Längre ut

25.07.2019

INKAST. Under de två första veckosluten i juli har jag deltagit först i Franciskusdagarna på Kökar och sedan på Bokfesten på åboländska Jurmo.

Under tidigare somrar har det funnits liknande avbrott i semesterfirandet, men de har vanligen fört mig och min fru Maria till olika uppdrag på fastlandet. De har varit både givande och meningsfulla resor, men visst har det ibland smakat litet trä att ta fram kostymen, packa väskorna i bilen och ställa om sig till arbetsrollen mitt i sommaren.

I år hade vi privilegiet att i stället få åka ännu längre ut i skärgården, och då finns det ingen orsak att klaga. Även om jag i 55 års tid varje sommar har tillbringat kortare eller längre perioder ute på en ö i havet finns det väldigt mycket nytt att upptäcka och uppleva i andra delar av skärgårdshavet. Kökar har jag haft glädjen att få besöka många gånger både i jobbet och privat, men Jurmo med sin mycket speciella natur var en ny bekantskap.

Av en ren tillfällighet ingick i programmet både på Kökar och på Jurmo presentationer av hur invånarna i yttre skärgården förr i tiden periodvis sökte sig ännu längre ut till fiskelägen på små skär för säsongsfiske. I de små stugorna samsades flera båtlag om det minimala golvutrymmet. Det gällde att under några intensiva höstveckor få ihop fisk både till försäljning och till föda inför vintern.

»Att söka sig längre ut kan vara förknippat både med en stark frihetskänsla och med en oro inför framtiden.«

Uttrycket ”längre ut” är ett relativt begrepp. Vi kan åka från staden till landsbygden, från fastlandet till skärgården och från innerskärgården till det yttre havsbandet. Om man ser på historien har människor i alla tider brutit upp och sökt sig till nya trakter. Vissa har drivits av tvång: det har helt enkelt inte funnits arbete och utkomst för dem där hemma, eller så har de flytt undan förtryck eller krig. Andra har drivits av nyfikenhet: de har velat upptäcka eller uppleva någonting nytt. Forskning och utbildning har drivits av en liknande längtan efter att pröva sina gränser.

Att söka sig längre ut kan vara förknippat både med en stark frihetskänsla och med en oro inför framtiden. Under veckosluten i yttre skärgården tänkte jag ofta på psalm 139 i Psaltaren: även om vi gör oss en boning ytterst i havet finns Gud där, liksom Gud är med oss både i liv och i död. Jag tror det är viktigt att vi på olika sätt vågar söka oss längre ut, vidga våra vyer och överskrida gränser, men det är bra att veta att det inte innebär att vi kommer längre bort från Gud.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Björn Vikström
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00