Det viktigaste talet varje år

10.08.2019

LEDARE. Från Kyrkornas och företagsamhetens förlovade land USA härstammar ett gammalt citat om att årets viktigaste tal för varje pastor är när han eller hon presenterar sin vision för församlingen.

I bästa fall är visionen inspirerad av Gud. Men om pastorn trots det misslyckas med att få församlingen med på noterna bär visionen inte den frukt som den kunde ha gjort. I värsta fall kan det leda till att medlemmarna röstar med fötterna eller att församlingen splittras.

Även om medlemmar som lämnar kyrkan är ett välbekant fenomen hos oss är vår evangelisk-lutherska kyrka inte direkt jämförbar med kyrkorna i USA. Ändå är det viktigt att ha en vision.

I nummer 14/2019 skrev vi om de visioner som några kyrkoherdar i stiftet har för sina församlingar, och om biskop electus Bo-Göran Åstrands vision för stiftet. Alla hade de genomtänkta visioner och strategier som styr arbetet och som de gärna ville berätta om.

Men man kan fråga sig om ens de mest aktiva medlemmarna känner till sin församlings vision. Skulle det inte gagna hela församlingen om visionen var allmänt känd? Om medlemmarna var införstådda med visionen borde det i dessa spartider vara lättare att lägga ner en verksamhet som inte passar församlingen.

»Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor. «

Risken, eller möjligheten, är att en uttalad och tilltalande vision leder till att folket börjar välja församling. Men det gör ju redan många. Moroten blir här att församlingarna höjer sinprofil.

Det kommer också sätta ytterligare tryck på att rubba vår kyrkas heliga ko, parokialprincipen (att medlemskapet i en församling är bundet till den geografiska plats man bor på). Att den inte avskaffats tidigare har att göra med hur kyrkoskatten uppbärs. Men det är snarare ett byråkratiskt problem.

Visionen för kyrkan kan var svårformulerad, bli luddig och svårmätbar. Ett sätt att mäta den är i antalet besökare i församlingens gudstjänster och annan verksamhet. Ju större gemenskap, desto mer blomstrande församling .

Men det är heller inte hela sanningen. Gud mäter inte framgång på samma sätt som vi människor.

Johan Sandberg
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59