Vi är kyrkan

20.03.2019

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Vi är kyrkan

Jag gick på fest. Jag satt vid ett bord där jag inte kände just någon sedan tidigare, men under kvällens lopp blev vi bekanta. Vi talade om jobb, om barn, om båtmotorer och livsupplevelser.

Det kröp fram att jag jobbade på Kyrkpressen. Vi diskuterade församlingen på den ort där mina bordsgrannar bodde. Jag satt mittemot en man som var lite yngre än jag, han berättade att han kände en trevlig präst.

Många timmar senare var vi på väg hem, glada och trötta efter mat och vin. När jag tog farväl av mannen som suttit mittemot mig sa han: Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför.

En färsk undersökning visar att särskilt unga kvinnor ser kyrkan som mindre attraktiv än någon tidigare generation. Det här är alarmerande därför att det brukar vara de unga kvinnorna som fattar beslut om huruvida deras barn ska döpas och bli kyrkomedlemmar.

»När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?«

I sin bok Talentin voima tar prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus fasta på samma trend. Men medan de presenterar siffror över hur andelen människor som kyrkan har kontakt med krymper, pekar de också på kyrkans stora resurs: de anställda. När fabriker grundades gick prästerna till fabrikerna. När det var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska kyrkans folk vara idag?

Jag hör till kyrkan, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen, precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och funderade. Jag förstod att det var en fråga.

Kanske, sa jag, hör du till kyrkan för att du tänker att du en dag kommer att behöva den till något. Just då kändes det inte som ett särskilt bra svar.

Men idag tänker jag att kanske det var jag som var kyrkan i det samtalet, och att mitt svar var mindre viktigt än att vi pratade. Kyrkan bärs upp av alla oss som tror och hoppas på den. Den bärs av vår omsorg, av vårt lyssnande, av våra planer för den. Och vi är så många! Det är stort och underbart.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

Sofia Torvalds

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00