Öppet lopp in i det sista

04.04.2019

LEDAREN. Den 10 april vet vi namnet på stiftets nye biskop.

Det blir ett jämnt och spännande val mellan två jämngoda kandidater. Efter den första omgången är Bo-Göran Åstrand i knapp ledning med 198 röster mot 188 för Sixten Ekstrand. Frågan är nu om Ekstrand kan ta in försprånget.

I valdebatterna i Vasa och Borgå inför den andra omgången har det inte skett något dramatiskt som skulle ge någondera övertag. Deras ledarskap är väldokumenterat, de har bägge djupa insikter i kyrkan och det är svårt att se några större teologiska skillnaderna mellan dem.

"Skillnaden är att Bo-Göran Åstrand säger det mera rätt ut medan Sixten Ekstrand använder något fler formuleringar", skrev Vasabladet från debatten i Vasa. Då gällde frågan om de är beredda att viga samkönade par.

Ekstrand har fått kämpa mot en tjänstemannastämpel medan Åstrand får kämpa mot stämpeln att ha för många järn i elden. Frågan är nu hur de 386 elektorer som inte röstade på någon av de två finalisterna i den första omgången resonerar.

Varken Lisa Enckell eller Harry S Backström har testamenterat sina röster. En fingervisning om vart det kan luta är Enckells svar att hon stöder Åstrand i den andra omgången om hon inte själv är med i den. Frågan ställdes till samtliga fyra kandidater i debatten i Nykarleby. Backström svarade no comments, medan både Åstrand och Ekstrand hade gett sin röst åt Enckell. Men efter den första valomgången blev det ett no comments från Enckell och en blank röst från Backström då svenska Yle frågade vem de stöder eller tänker rösta på.

Man kan tänka sig att Enckells elektorer ideologiskt och teologiskt ligger närmare Åstrand medan Backströms ligger lite närmare Ekstrand. Men någon sådan automatik finns inte, samtliga röster måste förtjänas.

Sannolikt fördelas Enckells röster mellan Åstrand och Ekstrand medan Backströms elektorer troligen röstar på Ekstrand eller blankt. Om de inte väljer Åstrand. För även om de inte delar hans åsikt så kan de uppfatta att den är tydligare.

Att 52 elektorer lät bli att rösta i den första omgången är anmärkningsvärt. Att så många lagt sig på sofflocket i ett val där bara 704 personer är förunnade att rösta tyder på att valet av elektorer i biskopsval måste reformeras och göras enhetligt.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00