Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.
Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.

Johan Kanckos installerad i Solfs församling

kyrkoherdeinstallation.

På söndag var det fest i Solf då församlingens nya herde Johan Kanckos installerades i tjänst. Det blev en späckad dag som utöver högmässa också bjöd på många goda tal och inte minst en välsmakande laxsoppa.

14.1.2024 kl. 14:54

Biskop Bo-Göran Åstrand tog i sitt hälsningstal till Johan Kanckos bland annat fasta på att någon sagt att kyrkan ska vara som brandkåren.

– Den ska finnas där när man behöver den. Och när jag hör hur du själv tänker på församlingens uppgift kan jag se att det passar in på det. Du vill att församlingen ska finnas till för medlemmarna i glädje och sorg. Församlingen ska finnas där dagar när livet visar sig från sina svåraste och tyngsta sidor. Men också dagar när vi samlas för att vi är tacksamma över det som livet ger, sade Åstrand.

Åstrand betonade också att den nya kyrkoherden inte är ensam i det han ställs inför.

– Församlingen ska också vara ett sammanhang där vi lyssnar och hjälps åt. Om alla får trivas i gemenskapen orkar vi bättre med de utmaningar vi ställs inför. När vi jobbar tillsammans hjälper det oss samtidigt att vara en gemenskap som ger oss det vi behöver; nåd, förlåtelse, barmhärtighet, omsorg och kärlek.

– Det är en sådan församling du får vara med och bygga. Men du behöver inte börja det här bygget från början, andra kyrkoherdar har gått före dig och du får fortsätta bygget där de har slutat.

I sin predikan lyfte nya herden själv fram det här.

– I sakristian hänger tavlor på de som varit kyrkoherdar här tidigare. Men det finns ju många andra anställda i församlingen förutom herden, så många att jag knappt kan räkna upp dem alla. Dessutom finns det också många frivilliga som i alla tider hjälpt till i olika uppgifter i församlingen, kanske det till och med finns sådana som inte fått ett tack för att det de gjort. Så redan här och nu vill jag tacka er alla som kommit hit idag. Må Gud välsigna vår församling, sade Kanckos.

Det som den samlade församlingen genast kunde notera är att de fått en herde med en bärande stämma. Det visade sig att Johan Kanckos glömt mikrofonen när han begav sig upp i predikstolen för att hålla sin predikan, men trots det torde det inte ha varit svårt för någon att höra hans predikan. Det här tog biskop Åstrand också fasta på i samband med hälsningstalen under den efterföljande lunchen.

– Du har förmågan att tala högt utan att ropa. Så jag kan konstatera att Solf församling är väl rustade ifall strömmen skulle ha gått någon söndag förmiddag när det är gudstjänst, sade Åstrand.

Först ut i den långa skaran av personer som hälsade den nya herden välkommen var församlingsrådets viceordförande Solveig Pått. Hon gav bland annat en chokladask som välkomstgåva till församlingen och den träffade mitt i prick åtminstone av två orsaker. För det första erkände den nya herden utan omsvep att han är svag för godsaker. Därtill träffade konfektasken rätt då det vid infarten till Solf finns en skylt som hälsar de förbipasserande välkomna till paradiset.

Högmässan inleddes med procession.
Högmässan inleddes med procession.
Emilia Kontunen är församlingspastor i Solfs församling.
Emilia Kontunen är församlingspastor i Solfs församling.
Solfs stråkorkester medverkade i installataionshögmässan.
Solfs stråkorkester medverkade i installataionshögmässan.
Församlingsrådets viceordförande Solveig Pått hälsade Johan Kanckos välkommen till församlingen.
Församlingsrådets viceordförande Solveig Pått hälsade Johan Kanckos välkommen till församlingen.
Också medarbetarskaran hälsade den nya herden välkommen med gåvor.
Också medarbetarskaran hälsade den nya herden välkommen med gåvor.
Berndt Berg vikarierade kontraktsprosten Tomi Tornberg som var upptagen på annat håll.
Berndt Berg vikarierade kontraktsprosten Tomi Tornberg som var upptagen på annat håll.
Mats Björklund som är kyrkoherde i grannförsamlingen Korsholm konstaterade att en kyrkoherde, precis som ett multiverktyg, måste klara av många olika saker.
Mats Björklund som är kyrkoherde i grannförsamlingen Korsholm konstaterade att en kyrkoherde, precis som ett multiverktyg, måste klara av många olika saker.
Nicklas Storbjörk


Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54