Kanadagäss får tre av fem stjärnor

01.03.2018
KOLUMN.

Du vet kanske känslan när man lärt sig något nytt – plötsligt stöter man på det överallt. Jag tror det var min högstadielärare som förklarade: det nya ligger nära till hands i medvetandet och sticker ut där du annars inte hade lagt märke till det. Det fungerar för finska verb lika väl som teodicéproblemet.

Ta antropocen. Jag stötte på ordet i en text, stannade upp och tänkte ”det där förstår ju ingen vanlig människa”, googlade snabbt fram översättningen ”människans tidsålder”.

Snart därefter dök antropocen upp här och var. Jag snubblade över podcasten The Anthropocene Reviewed där författaren John Green ”betygsätter olika aspekter av den människocentrerade planeten på en femstjärnig skala” – till exempel kanadagäss (en art vars överflöd sammanfaller med urbaniseringen) och Halleys komet (himlakroppen som visar sig en gång på en människas livstid).

Tredje eller fjärde gången ordet drog till sig min uppmärksamhet läste jag hela Wikipedia-sidan: Antropocen är namnet på en föreslagen geologisk epok, som definieras som den tid då människan påverkat planeten, klimatet och ekosystem.

Jag tycker om ord för det som är vagt eller komplext, ord som hjälper en att tänka djupare om hur saker hänger ihop. Man kan fråga om det är mer självcentrerat eller kusligt passande att döpa en hel geologisk ålder efter människosläktet. Åtminstone håller jag med Green om en sak: kolera, sjukdomen som sprids av bakterier och människor, får lägsta betyg.

Emelie Wikblad

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00