Knutby, knivseggar och knockouter

22.02.2018
KOLUMN.

Häromveckan sändes en granskande dokumentär i SVT om församlingen i Knutby, som blev famös under tidigt 2000-tal då det framkom att en av pastorerna förmått en av medlemmarna
att försöka ta livet av ett par andra medlemmar.

Dokumentären visade att den osunda församlingskultur som låg till grund för att det kunde hända tilläts fortsätta också efteråt. Dokumentären lämnade en bestående känsla av sorg. En del av församlingsmedlemmarna verkar ha varit helt kuvade under några få auktoritära personer. I sin strävan efter dessa personers bekräftelse var de beredda att gå nästan hur långt som helst. Och blir knockoutade som människor på köpet.

Och jag tänker att självkänsla borde införas som ett ämne i skolan. För det är inte bara i församlingar man råkar ut för de här människorna. Människor som inte drar sig för att påstå all möjligt om hur du är och borde vara som person. Man stöter på dem överallt. Och då tänker jag att det är bra att kunna vara utrustad med det som någon kallade för ett ”bullshitfilter”. Förmågan att förstå att det som någon påstår om mig som person inte är en sanning utan en annan persons åsikt. Som kan vara fel.

Men samtidigt är det en knivsegg. För vi har väl alla stött på människor med ett 100-procentigt bullshitfilter. Människor som inte tar in något. Och de blir ju också odrägliga.

Men jag tänker ändå att det totalt sätt är vanligare att filtret släpper igenom för mycket.

Nicklas Storbjörk

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00