Det viktigaste talet varje år

10.08.2019

LEDARE. Från Kyrkornas och företagsamhetens förlovade land USA härstammar ett gammalt citat om att årets viktigaste tal för varje pastor är när han eller hon presenterar sin vision för församlingen.

I bästa fall är visionen inspirerad av Gud. Men om pastorn trots det misslyckas med att få församlingen med på noterna bär visionen inte den frukt som den kunde ha gjort. I värsta fall kan det leda till att medlemmarna röstar med fötterna eller att församlingen splittras.

Även om medlemmar som lämnar kyrkan är ett välbekant fenomen hos oss är vår evangelisk-lutherska kyrka inte direkt jämförbar med kyrkorna i USA. Ändå är det viktigt att ha en vision.

I nummer 14/2019 skrev vi om de visioner som några kyrkoherdar i stiftet har för sina församlingar, och om biskop electus Bo-Göran Åstrands vision för stiftet. Alla hade de genomtänkta visioner och strategier som styr arbetet och som de gärna ville berätta om.

Men man kan fråga sig om ens de mest aktiva medlemmarna känner till sin församlings vision. Skulle det inte gagna hela församlingen om visionen var allmänt känd? Om medlemmarna var införstådda med visionen borde det i dessa spartider vara lättare att lägga ner en verksamhet som inte passar församlingen.

»Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor. «

Risken, eller möjligheten, är att en uttalad och tilltalande vision leder till att folket börjar välja församling. Men det gör ju redan många. Moroten blir här att församlingarna höjer sinprofil.

Det kommer också sätta ytterligare tryck på att rubba vår kyrkas heliga ko, parokialprincipen (att medlemskapet i en församling är bundet till den geografiska plats man bor på). Att den inte avskaffats tidigare har att göra med hur kyrkoskatten uppbärs. Men det är snarare ett byråkratiskt problem.

Visionen för kyrkan kan var svårformulerad, bli luddig och svårmätbar. Ett sätt att mäta den är i antalet besökare i församlingens gudstjänster och annan verksamhet. Ju större gemenskap, desto mer blomstrande församling .

Men det är heller inte hela sanningen. Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor.

Johan Sandberg

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15