Öppet lopp in i det sista

04.04.2019

LEDAREN. Den 10 april vet vi namnet på stiftets nye biskop.

Det blir ett jämnt och spännande val mellan två jämngoda kandidater. Efter den första omgången är Bo-Göran Åstrand i knapp ledning med 198 röster mot 188 för Sixten Ekstrand. Frågan är nu om Ekstrand kan ta in försprånget.

I valdebatterna i Vasa och Borgå inför den andra omgången har det inte skett något dramatiskt som skulle ge någondera övertag. Deras ledarskap är väldokumenterat, de har bägge djupa insikter i kyrkan och det är svårt att se några större teologiska skillnaderna mellan dem.

"Skillnaden är att Bo-Göran Åstrand säger det mera rätt ut medan Sixten Ekstrand använder något fler formuleringar", skrev Vasabladet från debatten i Vasa. Då gällde frågan om de är beredda att viga samkönade par.

Ekstrand har fått kämpa mot en tjänstemannastämpel medan Åstrand får kämpa mot stämpeln att ha för många järn i elden. Frågan är nu hur de 386 elektorer som inte röstade på någon av de två finalisterna i den första omgången resonerar.

Varken Lisa Enckell eller Harry S Backström har testamenterat sina röster. En fingervisning om vart det kan luta är Enckells svar att hon stöder Åstrand i den andra omgången om hon inte själv är med i den. Frågan ställdes till samtliga fyra kandidater i debatten i Nykarleby. Backström svarade no comments, medan både Åstrand och Ekstrand hade gett sin röst åt Enckell. Men efter den första valomgången blev det ett no comments från Enckell och en blank röst från Backström då svenska Yle frågade vem de stöder eller tänker rösta på.

Man kan tänka sig att Enckells elektorer ideologiskt och teologiskt ligger närmare Åstrand medan Backströms ligger lite närmare Ekstrand. Men någon sådan automatik finns inte, samtliga röster måste förtjänas.

Sannolikt fördelas Enckells röster mellan Åstrand och Ekstrand medan Backströms elektorer troligen röstar på Ekstrand eller blankt. Om de inte väljer Åstrand. För även om de inte delar hans åsikt så kan de uppfatta att den är tydligare.

Att 52 elektorer lät bli att rösta i den första omgången är anmärkningsvärt. Att så många lagt sig på sofflocket i ett val där bara 704 personer är förunnade att rösta tyder på att valet av elektorer i biskopsval måste reformeras och göras enhetligt.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00