Vad kommer vi att minnas av år 2019?

19.12.2019

LEDARE.

År 2019 är snart ett avslutat kapitel. Vad kommer vi att minnas av detta år ur ur vår kyrkas och ur Borgå stifts perspektiv?

Frågan om samkönad vigsel och frågor om sexuella minoriteter har under året som gått fortsättningsvis väckt livlig diskussion inom kyrkan. Under året slog Norra Finlands förvaltningsdomstol fast att den evangelisk-lutherska kyrkan inte har rätt att straffa en präst som vigt ett samkönat par, och skulle högsta förvaltningsdomstolen gå in för samma linje ställs kyrkan i en delikat situation. Det är kyrkomötet som fattar beslut om kyrklig vigsel av samkönade par, och det är orealistiskt att tro att man skulle nå kvalificerad majoritet i frågan, varken för eller emot. Hur gör man då?

Också kyrkans deltagande i Pride-diskussionen och Päivi Räsänens gamla uttalanden om homosexualitet har under året väckt debatt om var yttrandefrihetens gräns går.

Årets stora händelse ur ett Borgå stift-perspektiv var det biskopsval som inledde året och som slutade med att Bo-Göran Åstrand i slutet av september vigdes till biskop efter Björn Vikström. Ur ett medialt perspektiv var biskopsvalet en bra sak för stiftet, det gav kyrkliga frågor synlighet i medierna och öppnade för en diskussion om kyrkans framtid. Valet visade samtidigt att stiftet fortsättningsvis inte bara är geografisk utan också ideologiskt splittrat

Stiftets församlingar fortsätter att minska i antal. Under året fattades beslut om två församlingsfusioner: i Kronoby och Pedersöre. Det är ekonomiska utmaningar snarare än samgångsiver som ligger bakom besluten. Församlingarnas ekonomiska utmaningar, och de stigande postkostnaderna, var också orsaken till att det här var första året Kyrkpressen utkom endast varannan vecka.

Våra kyrkor är som bäst när de är välfyllda, och det brukar de ju vara under julen.

När detta skrivs är det en dryg vecka kvar till jul. Vi på redaktionen håller precis på att lägga sista handen vid det tidning du nu håller i din hand. Hoppas julläsningen faller dig i smaken! Om tiden inte räcker till före jul går det ju att spara tidningen och plocka fram den senare. Från redaktionens sida vill vi i alla fall önska dig en riktigt fridfull jul – och naturligtvis rekommenderar vi att du spanar in sidorna 11–16, där du hittar information om vad som händer i din egen församling under julen. Våra kyrkor är som bäst när de är välfyllda, och det brukar de ju vara under julen.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20