Doften av ny färg och form

07.03.2019

LEDARE. Nytt och nyrenoverat för en kort tid med sig alldeles speciella känslor: Doften av målfärg som ännu inte har torkat helt och hållet.

Ögonblicket när flyttlådornas innehåll ännu inte plockats in någonstans utan alla tomma skåp och lådor är möjligheter och alternativ – tills den första skeden lagts på plats och utrymmet plötsligt blivit Besticklådan.

På samma sätt är det en unik känsla de där första dagarna. Den lätta förvirringen över att hitta allt blandas (förhoppningsvis) med lyckan över hur fint det blev.

Det är inte bara Petrus församling i artikeln intill som flyttar in i nytt den här veckan. Det gör också Kyrkpressen, med ett nytt format och formspråk. I allt det nymålade och nyordnade är Kyrkpressen ändå fortfarande samma hem, ett som redaktionen den senaste tiden jobbat intensivt med för att göra så trivsamt som möjligt. Uppdraget att berätta för läsare i hela Svenskfinland om vad som händer i församlingen, om Jesus från Nasaret, om vad människor tror, ber, tvivlar och hoppas på står kvar. Brokigheten i stiftet får också synas – nu liksom tidigare.

Från och med årsskiftet utkommer Kyrkpressen varannan vecka i papper. Det nya konceptet behövde följas upp med en ny layout, där tilltalet och tempot är lite långsammare – utan att för den skull vara inaktuellt. De snabba nyheterna har ju för länge sedan flyttat ut på nätet i alla medier och så är det också för Kyrkpressens del. Dem och den rikstäckande annonseringen från församlingarna hittar du på kyrkpressen.fi.

»Kyrkpressen är din tidning, din insyn och din regelbundna länk till den kyrka du tillhör.«

Vissa församlingar har också valt att ta ännu ett steg närmare sina församlingsmedlemmar genom Kyrkpressen. Det gäller Helsingforsförsamlingarna som redan i ett par år har haft lokala sidor till sina medlemmar och fyra församlingar i Korsholms prosteri, som gått in för samma koncept från och med det här numret.

Den här torsdagen öppnar vi därför dörren, spända av förväntan. Kyrkpressen är din tidning, din insyn och regelbundna länk till den kyrka du tillhör. Välkommen hem, som vanligt!

May Wikström är chefredaktör på Kyrkpressen.

May Wikström
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01