Jag äger ingenting!

11.07.2019

INKAST. Hela våren har jag rensat, röjt och städat, fört säckvis med böcker, kläder och prylar till Emmaus.

Fört flera generationers suspekta dunkar och kanistrar till problemavfall, skänkt babytillbehör till välgörenhet. Jag har gallrat i bokhyllan med bibliotekariens kallsinnighet, rivit ur försättsblad med mitt Ex Libris och ibland med vänlig dedikation från författaren själv. Tjugofem år i bokbranschen har satt sina spår i det privata biblioteket. Jag har smekt bokpärmar med kärlek och traskat längs minnenas boulevard, så många goda minnen och stressade bokhöstar. Jag har skrattat och sparat dyrgriparna. Jag har gråtit så tårarna stänkt.

Elva år har vi bott i släktgården, nio år har jag bott ensamstående med fyra barn och med tiden också ett barnbarn. Sälj huset! Det uppmanade mig många redan vid skilsmässan. Du är inte klok, inte kan man sälja en sex-generationers släktgård! utbrast andra. Jag har tvekat, vacklat. De nötta trösklarna, den vackra kärlhyllan, brödspetten i taket, den fina pallen på vilken tvättbaljan stod där min mamma och hennes syskon tvättade sig på morgnarna, inga miljoner i världen kan vara en rättvis summa för det. Strandirisen som min mamma fick från Domarskär i Vasa, tulpanlökarna mormor hämtade hem från en bussresa till Mainau, vinbärsbuskarna som genbanken kom och tog skott av, yngsta dotterns ros som hon önskade sig i sju-årspresent, syrenhäcken ex-maken planterade runt huset, kan jag ta med dem? Marken där vi en gång gått...

"Kanske var det farmor, scouterna eller mamma och pappa som lärde mig att vi ingenting äger, inte egentligen."

Vi kan ingenting ta med oss dit vi går. Kanske var det farmor, scouterna eller mamma och pappa som lärde mig att vi ingenting äger, inte egentligen. Jag är inte ens säker på att vi har det till låns av våra barn. Vi är förvaltare, bara förvaltare. Och en förvaltare måste veta när det är tid att ge över ansvaret till någon annan, att fylla rum och trädgård med nya skratt och nya liv. Det är ett underbart hus som gett oss många fina minnen. Minnen som alltid kommer att finnas kvar, som ingen kan ta ifrån oss. Länge bet jag ihop och kämpade. Mormor blev ensam med fem barn och under mycket tuffare villkor, om hon klarade det som måste väl jag också kunna göra det.

Det var under en pilgrimsvandring, en välsignad vandring som beslutet kom: Släpp det, släpp det för att kunna ta emot det nya som nu skall komma. Jag ler mellan tårarna och det jag starkast känner är tacksamhet.

Katarina Gäddnäs är präst och författare.

Katarina Gäddnäs
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00