Livet och sorgen i en församling

20.02.2019

LEDARE. Den oerhört tragiska skidolyckan på ett konfirmandläger i Himos i helgen väcker starka känslor.

En ung människa mister livet, alldeles för tidigt, alldeles i onödan. Det finns inga teologiska förklaringar som kan dämpa den sortens bottenlösa förtvivlan. Det fanns och finns ingen mening i det som sker. Främst av allt går tankarna till den ungas familj och vänner, med stor sympati. Det här är er sorg och vi andra kan aldrig göra anspråk på att förstå den fullt ut.

Varje sorg är unik, på samma sätt som de människor vi sörjer är det. Det måste alla som står utanför kretsen ödmjukt respektera. Samtidigt har också vi drabbats känslomässigt av det som händer därför att vi kan dra paralleller till vår egen vardag. Det är många som sänt sina barn på läger, men väldigt få som tänkt tanken att det kunde sluta så här.

Att olyckan sker i församlingens mitt, under det konfirmandarbete som tusentals finländska ungdomar berörs av, rör också om tankarna på andra plan. Det skrämmer, därför att det än en gång avslöjar att livet är bräckligt bakom det som känns tryggt och invant. Att det kan hända förfärligheter som ingen förutsett.

Olyckan är naturligtvis också ett trauma för församlingens – och i förlängningen alla församlingars – anställda och ansvariga och kan öka den vånda många känner redan nu. Det syns redan i reaktionerna från kolleger som arbetar med konfirmander. De luftar öppet sin djupaste oro i sociala forum. Varje läger, varje weekend för med sig ett blytungt ansvar. Allt kan alltid göras ännu bättre – men hur väl man än förberett sig kan olyckan vara framme. Samma ansvarsbörda bär alla som hanterar barn och unga, vare sig det gäller arbetet i församlingar, skolor eller frivilligorganisationer.

”Olyckan avslöjar att livet är bräckligt bakom det som känns tryggt och invant. Att det kan hända förfärligheter som ingen förutsett.”

Hela landet har bevittnat dödsolyckan och följt med medierapporteringen i helgen. Ändå är det nu det syns hur det stora arbetet alltid är lokalt. Det här är viktigt och pekar på var kärnan finns i den ibland identitetsvilsna evangelisk-lutherska kyrkans arbete – nämligen i församlingarna.

Sorgen tillhör de närmsta. Krisarbetet är närsamhällets, med alla de krafter som finns just där. Stödet kommer från dem som står allra närmast intill. Väståbolands svenska församling står i fokus, inte bara för att det var i den det hemska hände. Olyckan visar också att det inte är i centralt formade dekret kyrkan har sin handlingskraft. Församlingens arbete är att vara med, vara en del av de människors liv den är till för. Kyrkan måste möta dem i liv, födelse och död. Annars sviker den sitt uppdrag. Och församlingarna är hem som bevittnar våra liv, deltar i dem och gläds och gråter över allt de bär med sig.

Varmt deltagande till er alla som drabbats av sorgen.

May Wikström
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00