Kommer tiden eller går den?

31.10.2019

KOLUMN.

Tiden går. Det gör också klockan. En av de tidigaste gåtorna jag minns från min barndom har sannolikt bidragit till att forma mitt tidsbegrepp. Vem är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Tiden. Den har alltid gått. Den har aldrig kommit.

Tills helt nyligen. En vän läste ett avsnitt ur en bok som gav mig en ny syn på tiden. Författaren ville ändra på vårt tankemönster att tiden går. Tiden går inte. Den kommer.

Den här tanken grep mig till den grad att jag inte kom att lägga varken bokens titel eller författarens namn på minnet.

Jag vet inte om författaren till boken är kristen eller inte. Men jag tycker att tanken lätt kan ses ur ett kristet perspektiv. Gud ger oss livets gåva, varje dag och varje sekund. Hans nåd är också ny varje morgon.

Ju mer jag tänker på saken desto mer tilltalas jag av tanken på att tiden kommer. Ser jag på tiden som går rinner den samtidigt mig ur händerna. Då rinner också livet samma väg. Det är en rörelse bort från mig.

»Varje sekund får jag glädjas över en ny gåva som jag får tacka Gud för.«

Men ser jag tiden som något som kommer är rörelsen mot mig. Då kan jag se på tiden som en Guds gåva till mig. Varje sekund får jag glädjas över en ny gåva som jag får tacka Gud för. Då blir också livet en enda lång räcka av gåvor.

Då tiden kommer till mig underlättar det också att leva i nuet. Livet är här och nu. Exakt i denna sekund. Stunden när jag började skriva den här kolumnen är ett minne blott. Och när jag skriver den här raden är kolumnen ännu inte färdig.

När livet är som bäst är det möda och bekymmer, konstaterade Mose i en bön som är återgiven i Psaltaren.

Jag behöver ofta hjälp med att leva i nuet. Ibland ser jag framåt mot något trevligt, som en resa, en fest eller det eviga livet med Jesus. Eller så kan jag önska att något otrevlig, som en operation jag har framför mig, vore över. Ibland minns jag med glädje något trevligt som hänt. Det är ju inget fel med det. För jag kan behöva det. Men det som var eller ska komma är inte livet.

Då försöker jag tänka på Guds namn. När Mose frågade efter Guds namn vid den brinnande busken svarade Gud: Jag är. Gud kallar sig inte Jag var, eller Jag blir. Genom sitt namn visar han på hur viktigt det är att leva i nuet.

Guds rike är här och nu, men ännu inte.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46