Vi är kyrkan

20.03.2019

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Vi är kyrkan

Jag gick på fest. Jag satt vid ett bord där jag inte kände just någon sedan tidigare, men under kvällens lopp blev vi bekanta. Vi talade om jobb, om barn, om båtmotorer och livsupplevelser.

Det kröp fram att jag jobbade på Kyrkpressen. Vi diskuterade församlingen på den ort där mina bordsgrannar bodde. Jag satt mittemot en man som var lite yngre än jag, han berättade att han kände en trevlig präst.

Många timmar senare var vi på väg hem, glada och trötta efter mat och vin. När jag tog farväl av mannen som suttit mittemot mig sa han: Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför.

En färsk undersökning visar att särskilt unga kvinnor ser kyrkan som mindre attraktiv än någon tidigare generation. Det här är alarmerande därför att det brukar vara de unga kvinnorna som fattar beslut om huruvida deras barn ska döpas och bli kyrkomedlemmar.

»När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?«

I sin bok Talentin voima tar prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus fasta på samma trend. Men medan de presenterar siffror över hur andelen människor som kyrkan har kontakt med krymper, pekar de också på kyrkans stora resurs: de anställda. När fabriker grundades gick prästerna till fabrikerna. När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Kanske, sa jag, hör du till kyrkan för att du tänker att du en dag kommer att behöva den till något. Just då kändes det inte som ett särskilt bra svar.

Men idag tänker jag att kanske det var jag som var kyrkan i det samtalet, och att mitt svar var mindre viktigt än att vi pratade. Kyrkan bärs upp av alla oss som tror och hoppas på den. Den bärs av vår omsorg, av vårt lyssnande, av våra planer för den. Och vi är så många! Det är stort och underbart.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

Sofia Torvalds
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59