Ska kyrkan vara en åsiktsgemenskap eller en trosgemenskap?

17.10.2019

LEDARE.

En bild på USA:s tidigare president George W. Bush och teve-stjärnan Ellen DeGeneres orsakade en liten mediestorm i USA häromveckan. De två satt bredvid varandra på vip-läktaren under en match i amerikansk fotboll, och på bilder som kablades ut verkade Bush och DeGeneres trivas utmärkt i varandras sällskap.

Det här såg inte Ellen DeGeneres följare på sociala medier med blida ögon på. Man undrade hur hon, som själv är lesbisk och propagerat för HBTQ-personers rättigheter, kunde sitta bredvid en man som åsikts- och värderingsmässigt står så långt från henne som George W. Bush gör.

Ellen DeGeneres bemötte kritiken några dagar senare i sin egen teve-show, där hon försvarade vänskapen med den förra presidenten. "Jag är vän med George W. Bush. Och faktum är att jag har många vänner som inte tycker lika som jag gör. Bara för att jag inte håller med någon om allt det den tycker betyder inte att jag inte kommer att vara vän med personen i fråga.”

Den här diskussionen är symptomatisk för den tid vi lever i. Åsiktsklyftorna verkar bli djupare och djupare, och man bygger gärna murar mot människor som tycker annorlunda. De här tendenserna finns också i kristenheten. Vi behöver inte gå längre än till vår egen evangelisk-lutherska kyrka för att hitta åsiktsklyftor som riskerar att orsaka ytterligare splittring.

»Vi måste klara av att vara överens om att vi inte är överens om allt.«

Ska kyrkan vara en åsiktsgemenskap eller en trosgemenskap? Påven Franciskus konstaterade vid en presskonferens i sommar att ekumenik inte handlar om att diskutera tills man är överens utan om att vandra tillsammans. Han betonade samtidigt handlingens snarare än teologins ekumenik, och lyfte fram vikten av att tjäna tillsammans i arbetet för de fattiga, sjuka och marginaliserade. Det här kan vara bra att komma ihåg i en tid när åsikter duggar tätt och ytterligare splittring hotar en redan sargad kyrka. Kanske vi också inom kyrkan måste bli bättre på att hantera och acceptera åsiktsskillnader.

Positiva tecken går i alla fall att hitta. Per-Ole Hjulfors, som är ny verksamhetsledare för LFF, konstaterar i intervjun på föregående uppslag att laestadianerna för tillfället upplever sig pressade i kyrkan. Men han avslutar med att säga att han ser fram mot att träffa och diskutera med den nya biskopen. Det inger hopp. Vi måste klara av att diskutera. Och vi måste klara av att vara överens om att vi inte är överens om allt.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25