Åtminstone i ett halvår
framåt hittas Martin 
Jakobsson i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Åtminstone i ett halvår framåt hittas Martin Jakobsson i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Pappa först, sen präst

BORGÅ.

Martin Jakobsson är ny församlingspastor i Borgå. Han brinner för att förmedla att tron bär, i och genom hela livet.

21.2.2024 kl. 15:04

Efter fem år i Finland är det fortfarande Göteborg som känns som hemma för prästen Martin Jakobsson. Numera bor han dock i östra Helsingfors och sedan den första februari jobbar han i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Martin har varit präst i 31 år, mestadels i Svenska kyrkan. Han har också varit kyrkoherde i flera församlingar i Sverige.

– Vi flyttade till Finland 2019. Min hustru är från Helsingfors men vi träffades i Sverige, säger Martin Jakobsson.

Då hans fru (studentprästen Sonja Jakobsson) fick hemlängtan kontaktade Martin Borgå stift och fick rätt att jobba som präst i Finland. Ett litet dilemma är dock språket. Eftersom han inte talar finska kan han inte få någon tillsvidare anställning, inte ens i Borgå stift.

Men inhopp finns det så det räcker till. Tidigare har Martin jobbat i Agricola församling. Åtminstone ett halvår framöver, men kanske längre, hittas han i Borgå.

Vilka skillnader har du reagerat på efter att ha jobbat som präst i både Finland och Sverige?

– Till 90 procent är det väldigt lika, men det finns kulturella skillnader. Jag upplever att de är mycket större mellan Sverige och Finland än mellan till exempel Sverige och Norge.

– Kyrkan i Finland avspeglar det samhälle den finns i, precis som alla andra kyrkor. Jag skulle säga att det är mer regelstyrt och hierarkiskt här än i Sverige. Det är ingen dramatisk skillnad, men en nyans.

På vilket sätt märks det?

– Även om man i ett arbetslag här diskuterar och lyssnar på varandra är det väldigt tydligt att det är uppifrån som det bestäms vad som gäller.

– Nu är det ju inte så att det råder allmän hierarki i Svenska kyrkan heller, att var och en gör som de vill. Men som ett konkret exempel är det församlingarna och församlingsråden själva som tillsätter prästtjänster i Sverige, inte domkapitlet.

Vad brinner du för som präst?

– Att människor ska hitta en tro som bär i livet och upptäcka att tron bär hela livet.

– I kyrkan, både i Finland och Sverige, har vi en tendens att bli för kyrkliga. Det viktiga är att få verksamheten att fungera och att hjälpa människor med tron blir sekundärt. För mig är det viktigaste inte att människor alltid ska komma till högmässan, utan att det hittar en tro som bär.

Vad betyder ”en tro som bär” i praktiken?

– I förkunnelsen ska det skina igenom att tro är något som omfattar hela livet. Om man uttrycker det väldigt vardagligt så är det en lika andlig handling att byta däck på bilen som att be.

– Jag läste nyligen en artikel om hur man ska handskas med livspusslet. Tro är i motsats till det inte ett trix som hjälper en med livet. Tro handlar om hela livet.

Några veckor in i det nya jobbet som församlingspastor i Borgå är Martin Jakobsson nöjd, men han har inte riktigt hunnit lära känna församlingsbor och medarbetare ännu. Då han jobbade i Agricola församling gick det snabbare att lära känna alla eftersom det är en mindre församling. Borgå svenska domkyrkoförsamling är större, och processen tar längre.

Martin jobbar 80 procent, vilket passar honom ypperligt just nu med tanke på hans familjesituation.

–Vi har fyra barn som är mellan tre och tolv år. På det här sättet får vi ihop familjens logistik. Jag är pappa först. Sen är jag präst.

Text: Rebecca Pettersson


Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00
Åtta väckelserörelsers ledare skrev på.

homosexualitet. Tjugo ledare inom några av kyrkans väckelserörelser säger nej till biskoparnas kompromiss i frågan om samkönat äktenskap. Uttalandet tar avstånd från homosexualitet helt och hållet. 21.3.2024 kl. 09:21

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59