Vi behöver dig, Kyrkpressen

10.08.2019

INKAST. Det senaste året har för Kyrkpressen varit turbulent. Först en ordentlig, men överraskande lyckad avmagringskur.

Sedan en konflikt inom redaktionen som ledde till att chefredaktören fick gå, av orsaker som för utomstående fortfarande ter sig dunkla, men som av allt att döma inte hade någon annan lösning. Inga skönhetspoäng åt tidningens styrelse, men det är dags att gå vidare.

För vi behöver dig, Kyrkpressen, mer än någonsin. Ju mer den övriga tidningspressen tappar, desto viktigare Kyrkpressen. Jag har sagt det förr, också i denna spalt, men det tål upprepas: vi kan inte underskatta den betydelse tidningen har haft, och fortfarande har, för sammanhållningen inte bara inom det svenska stiftet utan hela Svenskfinland.

Att det inte är lätt att producera ett samlande organ för hela vårt stift säger sig självt. Inte nog med att åsiktsskillnaderna i många frågor är avgrundsdjupa, och dessutom inte visar några tecken på att avta, snarare tvärtom. Dessutom leder den fortsatta medlemsflykten inom kyrkan till att de enskilda församlingarna får allt svårare med sin ekonomi. I försöken att rädda den egna personalen är det nästan oundvikligt att bilan till slut går över tidningen – speciellt som den aldrig fallit alla på läppen.

Den senaste bantningskuren gav som sagt ett överraskande gott resultat, men man närmar sig smärtgränsen. Det fina med de tre senaste decenniernas Kyrkpressen har ju varit att man lyckats skapa en tidning som känts angelägen för de flesta, också för dem utanför kyrkan. De senaste långvariga chefredaktörerna (Olav S. Melin, Stig Kankkonen och May Wikström) har alla varit angelägna om att tidningen ska uppfylla högt ställda journalistiska krav, och ha en öppen och samhällsinriktad profil. Det har inte alltid varit populärt, framför allt inte bland konservativare kretsar, men samtidigt också gett tidningen helt nya läsare.

Jag begriper ju att journalistiska ambitioner kostar, och dessutom kan vara en nagel i ett och annat öga. Men varför inte vända på steken? En tidning med hög profil och angeläget innehåll är ett utmärkt sätt att motverka medlemsflykten. Vi är många som upplever att Kyrkpressen under de senaste åren har gett oss god valuta för kyrkoskatten.

Men ju mer man ängsligt registrerar stämningarna ute på det kyrkliga fältet, och inriktar sig på att uppfylla församlingarnas behov av ett renodlat informationsorgan, desto brantare blir utförsbacken. Jag hoppas och vill tro att tidningens utgivare förstår detta, och även i fortsättningen satsar på, och betalar för, en oberoende och angelägen journalistik, även om det svider och svallar ibland. Och att man också inom församlingarna inser detta, och även i fortsättningen ställer upp för Kyrkpressen. Utan ett gemensamt organ förlorar vårt stift en del av syret. Och inte bara det utan hela Svenskfinland.

Thomas Rosenberg

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15