Får man betala mer kyrkoskatt?

16.10.2018
LEDARE. Problematiken kring församlingsekonomierna i Korsholm ifall det blir en kommunsammanslagning med Vasa är en snärjig historia.

Lägg till att det handlar om kyrklig förvaltning så tänder de flesta av redan innan dilemmat broderats ut. I ren lättja kvitteras det därför lätt med ”det där ligger utanför kyrkans bestämmanderätt” alternativt ”kyrkan ska sköta sina interna angelägenheter”. Röster som Solfs kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willmans har svårt att göra sig hörda, trots att hon förtjänstfullt kämpar för att synliggöra saken. Det är viktigt att lokala inblandade inte missar den, att också kommunala beslutsfattare och lokala medier är på alerten. Församlingarna måste få insyn i det som sker och möjlighet att framföra sin sak. En ”världslig” kommunsammanslagning slår ut ekonomiskt för församlingarna. En församling är en viktig aktör i sitt närsamhälle. Kommuner förlitar sig ogenerat på församlingarna när det gäller socialt och diakonalt ansvar. Därför har också församlingen äganderätt i frågan om sammanslagningar.

I korthet handlar det om att församlingarnas viktigaste ekonomiska instrument, skatteprocenten, är underordnad den kommunala strukturen.

I en ny kommun får de församlingar som inlemmas i den kyrkliga samfälligheten inom kommunens gränser i regel rätta sig efter den skattesats för kyrkoskatten som församlingarna i den starkare kommunen haft. Karikerat sagt är det vinnaren som bestämmer priset. Är nivån märkbart lägre i den nya gemenskapen förlorar de nyanslutna församlingarna intäkter. Då blir allt med ens konkret: tjänster dras in, klubbar läggs ner – trots att de gamla församlingsmedlemmarna tidigare varit beredda att bära församlingen med den kyrkoskatt de betalat. Nu får de inte längre.

”Kommuner förlitar sig ogenerat på församlingarna när det gäller socialt och diakonalt ansvar. Därför har församlingarna äganderätt i frågan om sammanslagningar.”

Varför inte ändra systemet? Kyrkan betalar en hel del till staten för rätten att bära upp medlemsavgifterna via beskattningen. Det här garanterar den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland intäkter som de övriga lutherska kyrkorna bara kan drömma om. Därför finns det en befogad ängslighet att rubba systemet från centralt kyrkligt håll. Men priset betalas av de församlingar som inkorporeras av större och starkare helheter. De, vars församlingskultur är markant annorlunda än de grannförsamlingar de gifter sig med. Det enda de har att hoppas på är inbördes överenskommelser om att skatteintäkterna för helheten inte ska sjunka – och att de gamla församlingarna får behålla sina budgetmedel. Från kyrkans sida skulle det därför vara skäl att trygga ett rättvisare beslutfattande i nya samfälligheter med mera än hoppet om de starkas goda vilja mot de svagare.

May Wikström
Gud är inte småsint, säger Tuija Tiihonen. Man får komma till honom och gnälla även om man inte höll tät kontakt när allt gick bra.

sjukdom. För knappt två år sedan fick Tuija Tiihonen veta att hon lider av obotlig cancer. Sedan dess har hon börjat måla, blogga och be. Gud har inte gjort henne frisk, men Han har gjort henne hel. 18.4.2019 kl. 14:05

Påsktraditioner. Vilka traditioner hör påsken till? Hur kan påskfirande se ut i Esbo, Karleby och Senegal? Vi diskuterade med tre personer. 17.4.2019 kl. 14:20
Att fira påsk tillsammans med familjen känns viktigt för Merete Mazzarella.

Minnen. Påsken är Merete Mazzarellas favorithögtid. Den är både mörker och ljus. Hon minns allt från hemlagad memma till en ensam påsk som tolvåring. Och hon brukade älska påskalamm, men det fick ett abrupt slut. 17.4.2019 kl. 00:00

pressmeddelande. Styrelsen för Fontana Media meddelar idag att May Wikström avgår som företagets vd och chefredaktör för Kyrkpressen. 15.4.2019 kl. 12:19

sammanslagning. Domkapitlet föreslår nu att de tre församlingarna i Pedersöre ska bli en medan Jakobstads svenska församling fortsätter självständigt som tidigare. 11.4.2019 kl. 16:05
Bo-Göran Åstrand är ny Biskop i Borgå stift.

biskopsval . Det blev Bo-Göran Åstrand som segrade i biskopsvalets andra omgång. Han fick 309 röster och motkandidaten Sixten Ekstrand fick 265 röster. 10.4.2019 kl. 14:09
Glada miner inför biskopsvalets andra omgång.

biskopsval. Snart klarnar det om det är Bo-Göran Åstrand eller Sixten Ekstrand som blir nästa biskop i Borgå stift. 10.4.2019 kl. 12:58
Dagens styrkeövning är knäböj. Ralf Bergholm har lastat vikter på skivstången.

reportage. Kan det vara diakoni att svettas och lyfta vikter? Ja, tycker Heidi Salminen i Vanda svenska församling. Församlingen ser till människan som en helhet och kompletterar mathjälp och själavård med knäböj och axelpressar. 10.4.2019 kl. 09:00
Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

kyrkoherde. Mia Bäck är kyrkoherde och gift med Anna. Ibland måste hon gå in i sammanhang där hon vet att det finns människor som tycker att hennes familj – det finaste Gud gett henne – är ”avskyvärd”. 4.4.2019 kl. 13:36
Ulla-Maj Wideroos

förtroendevald. När Ulla-Maj Wideroos inte ställde upp i riksdagsvalet för fyra år sedan ville hon i stället engagera sig i lokalsamhället i Närpes. Men att det engagemanget skulle vara i församlingen hade hon inte tänkt. 3.4.2019 kl. 07:00

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00