När jag måste stycka en ko

07.02.2019

Finska Missionssällskapet firar 160 år av hoppingivande arbete runt om i världen.

I dagarna har vi i familjen firat ett eget jubileum. För 35 år sedan kom vi med i FMS arbete. Det påverkar vårt liv ännu i allra högsta grad. Då firades 125-årsjubileum med pompa och ståt. Pekka Simojokis musikal Liekit/Lågorna uruppfördes på Finlandiahuset. Vi på missionärskursen deltog i slutakten, där det frågades ”vem reser nu ut?”. På första bänk satt bland andra ärkebiskopsparet Vikström samt Eeva och Martti Ahtisaari. Det var spännande för oss svensktalande österbottningar att stå på Finlandia-scenen och delta i en finsk musikal inför celebriteter.

De 35 åren har inte bara fört med sig uppträdanden i Finlandia-huset. De har berikat vårt liv på ett sätt vi inte kan fatta till fullo. Inte bara berikat, också utmanat. Utmanat oss att öppna ögonen och vigda vyerna. Vi har lärt oss att hitta lösningar på de mest oväntade problem.

Som ung missionär styckade jag en ko. En blivande präst kom till kyrkans center med en kotunga i portföljen. Hans ko hade dött på grund av herdens okunskap. Slaktaren vägrade stycka kon, som inte dött enligt muslimska riter. Joseph var olycklig över den ekonomiska förlusten som stod för dörren. I barndomen såg jag min far stycka kött varje dag, det var inte främmande för mig. Men idag, äldre och erfaren, skulle jag nog inte göra det. Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!

”Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!”

En utmaning och fråga som följt mig alla år är de ojämnt fördelade resurserna i världen. Varför har vi det så bra här i Norden, då större delen av världens befolkning har det betydligt sämre ställt. Jag hittar ingen rätsida på frågeställningen, den ger ingen ro. Om jag mot förmodan glömmer orättvisan, påminns jag snabbt, i denna ”realtiduppkopplade” värld, av vännerna i Afrika via sociala medier. Barn som måste sluta skolan, familjens inkomst räcker inte. Sjukhusräkningen borde betalas så att den sjuka får vård. Recept på mediciner, inga pengar. Universitetstudier och framtidsdrömmar går i kras, pengarna fattas.

I veckan läste jag om en tvärvetenskaplig nordisk forskning som tar upp frågan om nordisk skuld och skam. Vi är priviligierade, vi är jämlika. Vi har oftast mer än vi behöver. Nu forskas det i skuldkänsla, hur den tar sig i uttryck inom t.ex konsten. Jag kontrade genast i mina tankar, jag känner ingen nordisk skuld, men vånda inför ojämnt fördelade resurser.

De flesta av oss kan delta i arbetet för en rättvisare värld. Utbildning och skola har visat sig vara effektiva medel för att samhället skall utvecklas och fattigdomen bli mindre. Jag har ett tips: Bli fadder för barn och unga i olika länder. Det om något är en bra medicin mot nordiska skuldkänslor.

Ann-Katrin Store

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00