Nio år och tio månader

22.08.2019

När Björn Vikström på söndag återlämnar biskopsstaven skrivs på sätt och vis historia. Han blir då den första biskopen i Borgå stift som som lämnar ämbetet före sin pensionering.

Att så skulle ske indikerade han redan när han tillträdde, och då fanns det de som ställde sig undrande till ett sådant tillvägagångssätt. Det brukliga har varit att en biskop sitter till pensioneringen.

När Vikström för ett par år sedan meddelade att han tänkte hålla vad han lovat och inte sitta mer än tio år höjdes också röster – och desto fler – för att han borde sitta kvar. Men då inte med hänvisning till traditioner utan för att många uppskattat honom och gärna sett att han han omprövat sitt beslut och suttit längre. Han har varit omtyckt bland många.

När han nu lämnar ämbetet har det gått exakt nio år och tio månader sedan han efterträdde Gustav Björkstrand. Hur väl han har lyckats och vilket arv han lämnar råder det förstås olika uppfattningar om. I artikeln här invid reflekterar fyra personer över Björn Vikströms tid som biskop.

Ur ett massmedialt perspektiv har han, som Jan-Erik Andelin konstaterar, varit uppskattad. På denna tidnings redaktion har hans tillgänglighet uppskattats, och på basis av Göran Stenlunds svar är det uppenbarligen ett privilegium som inte bara medier åtnjutit. Hans svarstid per e-post har alltid varit föredömligt – för att inte säga förbluffande – kort. Oberoende av om ärendet gällt en aktuell fråga som behandlats i kyrkomötet eller om vi bett om ett svar till någon temasida där barn ställer frågor om påsken har vi sällan behövt vänta länge på svar.

Ett stort plus får biskop Björn också för att han alltid varit välformulerad, tydlig och stringent oberoende av vilken fråga, vilket medium eller vilket sammanhang han uttalat sig i. Sedan är det förstås också så, vilket också framgår i artiklarna här invid, att det han sagt inte fallit alla läger i Borgå stift i smaken.

Men utmaningen att bygga broar i ett åsiktssplittrat Borgå stift faller från den 1 september inte längre på biskop Björns, utan på biskop Bo-Göran Åstrands axlar.

Nicklas Storbjörk

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04