Att göra något man egentligen inte vågar

13.09.2018
KOLUMN. Ur högtalarna ljuder en technoversion av domedagsmusik med en bas som får golvet att skaka.

Vi ringlar oss sakta framåt inuti en cementkloss omringad av nät i smala rader separerade med ett lågt järnstaket. Utrymmet är planerat så att maximalt antal människor ska få plats. På väggarna lyser blå och gröna lampor upp den dunkla cementklossen och bidrar till domedagsstämningen. Ovanför oss hörs skrik när ännu en vagn åker iväg.

Nej, det är inte en actionfilm jag ser på, det är kön till en berg- och dalbana som sägs vara Nordens längsta och snabbaste. Och jag vill inte åka. Längs med kön finns utgångar placerade för de som ändrar sig, men ingen använder dem, det sociala trycket är för högt. Jag undrar ändå hur många som tänker den tanken.

Varningsskyltarna kommer tätare ju närmare vagnarna vi kommer. Jag går ännu en gång igenom riskgruppen, platsar jag inte i den? Visst hade jag lite ont i nacken i morse.

Till slut bär det ändå iväg. Möjligen är det roligt de första kurvorna, men sedan kommer illamåendet. En notis jag läst om vad som händer med inälvorna under en karuselltur dyker upp i tankarna. Hur allting är i fritt fall där inuti och flyger än hit och än dit. Jag blundar den sista biten och hoppas att åkturen snart tar slut, för annars kommer någon stackare att få min frukost över sig … och sedan stannar vagnen med ett lätt ryck.

Efteråt kommer lättnaden. Jag äter en glass medan solen värmer skönt, och jag är glad att jag vågade. Men att göra om det? Det kan ni glömma.

Malin Aho

kyrkoherdetjänst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjänst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00