Tiden stÄr stilla

15.02.2018
KOLUMN.

I maj 1996 deltog jag i en internationell konferens för kristna journalister i sekulär media i Jerusalem. I programmet för konferensen ingick bland annat besök i Betlehem där vi träffade en grupp lokala pastorer i Betlehem Bible College. Det råkade sig så att en av de pastorer som var med på detta möte var Nihad Salman, honom som jag intervjuat på sidan två i denna tidning.

Jag skev en rapport för min dåvarande arbetsgivare Jakobstads Tidning från det här mötet som jag nu sökt fram. Rubriken lyder ”Förskjut oss inte – Kristna i Betlehem vädjar till omvärlden”. I texten har jag citerat Salmans sin oro över att de kristna lämnar Palestina.

Det jag minns bäst från mötet var ändå en av Salmans pastorskollegor som berättade hur han blivit hjärtligt emottagen som en judisk broder från Israel i en kyrka i väst. Men när han upplyste att han är palestinier fick han höra: ”Vem bryr sig om palestinierna. Åt helvete med dem!” Vilka ord i en kyrka.

Tiden verkar ha stått stilla i 22 år. Har något förändrats så är det inte till det bättre. 1996 skrev jag att det fanns 200 000 kristna på Västbanken. Nu nämnde Salman 40 000.

Det kunde ha varit Nihad Salman som berättade om mötet i väst. För i denna tidning återger han en liknande historia. Det skär i hjärtat hur vi bemöter och ignorerar våra brödrar och systrar. De kristna i Palestina borde vara vårt dåliga samvete.

Tack och lov arbetar åtminstone Finska Missionssällskapet där.

Johan Sandberg

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00