Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

Fem fick Mikael Agricola-medaljen

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN.

I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda.

1.12.2023 kl. 16:59

Av dem som förlänats medaljen var alla, med undantag av Jan-Erik Lindqvist, förhindrade att närvara vid jubileumssammanträdet. De övriga får sina medaljer i samband med domkapitlets möte senare i december.

I motiveringen till att Jan-Erik Lindqvist förlänats medaljen konstaterades bland annat att han gjorde en banbrytande insats för den moderna andliga musiken i Borgå stift och helhetskyrkan genom anordnandet av konserter, distribution och försäljning av kristen musik av olika slag. Dessutom har han varit en flitig radioandaktshållare och var en av de drivande krafterna bakom Ungdomens kyrkodagar. Därutöver hann han också verka som vd för Fontana Media.

Lindqvist själv ville i sitt tacktal lyfta fram två personer som haft stor betydelse för honom.

– Som liten pojke såg jag min pappa knäböja vid altaret och då tänkte jag att en dag ska jag också bli präst. Den andra personen jag vill lyfta fram är Bjarne Boije på Församlingsförbundets förlag. När vi i tiderna skulle starta Finngospel och saknade kapital gick jag till Bjarne och bad honom om pengar. Med tårar i ögonen svarade han: ”Om du upplever att det här är Guds vilja, vem är jag då att säga nej.”


Biskopens motiveringar till samtliga Mikael Agricola-medaljörer:

Emma Audas, teologie doktor och präst.

I sin doktorsavhandling ”Det heliga äktenskapet” har Emma Audas på ett teologiskt genomtänkt sätt diskuterat frågor om äktenskapet, dess föränderlighet genom historien och de teologiska argumentens förankring i kyrkans tradition. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till den aktuella frågan och diskussionen om äktenskapet inom den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Emma har även fungerat som pilgrimspräst i Vadstena och har inspirerat unga vuxna att upptäcka kyrkan och pilgrimslederna. För närvarande är hon stiftsadjunkt för prästrekrytering i Linköpings stift.

Gun Geisor, ungdomsarbetsledare i Borgå domkyrkoförsamling.

Gun har på ett initierat och professionellt sätt arbetat bland ungdomar. Hon har framgångsrikt utvecklat församlingens barn- och familjearbete, ungdomsarbete, undervisningsformer och hjälpledarutbildning. Hon har i teamarbetets form verkat för ett ungdomsarbete som på ett relevant sätt svarar mot ungdomars behov av gemenskap, samtal, stöd och framtidstro. Hennes sätt att arbeta har vunnit stor uppskattning bland flera generationer av ungdomar och familjer.

Jan-Erik Lindqvist, tidigare VD för Finngospel och Fontana Media.

Jan-Erik gjorde en banbrytande insats för den moderna andliga musiken i Borgå stift och helhetskyrkan genom anordnandet av konserter, distribution och försäljning av kristen musik av olika slag. Han har varit en flitigt anlitad radioandaktstalare i drygt ett halvt sekel. Som andaktstalare har han en genuin förmåga att fånga det centrala i den kristna tron och klä det i en både tillgänglig och modern språkdräkt. Jan-Erik Lindqvist arbetade även som skolungdomspastor och var en av de drivande krafterna bakom Ungdomens kyrkodagar. Som VD för Fontana Media verkade han för tillkomsten och spridandet av kyrklig, kristen och samhällsaktuell litteratur.

Stefan Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Stefan har framgångsrikt utvecklat konfirmandundervisningen i Borgå stift och dess församlingar. Han har även lett arbetet med att förverkliga Stigen-modellen i stiftets församlingar. Stigen-modellen är en övergripande plan för hur församlingen kan stöda barn, unga och familjen att leva som kristna och skapa kontakt till församlingen.Stefan Myrskog främjar genom sitt professionella och inspirerande arbetssätt, anpassandet av kristendomens oföränderliga kärna i den nutida kontexten och kulturen.

Göran Stenlund, tidigare verksamhetsledare för Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Göran var under flera årtionden dirigent för ungdomskören Evangelicum. Kören är en trygg, kristen gemenskap för många. Körens många uppträdanden har betytt mycket för det kyrkliga livet i Borgå stift. Görans musikaliska kunnande har också kommit till uttryck i tonsättning och arrangemang av andliga sånger. Som verksamhetsledare har Göran befrämjat väckelserörelsens arbete såväl i hemlandet som utlandet. Göran Stenlund gjorde en betydelsefull insats vid tillkomsten av den nya psalmboken 1986 som medlem i psalmboksutskottet och redaktionskommittén.

Nicklas Storbjörk


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29