Doften av ny färg och form

07.03.2019

LEDARE. Nytt och nyrenoverat för en kort tid med sig alldeles speciella känslor: Doften av målfärg som ännu inte har torkat helt och hållet.

Ögonblicket när flyttlådornas innehåll ännu inte plockats in någonstans utan alla tomma skåp och lådor är möjligheter och alternativ – tills den första skeden lagts på plats och utrymmet plötsligt blivit Besticklådan.

På samma sätt är det en unik känsla de där första dagarna. Den lätta förvirringen över att hitta allt blandas (förhoppningsvis) med lyckan över hur fint det blev.

Det är inte bara Petrus församling i artikeln intill som flyttar in i nytt den här veckan. Det gör också Kyrkpressen, med ett nytt format och formspråk. I allt det nymålade och nyordnade är Kyrkpressen ändå fortfarande samma hem, ett som redaktionen den senaste tiden jobbat intensivt med för att göra så trivsamt som möjligt. Uppdraget att berätta för läsare i hela Svenskfinland om vad som händer i församlingen, om Jesus från Nasaret, om vad människor tror, ber, tvivlar och hoppas på står kvar. Brokigheten i stiftet får också synas – nu liksom tidigare.

Från och med årsskiftet utkommer Kyrkpressen varannan vecka i papper. Det nya konceptet behövde följas upp med en ny layout, där tilltalet och tempot är lite långsammare – utan att för den skull vara inaktuellt. De snabba nyheterna har ju för länge sedan flyttat ut på nätet i alla medier och så är det också för Kyrkpressens del. Dem och den rikstäckande annonseringen från församlingarna hittar du på kyrkpressen.fi.

»Kyrkpressen är din tidning, din insyn och din regelbundna länk till den kyrka du tillhör.«

Vissa församlingar har också valt att ta ännu ett steg närmare sina församlingsmedlemmar genom Kyrkpressen. Det gäller Helsingforsförsamlingarna som redan i ett par år har haft lokala sidor till sina medlemmar och fyra församlingar i Korsholms prosteri, som gått in för samma koncept från och med det här numret.

Den här torsdagen öppnar vi därför dörren, spända av förväntan. Kyrkpressen är din tidning, din insyn och regelbundna länk till den kyrka du tillhör. Välkommen hem, som vanligt!

May Wikström är chefredaktör på Kyrkpressen.

May Wikström

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00