Öppet lopp in i det sista

04.04.2019

LEDAREN. Den 10 april vet vi namnet på stiftets nye biskop.

Det blir ett jämnt och spännande val mellan två jämngoda kandidater. Efter den första omgången är Bo-Göran Åstrand i knapp ledning med 198 röster mot 188 för Sixten Ekstrand. Frågan är nu om Ekstrand kan ta in försprånget.

I valdebatterna i Vasa och Borgå inför den andra omgången har det inte skett något dramatiskt som skulle ge någondera övertag. Deras ledarskap är väldokumenterat, de har bägge djupa insikter i kyrkan och det är svårt att se några större teologiska skillnaderna mellan dem.

"Skillnaden är att Bo-Göran Åstrand säger det mera rätt ut medan Sixten Ekstrand använder något fler formuleringar", skrev Vasabladet från debatten i Vasa. Då gällde frågan om de är beredda att viga samkönade par.

Ekstrand har fått kämpa mot en tjänstemannastämpel medan Åstrand får kämpa mot stämpeln att ha för många järn i elden. Frågan är nu hur de 386 elektorer som inte röstade på någon av de två finalisterna i den första omgången resonerar.

Varken Lisa Enckell eller Harry S Backström har testamenterat sina röster. En fingervisning om vart det kan luta är Enckells svar att hon stöder Åstrand i den andra omgången om hon inte själv är med i den. Frågan ställdes till samtliga fyra kandidater i debatten i Nykarleby. Backström svarade no comments, medan både Åstrand och Ekstrand hade gett sin röst åt Enckell. Men efter den första valomgången blev det ett no comments från Enckell och en blank röst från Backström då svenska Yle frågade vem de stöder eller tänker rösta på.

Man kan tänka sig att Enckells elektorer ideologiskt och teologiskt ligger närmare Åstrand medan Backströms ligger lite närmare Ekstrand. Men någon sådan automatik finns inte, samtliga röster måste förtjänas.

Sannolikt fördelas Enckells röster mellan Åstrand och Ekstrand medan Backströms elektorer troligen röstar på Ekstrand eller blankt. Om de inte väljer Åstrand. För även om de inte delar hans åsikt så kan de uppfatta att den är tydligare.

Att 52 elektorer lät bli att rösta i den första omgången är anmärkningsvärt. Att så många lagt sig på sofflocket i ett val där bara 704 personer är förunnade att rösta tyder på att valet av elektorer i biskopsval måste reformeras och göras enhetligt.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15
– Hur vi har behandlat skapelsen visar hur vi föraktat Gud som skapare, säger Peter Halldorf.

Klimathot. Peter Halldorfs närläsning av Jeremias bok i Gamla testamentet fick honom att ta klimatnyheterna på större allvar. Det resulterade i boken Därför sörjer jorden, en bok som handlar om klimathot, ansvar och hopp. 21.5.2020 kl. 07:00