Vi behöver dig, Kyrkpressen

10.08.2019

INKAST. Det senaste året har för Kyrkpressen varit turbulent. Först en ordentlig, men överraskande lyckad avmagringskur.

Sedan en konflikt inom redaktionen som ledde till att chefredaktören fick gå, av orsaker som för utomstående fortfarande ter sig dunkla, men som av allt att döma inte hade någon annan lösning. Inga skönhetspoäng åt tidningens styrelse, men det är dags att gå vidare.

För vi behöver dig, Kyrkpressen, mer än någonsin. Ju mer den övriga tidningspressen tappar, desto viktigare Kyrkpressen. Jag har sagt det förr, också i denna spalt, men det tål upprepas: vi kan inte underskatta den betydelse tidningen har haft, och fortfarande har, för sammanhållningen inte bara inom det svenska stiftet utan hela Svenskfinland.

Att det inte är lätt att producera ett samlande organ för hela vårt stift säger sig självt. Inte nog med att åsiktsskillnaderna i många frågor är avgrundsdjupa, och dessutom inte visar några tecken på att avta, snarare tvärtom. Dessutom leder den fortsatta medlemsflykten inom kyrkan till att de enskilda församlingarna får allt svårare med sin ekonomi. I försöken att rädda den egna personalen är det nästan oundvikligt att bilan till slut går över tidningen – speciellt som den aldrig fallit alla på läppen.

Den senaste bantningskuren gav som sagt ett överraskande gott resultat, men man närmar sig smärtgränsen. Det fina med de tre senaste decenniernas Kyrkpressen har ju varit att man lyckats skapa en tidning som känts angelägen för de flesta, också för dem utanför kyrkan. De senaste långvariga chefredaktörerna (Olav S. Melin, Stig Kankkonen och May Wikström) har alla varit angelägna om att tidningen ska uppfylla högt ställda journalistiska krav, och ha en öppen och samhällsinriktad profil. Det har inte alltid varit populärt, framför allt inte bland konservativare kretsar, men samtidigt också gett tidningen helt nya läsare.

Jag begriper ju att journalistiska ambitioner kostar, och dessutom kan vara en nagel i ett och annat öga. Men varför inte vända på steken? En tidning med hög profil och angeläget innehåll är ett utmärkt sätt att motverka medlemsflykten. Vi är många som upplever att Kyrkpressen under de senaste åren har gett oss god valuta för kyrkoskatten.

Men ju mer man ängsligt registrerar stämningarna ute på det kyrkliga fältet, och inriktar sig på att uppfylla församlingarnas behov av ett renodlat informationsorgan, desto brantare blir utförsbacken. Jag hoppas och vill tro att tidningens utgivare förstår detta, och även i fortsättningen satsar på, och betalar för, en oberoende och angelägen journalistik, även om det svider och svallar ibland. Och att man också inom församlingarna inser detta, och även i fortsättningen ställer upp för Kyrkpressen. Utan ett gemensamt organ förlorar vårt stift en del av syret. Och inte bara det utan hela Svenskfinland.

Thomas Rosenberg
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59