Vi är kyrkan

20.03.2019

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Vi är kyrkan

Jag gick på fest. Jag satt vid ett bord där jag inte kände just någon sedan tidigare, men under kvällens lopp blev vi bekanta. Vi talade om jobb, om barn, om båtmotorer och livsupplevelser.

Det kröp fram att jag jobbade på Kyrkpressen. Vi diskuterade församlingen på den ort där mina bordsgrannar bodde. Jag satt mittemot en man som var lite yngre än jag, han berättade att han kände en trevlig präst.

Många timmar senare var vi på väg hem, glada och trötta efter mat och vin. När jag tog farväl av mannen som suttit mittemot mig sa han: Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför.

En färsk undersökning visar att särskilt unga kvinnor ser kyrkan som mindre attraktiv än någon tidigare generation. Det här är alarmerande därför att det brukar vara de unga kvinnorna som fattar beslut om huruvida deras barn ska döpas och bli kyrkomedlemmar.

»När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?«

I sin bok Talentin voima tar prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus fasta på samma trend. Men medan de presenterar siffror över hur andelen människor som kyrkan har kontakt med krymper, pekar de också på kyrkans stora resurs: de anställda. När fabriker grundades gick prästerna till fabrikerna. När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Kanske, sa jag, hör du till kyrkan för att du tänker att du en dag kommer att behöva den till något. Just då kändes det inte som ett särskilt bra svar.

Men idag tänker jag att kanske det var jag som var kyrkan i det samtalet, och att mitt svar var mindre viktigt än att vi pratade. Kyrkan bärs upp av alla oss som tror och hoppas på den. Den bärs av vår omsorg, av vårt lyssnande, av våra planer för den. Och vi är så många! Det är stort och underbart.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

Sofia Torvalds
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00