Osynligt nätverk

27.06.2019

INKAST. För en tid sedan besökte en grupp från Borgå stift Istanbul.

Staden med sina cirka 17 miljoner invånare fascinerar mig. Sedan vi fick en familjemedlem med rötter i staden har jag intresserat mig för folket och livet där. Sonhustrun sa en gång till mig att hon är rädd för att röra sig på gatorna i Vasa. Det är så folktomt. Jag skrattade åt henne då, men förstår henne sedan jag varit några gånger i Istanbul. Där är folktomt på gator ett okänt begrepp.

Vi besökte det turkiska bibelsällskapet på en av de mest livliga gatorna i Istanbul, nära Taksim-torget. Efter en smal och brant trappa fyra våningar upp fick vi ett hjärtligt mottagande av fru Tamar Karasu som leder bibelsällskapet. Armeniska rötter, turkisk medborgare, skolgången i en katolsk fransk skola – i henne möttes många kulturer och språk naturligt. Det flesta människor i vår värld lever i en mångspråkig verklighet med influenser av många kulturer och religioner. Den politiska modeflugan som florerar i väst om ”vi och vårt land först” kändes både trångsynt och onödig.

Hon förde oss svala, blyga finländare in i en hisnande historia om en turkisk språkkunnig muslim, en holländsk konsul och en bibel-­intresserad sultan. Deras samarbete ledde till den första turkiska bibelöversättningen redan i slutet av 1600-talet. Den översättningen blev inte publicerad, men fröet till den turkiska bibeln var sådd. Som bekant gror vetekornet om det faller i god jord, så gick det också med detta frö. Efter några hundra år kunde en turkisk Bibel utges. En kurdisk version är snart klar. Och ja, det turkiska bibelsällskapet firar 200-års-
jubileum 2020.

»Jag fascineras av det osynliga nätverk som förenar oss människor.«

Vi hade gäster från Turkiet för några år sedan. Jag förde dem till Pedersöre kyrka, vars äldsta delar torde vara från 1400-talet. Åldern imponerade inte dem nämnvärt – många byggnader i deras land är betydligt äldre. Inte ens årtalet 1250 som finns ovanför huvudingången imponerade – Ordet hade predikats för Istanbul-borna i Hagia Sofia-kyrkan i över 500 år vid den tiden.

I varje möte på främmande mark fascineras jag av det osynliga nätverk som förenar oss människor med varandra. Inte bara genom det kyrkliga arv vi bär på, utan också genom den världsvida kulturella och språkliga gemenskapen.

Sultan, konsul, präst eller bonde, vi hör alla ihop med varandra. Var vi än finns på vår jord berörs vi av Ordet, på sätt eller annat.

Ann-Katrin Store är avdelningsskötare, intresserad av globala frågor och mission.

Ann-Katrin Store
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00