Det viktigaste talet varje år

10.08.2019

LEDARE. Från Kyrkornas och företagsamhetens förlovade land USA härstammar ett gammalt citat om att årets viktigaste tal för varje pastor är när han eller hon presenterar sin vision för församlingen.

I bästa fall är visionen inspirerad av Gud. Men om pastorn trots det misslyckas med att få församlingen med på noterna bär visionen inte den frukt som den kunde ha gjort. I värsta fall kan det leda till att medlemmarna röstar med fötterna eller att församlingen splittras.

Även om medlemmar som lämnar kyrkan är ett välbekant fenomen hos oss är vår evangelisk-lutherska kyrka inte direkt jämförbar med kyrkorna i USA. Ändå är det viktigt att ha en vision.

I nummer 14/2019 skrev vi om de visioner som några kyrkoherdar i stiftet har för sina församlingar, och om biskop electus Bo-Göran Åstrands vision för stiftet. Alla hade de genomtänkta visioner och strategier som styr arbetet och som de gärna ville berätta om.

Men man kan fråga sig om ens de mest aktiva medlemmarna känner till sin församlings vision. Skulle det inte gagna hela församlingen om visionen var allmänt känd? Om medlemmarna var införstådda med visionen borde det i dessa spartider vara lättare att lägga ner en verksamhet som inte passar församlingen.

»Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor. «

Risken, eller möjligheten, är att en uttalad och tilltalande vision leder till att folket börjar välja församling. Men det gör ju redan många. Moroten blir här att församlingarna höjer sinprofil.

Det kommer också sätta ytterligare tryck på att rubba vår kyrkas heliga ko, parokialprincipen (att medlemskapet i en församling är bundet till den geografiska plats man bor på). Att den inte avskaffats tidigare har att göra med hur kyrkoskatten uppbärs. Men det är snarare ett byråkratiskt problem.

Visionen för kyrkan kan var svårformulerad, bli luddig och svårmätbar. Ett sätt att mäta den är i antalet besökare i församlingens gudstjänster och annan verksamhet. Ju större gemenskap, desto mer blomstrande församling .

Men det är heller inte hela sanningen. Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor.

Johan Sandberg
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00