Osynligt nätverk

27.06.2019

INKAST. För en tid sedan besökte en grupp från Borgå stift Istanbul.

Staden med sina cirka 17 miljoner invånare fascinerar mig. Sedan vi fick en familjemedlem med rötter i staden har jag intresserat mig för folket och livet där. Sonhustrun sa en gång till mig att hon är rädd för att röra sig på gatorna i Vasa. Det är så folktomt. Jag skrattade åt henne då, men förstår henne sedan jag varit några gånger i Istanbul. Där är folktomt på gator ett okänt begrepp.

Vi besökte det turkiska bibelsällskapet på en av de mest livliga gatorna i Istanbul, nära Taksim-torget. Efter en smal och brant trappa fyra våningar upp fick vi ett hjärtligt mottagande av fru Tamar Karasu som leder bibelsällskapet. Armeniska rötter, turkisk medborgare, skolgången i en katolsk fransk skola – i henne möttes många kulturer och språk naturligt. Det flesta människor i vår värld lever i en mångspråkig verklighet med influenser av många kulturer och religioner. Den politiska modeflugan som florerar i väst om ”vi och vårt land först” kändes både trångsynt och onödig.

Hon förde oss svala, blyga finländare in i en hisnande historia om en turkisk språkkunnig muslim, en holländsk konsul och en bibel-­intresserad sultan. Deras samarbete ledde till den första turkiska bibelöversättningen redan i slutet av 1600-talet. Den översättningen blev inte publicerad, men fröet till den turkiska bibeln var sådd. Som bekant gror vetekornet om det faller i god jord, så gick det också med detta frö. Efter några hundra år kunde en turkisk Bibel utges. En kurdisk version är snart klar. Och ja, det turkiska bibelsällskapet firar 200-års-
jubileum 2020.

»Jag fascineras av det osynliga nätverk som förenar oss människor.«

Vi hade gäster från Turkiet för några år sedan. Jag förde dem till Pedersöre kyrka, vars äldsta delar torde vara från 1400-talet. Åldern imponerade inte dem nämnvärt – många byggnader i deras land är betydligt äldre. Inte ens årtalet 1250 som finns ovanför huvudingången imponerade – Ordet hade predikats för Istanbul-borna i Hagia Sofia-kyrkan i över 500 år vid den tiden.

I varje möte på främmande mark fascineras jag av det osynliga nätverk som förenar oss människor med varandra. Inte bara genom det kyrkliga arv vi bär på, utan också genom den världsvida kulturella och språkliga gemenskapen.

Sultan, konsul, präst eller bonde, vi hör alla ihop med varandra. Var vi än finns på vår jord berörs vi av Ordet, på sätt eller annat.

Ann-Katrin Store är avdelningsskötare, intresserad av globala frågor och mission.

Ann-Katrin Store
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20