Doften av ny färg och form

07.03.2019

LEDARE. Nytt och nyrenoverat för en kort tid med sig alldeles speciella känslor: Doften av målfärg som ännu inte har torkat helt och hållet.

Ögonblicket när flyttlådornas innehåll ännu inte plockats in någonstans utan alla tomma skåp och lådor är möjligheter och alternativ – tills den första skeden lagts på plats och utrymmet plötsligt blivit Besticklådan.

På samma sätt är det en unik känsla de där första dagarna. Den lätta förvirringen över att hitta allt blandas (förhoppningsvis) med lyckan över hur fint det blev.

Det är inte bara Petrus församling i artikeln intill som flyttar in i nytt den här veckan. Det gör också Kyrkpressen, med ett nytt format och formspråk. I allt det nymålade och nyordnade är Kyrkpressen ändå fortfarande samma hem, ett som redaktionen den senaste tiden jobbat intensivt med för att göra så trivsamt som möjligt. Uppdraget att berätta för läsare i hela Svenskfinland om vad som händer i församlingen, om Jesus från Nasaret, om vad människor tror, ber, tvivlar och hoppas på står kvar. Brokigheten i stiftet får också synas – nu liksom tidigare.

Från och med årsskiftet utkommer Kyrkpressen varannan vecka i papper. Det nya konceptet behövde följas upp med en ny layout, där tilltalet och tempot är lite långsammare – utan att för den skull vara inaktuellt. De snabba nyheterna har ju för länge sedan flyttat ut på nätet i alla medier och så är det också för Kyrkpressens del. Dem och den rikstäckande annonseringen från församlingarna hittar du på kyrkpressen.fi.

»Kyrkpressen är din tidning, din insyn och din regelbundna länk till den kyrka du tillhör.«

Vissa församlingar har också valt att ta ännu ett steg närmare sina församlingsmedlemmar genom Kyrkpressen. Det gäller Helsingforsförsamlingarna som redan i ett par år har haft lokala sidor till sina medlemmar och fyra församlingar i Korsholms prosteri, som gått in för samma koncept från och med det här numret.

Den här torsdagen öppnar vi därför dörren, spända av förväntan. Kyrkpressen är din tidning, din insyn och regelbundna länk till den kyrka du tillhör. Välkommen hem, som vanligt!

May Wikström är chefredaktör på Kyrkpressen.

May Wikström

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Mingel, mat och glad stämning var viktiga ingredienser när Petruskyrkan invigdes med mässa och festprogram.

fest. Petrus församling i Helsingfors har nått en milstolpe. Den första helt egna kyrkan i Månsas invigdes på söndag eftermiddag och samtidigt firades Petrus församlings tioårsjubileum. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. 10.3.2019 kl. 20:46
Camilla Ekholm och Karl af Hällström har sökt kyrkoherdetjänsten i Sibbo.

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har sökts av Camilla Ekholm och Karl af Hällström. 7.3.2019 kl. 16:50
Familjen Holmgård: Nicklas, Oliver och Sandra.

Personligt. Familjen Holmgårds dagar kretsar mest runt mattan på vardagsrumsgolvet. Där är Oliver, 3,5 år, medelpunkten. Oliver lider av sjukdomen INCL och bryts sakta ner. 7.3.2019 kl. 13:00
Askonsdagen har fått sitt namn från Bibelns beskrivning av ånger och bot som symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen ordnar många församlingar mässor där prästen tecknar ett kors av aska i pannan på de deltagare som så önskar.

ekofasta. ”För att vi tillsammans skall kunna bevara hoppet.” I sin hälsning inför fastan vädjar biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för klimatet. 6.3.2019 kl. 11:49

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00