När jag måste stycka en ko

07.02.2019

Finska Missionssällskapet firar 160 år av hoppingivande arbete runt om i världen.

I dagarna har vi i familjen firat ett eget jubileum. För 35 år sedan kom vi med i FMS arbete. Det påverkar vårt liv ännu i allra högsta grad. Då firades 125-årsjubileum med pompa och ståt. Pekka Simojokis musikal Liekit/Lågorna uruppfördes på Finlandiahuset. Vi på missionärskursen deltog i slutakten, där det frågades ”vem reser nu ut?”. På första bänk satt bland andra ärkebiskopsparet Vikström samt Eeva och Martti Ahtisaari. Det var spännande för oss svensktalande österbottningar att stå på Finlandia-scenen och delta i en finsk musikal inför celebriteter.

De 35 åren har inte bara fört med sig uppträdanden i Finlandia-huset. De har berikat vårt liv på ett sätt vi inte kan fatta till fullo. Inte bara berikat, också utmanat. Utmanat oss att öppna ögonen och vigda vyerna. Vi har lärt oss att hitta lösningar på de mest oväntade problem.

Som ung missionär styckade jag en ko. En blivande präst kom till kyrkans center med en kotunga i portföljen. Hans ko hade dött på grund av herdens okunskap. Slaktaren vägrade stycka kon, som inte dött enligt muslimska riter. Joseph var olycklig över den ekonomiska förlusten som stod för dörren. I barndomen såg jag min far stycka kött varje dag, det var inte främmande för mig. Men idag, äldre och erfaren, skulle jag nog inte göra det. Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!

”Ungdomligt oförstånd är en resurs att räkna med!”

En utmaning och fråga som följt mig alla år är de ojämnt fördelade resurserna i världen. Varför har vi det så bra här i Norden, då större delen av världens befolkning har det betydligt sämre ställt. Jag hittar ingen rätsida på frågeställningen, den ger ingen ro. Om jag mot förmodan glömmer orättvisan, påminns jag snabbt, i denna ”realtiduppkopplade” värld, av vännerna i Afrika via sociala medier. Barn som måste sluta skolan, familjens inkomst räcker inte. Sjukhusräkningen borde betalas så att den sjuka får vård. Recept på mediciner, inga pengar. Universitetstudier och framtidsdrömmar går i kras, pengarna fattas.

I veckan läste jag om en tvärvetenskaplig nordisk forskning som tar upp frågan om nordisk skuld och skam. Vi är priviligierade, vi är jämlika. Vi har oftast mer än vi behöver. Nu forskas det i skuldkänsla, hur den tar sig i uttryck inom t.ex konsten. Jag kontrade genast i mina tankar, jag känner ingen nordisk skuld, men vånda inför ojämnt fördelade resurser.

De flesta av oss kan delta i arbetet för en rättvisare värld. Utbildning och skola har visat sig vara effektiva medel för att samhället skall utvecklas och fattigdomen bli mindre. Jag har ett tips: Bli fadder för barn och unga i olika länder. Det om något är en bra medicin mot nordiska skuldkänslor.

Ann-Katrin Store
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00