Doften av ny färg och form

07.03.2019

LEDARE. Nytt och nyrenoverat för en kort tid med sig alldeles speciella känslor: Doften av målfärg som ännu inte har torkat helt och hållet.

Ögonblicket när flyttlådornas innehåll ännu inte plockats in någonstans utan alla tomma skåp och lådor är möjligheter och alternativ – tills den första skeden lagts på plats och utrymmet plötsligt blivit Besticklådan.

På samma sätt är det en unik känsla de där första dagarna. Den lätta förvirringen över att hitta allt blandas (förhoppningsvis) med lyckan över hur fint det blev.

Det är inte bara Petrus församling i artikeln intill som flyttar in i nytt den här veckan. Det gör också Kyrkpressen, med ett nytt format och formspråk. I allt det nymålade och nyordnade är Kyrkpressen ändå fortfarande samma hem, ett som redaktionen den senaste tiden jobbat intensivt med för att göra så trivsamt som möjligt. Uppdraget att berätta för läsare i hela Svenskfinland om vad som händer i församlingen, om Jesus från Nasaret, om vad människor tror, ber, tvivlar och hoppas på står kvar. Brokigheten i stiftet får också synas – nu liksom tidigare.

Från och med årsskiftet utkommer Kyrkpressen varannan vecka i papper. Det nya konceptet behövde följas upp med en ny layout, där tilltalet och tempot är lite långsammare – utan att för den skull vara inaktuellt. De snabba nyheterna har ju för länge sedan flyttat ut på nätet i alla medier och så är det också för Kyrkpressens del. Dem och den rikstäckande annonseringen från församlingarna hittar du på kyrkpressen.fi.

»Kyrkpressen är din tidning, din insyn och din regelbundna länk till den kyrka du tillhör.«

Vissa församlingar har också valt att ta ännu ett steg närmare sina församlingsmedlemmar genom Kyrkpressen. Det gäller Helsingforsförsamlingarna som redan i ett par år har haft lokala sidor till sina medlemmar och fyra församlingar i Korsholms prosteri, som gått in för samma koncept från och med det här numret.

Den här torsdagen öppnar vi därför dörren, spända av förväntan. Kyrkpressen är din tidning, din insyn och regelbundna länk till den kyrka du tillhör. Välkommen hem, som vanligt!

May Wikström är chefredaktör på Kyrkpressen.

May Wikström
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00