Ska kyrkan vara en åsiktsgemenskap eller en trosgemenskap?

17.10.2019

LEDARE.

En bild på USA:s tidigare president George W. Bush och teve-stjärnan Ellen DeGeneres orsakade en liten mediestorm i USA häromveckan. De två satt bredvid varandra på vip-läktaren under en match i amerikansk fotboll, och på bilder som kablades ut verkade Bush och DeGeneres trivas utmärkt i varandras sällskap.

Det här såg inte Ellen DeGeneres följare på sociala medier med blida ögon på. Man undrade hur hon, som själv är lesbisk och propagerat för HBTQ-personers rättigheter, kunde sitta bredvid en man som åsikts- och värderingsmässigt står så långt från henne som George W. Bush gör.

Ellen DeGeneres bemötte kritiken några dagar senare i sin egen teve-show, där hon försvarade vänskapen med den förra presidenten. "Jag är vän med George W. Bush. Och faktum är att jag har många vänner som inte tycker lika som jag gör. Bara för att jag inte håller med någon om allt det den tycker betyder inte att jag inte kommer att vara vän med personen i fråga.”

Den här diskussionen är symptomatisk för den tid vi lever i. Åsiktsklyftorna verkar bli djupare och djupare, och man bygger gärna murar mot människor som tycker annorlunda. De här tendenserna finns också i kristenheten. Vi behöver inte gå längre än till vår egen evangelisk-lutherska kyrka för att hitta åsiktsklyftor som riskerar att orsaka ytterligare splittring.

»Vi måste klara av att vara överens om att vi inte är överens om allt.«

Ska kyrkan vara en åsiktsgemenskap eller en trosgemenskap? Påven Franciskus konstaterade vid en presskonferens i sommar att ekumenik inte handlar om att diskutera tills man är överens utan om att vandra tillsammans. Han betonade samtidigt handlingens snarare än teologins ekumenik, och lyfte fram vikten av att tjäna tillsammans i arbetet för de fattiga, sjuka och marginaliserade. Det här kan vara bra att komma ihåg i en tid när åsikter duggar tätt och ytterligare splittring hotar en redan sargad kyrka. Kanske vi också inom kyrkan måste bli bättre på att hantera och acceptera åsiktsskillnader.

Positiva tecken går i alla fall att hitta. Per-Ole Hjulfors, som är ny verksamhetsledare för LFF, konstaterar i intervjun på föregående uppslag att laestadianerna för tillfället upplever sig pressade i kyrkan. Men han avslutar med att säga att han ser fram mot att träffa och diskutera med den nya biskopen. Det inger hopp. Vi måste klara av att diskutera. Och vi måste klara av att vara överens om att vi inte är överens om allt.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20