När jag måste stycka en ko

07.02.2019

Finska Missionssällskapet firar 160 år av hoppingivande arbete runt om i världen.

I dagarna har vi i familjen firat ett eget jubileum. För 35 år sedan kom vi med i FMS arbete. Det påverkar vårt liv ännu i allra högsta grad. Då firades 125-årsjubileum med pompa och ståt. Pekka Simojokis musikal Liekit/Lågorna uruppfördes på Finlandiahuset. Vi på missionärskursen deltog i slutakten, där det frågades ”vem reser nu ut?”. På första bänk satt bland andra ärkebiskopsparet Vikström samt Eeva och Martti Ahtisaari. Det var spännande för oss svensktalande österbottningar att stå på Finlandia-scenen och delta i en finsk musikal inför celebriteter.

De 35 åren har inte bara fört med sig uppträdanden i Finlandia-huset. De har berikat vårt liv på ett sätt vi inte kan fatta till fullo. Inte bara berikat, också utmanat. Utmanat oss att öppna ögonen och vigda vyerna. Vi har lärt oss att hitta lösningar på de mest oväntade problem.

Som ung missionär styckade jag en ko. En blivande präst kom till kyrkans center med en kotunga i portföljen. Hans ko hade dött på grund av herdens okunskap. Slaktaren vägrade stycka kon, som inte dött enligt muslimska riter. Joseph var olycklig över den ekonomiska förlusten som stod för dörren. I barndomen såg jag min far stycka kött varje dag, det var inte främmande för mig. Men idag, äldre och erfaren, skulle jag nog inte göra det. Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!

”Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!”

En utmaning och fråga som följt mig alla år är de ojämnt fördelade resurserna i världen. Varför har vi det så bra här i Norden, då större delen av världens befolkning har det betydligt sämre ställt. Jag hittar ingen rätsida på frågeställningen, den ger ingen ro. Om jag mot förmodan glömmer orättvisan, påminns jag snabbt, i denna ”realtiduppkopplade” värld, av vännerna i Afrika via sociala medier. Barn som måste sluta skolan, familjens inkomst räcker inte. Sjukhusräkningen borde betalas så att den sjuka får vård. Recept på mediciner, inga pengar. Universitetstudier och framtidsdrömmar går i kras, pengarna fattas.

I veckan läste jag om en tvärvetenskaplig nordisk forskning som tar upp frågan om nordisk skuld och skam. Vi är priviligierade, vi är jämlika. Vi har oftast mer än vi behöver. Nu forskas det i skuldkänsla, hur den tar sig i uttryck inom t.ex konsten. Jag kontrade genast i mina tankar, jag känner ingen nordisk skuld, men vånda inför ojämnt fördelade resurser.

De flesta av oss kan delta i arbetet för en rättvisare värld. Utbildning och skola har visat sig vara effektiva medel för att samhället skall utvecklas och fattigdomen bli mindre. Jag har ett tips: Bli fadder för barn och unga i olika länder. Det om något är en bra medicin mot nordiska skuldkänslor.

Ann-Katrin Store

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00