Att göra något man egentligen inte vågar

13.09.2018
KOLUMN. Ur högtalarna ljuder en technoversion av domedagsmusik med en bas som får golvet att skaka.

Vi ringlar oss sakta framåt inuti en cementkloss omringad av nät i smala rader separerade med ett lågt järnstaket. Utrymmet är planerat så att maximalt antal människor ska få plats. På väggarna lyser blå och gröna lampor upp den dunkla cementklossen och bidrar till domedagsstämningen. Ovanför oss hörs skrik när ännu en vagn åker iväg.

Nej, det är inte en actionfilm jag ser på, det är kön till en berg- och dalbana som sägs vara Nordens längsta och snabbaste. Och jag vill inte åka. Längs med kön finns utgångar placerade för de som ändrar sig, men ingen använder dem, det sociala trycket är för högt. Jag undrar ändå hur många som tänker den tanken.

Varningsskyltarna kommer tätare ju närmare vagnarna vi kommer. Jag går ännu en gång igenom riskgruppen, platsar jag inte i den? Visst hade jag lite ont i nacken i morse.

Till slut bär det ändå iväg. Möjligen är det roligt de första kurvorna, men sedan kommer illamåendet. En notis jag läst om vad som händer med inälvorna under en karuselltur dyker upp i tankarna. Hur allting är i fritt fall där inuti och flyger än hit och än dit. Jag blundar den sista biten och hoppas att åkturen snart tar slut, för annars kommer någon stackare att få min frukost över sig … och sedan stannar vagnen med ett lätt ryck.

Efteråt kommer lättnaden. Jag äter en glass medan solen värmer skönt, och jag är glad att jag vågade. Men att göra om det? Det kan ni glömma.

Malin Aho

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00