utan också ideologiskt splittrat

Stiftets församlingar fortsätter att minska i antal. Under året fattades beslut om två församlingsfusioner: i Kronoby och Pedersöre. Det är ekonomiska utmaningar snarare än samgångsiver som ligger bakom besluten. Församlingarnas ekonomiska utmaningar, och de stigande postkostnaderna, var också orsaken till att det här var första året Kyrkpressen utkom endast varannan vecka.

Våra kyrkor är som bäst när de är välfyllda, och det brukar de ju vara under julen.

När detta skrivs är det en dryg vecka kvar till jul. Vi på redaktionen håller precis på att lägga sista handen vid det tidning du nu håller i din hand. Hoppas julläsningen faller dig i smaken! Om tiden inte räcker till före jul går det ju att spara tidningen och plocka fram den senare. Från redaktionens sida vill vi i alla fall önska dig en riktigt fridfull jul – och naturligtvis rekommenderar vi att du spanar in sidorna 11–16, där du hittar information om vad som händer i din egen församling under julen. Våra kyrkor är som bäst när de är välfyllda, och det brukar de ju vara under julen.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53