Längre ut

25.07.2019

INKAST. Under de två första veckosluten i juli har jag deltagit först i Franciskusdagarna på Kökar och sedan på Bokfesten på åboländska Jurmo.

Under tidigare somrar har det funnits liknande avbrott i semesterfirandet, men de har vanligen fört mig och min fru Maria till olika uppdrag på fastlandet. De har varit både givande och meningsfulla resor, men visst har det ibland smakat litet trä att ta fram kostymen, packa väskorna i bilen och ställa om sig till arbetsrollen mitt i sommaren.

I år hade vi privilegiet att i stället få åka ännu längre ut i skärgården, och då finns det ingen orsak att klaga. Även om jag i 55 års tid varje sommar har tillbringat kortare eller längre perioder ute på en ö i havet finns det väldigt mycket nytt att upptäcka och uppleva i andra delar av skärgårdshavet. Kökar har jag haft glädjen att få besöka många gånger både i jobbet och privat, men Jurmo med sin mycket speciella natur var en ny bekantskap.

Av en ren tillfällighet ingick i programmet både på Kökar och på Jurmo presentationer av hur invånarna i yttre skärgården förr i tiden periodvis sökte sig ännu längre ut till fiskelägen på små skär för säsongsfiske. I de små stugorna samsades flera båtlag om det minimala golvutrymmet. Det gällde att under några intensiva höstveckor få ihop fisk både till försäljning och till föda inför vintern.

»Att söka sig längre ut kan vara förknippat både med en stark frihetskänsla och med en oro inför framtiden.«

Uttrycket ”längre ut” är ett relativt begrepp. Vi kan åka från staden till landsbygden, från fastlandet till skärgården och från innerskärgården till det yttre havsbandet. Om man ser på historien har människor i alla tider brutit upp och sökt sig till nya trakter. Vissa har drivits av tvång: det har helt enkelt inte funnits arbete och utkomst för dem där hemma, eller så har de flytt undan förtryck eller krig. Andra har drivits av nyfikenhet: de har velat upptäcka eller uppleva någonting nytt. Forskning och utbildning har drivits av en liknande längtan efter att pröva sina gränser.

Att söka sig längre ut kan vara förknippat både med en stark frihetskänsla och med en oro inför framtiden. Under veckosluten i yttre skärgården tänkte jag ofta på psalm 139 i Psaltaren: även om vi gör oss en boning ytterst i havet finns Gud där, liksom Gud är med oss både i liv och i död. Jag tror det är viktigt att vi på olika sätt vågar söka oss längre ut, vidga våra vyer och överskrida gränser, men det är bra att veta att det inte innebär att vi kommer längre bort från Gud.

Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Björn Vikström
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20