Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

Stiftsfullmäktige körde igång – minoriteten missnöjd med personval

STIFTSFULLMÄKTIGE.

Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen.

30.5.2024 kl. 18:45

Stiftsfullmäktige omvalde Anita Ismark, tidigare kommundirektör i Korsnäs, enhälligt till ordförande. Organet som har 21 medlemmar konstituerade sig i Borgå på torsdagen.

Vid de övriga personvalen blev det omröstning mellan de två listor som hade delat både präst- och lekmannakandidaterna inför valet.

De liberalare listorna som har majoritet i stiftsfullmäktige tog därmed både lekmannaposten i domkapitlet med Frank Lindholm från Karis-Pojo församling. Från samma församling blev också nyblivna kyrkoherden Yvonne Terlinden vald till stiftsfullmäktiges viceordförande.

Resultatet av omröstningarna ledde till protester framför allt från de österbottniska ombuden. Anders Blomberg från Esbo och Hans Snellman från Karleby fogade en avvikande åsikt till protokollet om att den geografiska spridningen på de valda personerna hade blivit ojämn.

Ska kyrkans teologer utbildas i yoga?

I diskussionerna om fortbildning i stiftet väckte att stillhetens yoga har en plats i en av de 16 kurser som domkapitlet erbjuder.

– Det handlar om andemakter. Vi går som evangelisk-luthersk kyrka in i ett andligt mörker, sade ombudet Krister Mård från Pedersöre.

Stiftsfullmäktige beslöt att fråga om yogans roll i teologiutbildningen diskuteras vidare vid nästa sammanträde i februari.

I rapporteringen om gudstjänstlivet diskuterades också möjligheten till lekmannaledda gudstjänster. Det konstaterades dock i debatten att frågan om att ha i planerad ordning ha gudstjänst utan präst förutsätter att kyrkoordningen ändras. Frågan är därmed en fråga för kyrkomötet.

Artikeln fortsätter efter bilden.

Ungdomens kyrkodagar representerades av ordförande Mezmur Holmström.


Ekonomiska krisplaner för kyrkan

Det blev också en längre debatt om ett förslag om ekonomiska beredskapsplaner i kyrkan med tanke på framtida eventuella radikala minskningar av kyrkans medlemsantal. Motionen hade lämnats in av prästombuden Torsten Sandell från Helsingfors och Samuel Eriksson från Vörå.

Domkapitlets lagfarne assessor Lars-Eric Henricson som föredrog ärendet ansåg att förslaget dubblerade utredningsarbete som redan görs inom kyrkan och föreslog för fullmäktige att motionen skulle förkastas. i debatten ansåg han också att förslaget, som bland annat omfattade direkta frågor riktade till församlingarna, gick utöver stiftsfullmäktiges mandat.

I debatten ansåg stiftsfullmäktige att motionen var nödvändig. Många församlingar ska ändå redan nu arbeta med framtidsscenarier, men krismedvetenheten sades variera mycket från församling till församling. Stiftsfullmäktige röstade enhälligt för en bakläxa för domkapitlet som fick i uppgift bereda ärendet på nytt.

I stiftsfullmäktige deltog också Ungdomens kyrkodagars (UK) ordförande Mezmur Holmström som presenterade de senaste UK-besluten. Stiftsfullmäktige beslöt att skicka tre UK-ärenden för att behandlas vidare av domkapitlet.

Kompletterat fredag kl. 10 skrivningen om avvikande åsikt i personvalen.

Jan-Erik Andelin


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00