Öppet lopp in i det sista

04.04.2019

LEDAREN. Den 10 april vet vi namnet på stiftets nye biskop.

Det blir ett jämnt och spännande val mellan två jämngoda kandidater. Efter den första omgången är Bo-Göran Åstrand i knapp ledning med 198 röster mot 188 för Sixten Ekstrand. Frågan är nu om Ekstrand kan ta in försprånget.

I valdebatterna i Vasa och Borgå inför den andra omgången har det inte skett något dramatiskt som skulle ge någondera övertag. Deras ledarskap är väldokumenterat, de har bägge djupa insikter i kyrkan och det är svårt att se några större teologiska skillnaderna mellan dem.

"Skillnaden är att Bo-Göran Åstrand säger det mera rätt ut medan Sixten Ekstrand använder något fler formuleringar", skrev Vasabladet från debatten i Vasa. Då gällde frågan om de är beredda att viga samkönade par.

Ekstrand har fått kämpa mot en tjänstemannastämpel medan Åstrand får kämpa mot stämpeln att ha för många järn i elden. Frågan är nu hur de 386 elektorer som inte röstade på någon av de två finalisterna i den första omgången resonerar.

Varken Lisa Enckell eller Harry S Backström har testamenterat sina röster. En fingervisning om vart det kan luta är Enckells svar att hon stöder Åstrand i den andra omgången om hon inte själv är med i den. Frågan ställdes till samtliga fyra kandidater i debatten i Nykarleby. Backström svarade no comments, medan både Åstrand och Ekstrand hade gett sin röst åt Enckell. Men efter den första valomgången blev det ett no comments från Enckell och en blank röst från Backström då svenska Yle frågade vem de stöder eller tänker rösta på.

Man kan tänka sig att Enckells elektorer ideologiskt och teologiskt ligger närmare Åstrand medan Backströms ligger lite närmare Ekstrand. Men någon sådan automatik finns inte, samtliga röster måste förtjänas.

Sannolikt fördelas Enckells röster mellan Åstrand och Ekstrand medan Backströms elektorer troligen röstar på Ekstrand eller blankt. Om de inte väljer Åstrand. För även om de inte delar hans åsikt så kan de uppfatta att den är tydligare.

Att 52 elektorer lät bli att rösta i den första omgången är anmärkningsvärt. Att så många lagt sig på sofflocket i ett val där bara 704 personer är förunnade att rösta tyder på att valet av elektorer i biskopsval måste reformeras och göras enhetligt.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59