Det viktigaste talet varje år

10.08.2019

LEDARE. Från Kyrkornas och företagsamhetens förlovade land USA härstammar ett gammalt citat om att årets viktigaste tal för varje pastor är när han eller hon presenterar sin vision för församlingen.

I bästa fall är visionen inspirerad av Gud. Men om pastorn trots det misslyckas med att få församlingen med på noterna bär visionen inte den frukt som den kunde ha gjort. I värsta fall kan det leda till att medlemmarna röstar med fötterna eller att församlingen splittras.

Även om medlemmar som lämnar kyrkan är ett välbekant fenomen hos oss är vår evangelisk-lutherska kyrka inte direkt jämförbar med kyrkorna i USA. Ändå är det viktigt att ha en vision.

I nummer 14/2019 skrev vi om de visioner som några kyrkoherdar i stiftet har för sina församlingar, och om biskop electus Bo-Göran Åstrands vision för stiftet. Alla hade de genomtänkta visioner och strategier som styr arbetet och som de gärna ville berätta om.

Men man kan fråga sig om ens de mest aktiva medlemmarna känner till sin församlings vision. Skulle det inte gagna hela församlingen om visionen var allmänt känd? Om medlemmarna var införstådda med visionen borde det i dessa spartider vara lättare att lägga ner en verksamhet som inte passar församlingen.

»Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor. «

Risken, eller möjligheten, är att en uttalad och tilltalande vision leder till att folket börjar välja församling. Men det gör ju redan många. Moroten blir här att församlingarna höjer sinprofil.

Det kommer också sätta ytterligare tryck på att rubba vår kyrkas heliga ko, parokialprincipen (att medlemskapet i en församling är bundet till den geografiska plats man bor på). Att den inte avskaffats tidigare har att göra med hur kyrkoskatten uppbärs. Men det är snarare ett byråkratiskt problem.

Visionen för kyrkan kan var svårformulerad, bli luddig och svårmätbar. Ett sätt att mäta den är i antalet besökare i församlingens gudstjänster och annan verksamhet. Ju större gemenskap, desto mer blomstrande församling .

Men det är heller inte hela sanningen. Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor.

Johan Sandberg
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20