Torolf Back från Vänstugan serverar kaffe till ukrainska och finländska gäster. T.v. om honom står diakoniarbetare Debora Hannus, nere t.v. Inga-Lene af Hällström. FOTO: PRIVAT
Torolf Back från Vänstugan serverar kaffe till ukrainska och finländska gäster. T.v. om honom står diakoniarbetare Debora Hannus, nere t.v. Inga-Lene af Hällström. FOTO: PRIVAT

Tröskeln är låg till Get Together Café

Kristinestad.

En ny träffpunkt för ortsbor och nyfinländare är Get Together Café i Kristinestad. Genom välgörenhet sträcks hjälpen även utåt.

22.11.2023 kl. 19:15

– ”Kan det inte ordnas ett vänskapscafé där ortsbor och nyinflyttade får knyta kontakter?” Förslaget kom på en mässa som hölls i Kristinahallen under hösten, berättar Inga-Lene af Hällström, diakon i Kristinestads svenska församling.

Att det behövs forum som inte utesluter någon på grund av ålder eller intressen, utan där precis alla kan komma med, är något som man tänkt på i församlingen också tidigare.

– Om man har en syförening faller många bort som inte är intresserade av det – men vän vill väl alla vara.

Café, mötesplats och hjälparbete

Caféet har utformats tillsammans med några ukrainare som varit med en längre tid.

– Namnförslaget Get Together Café kom från dem, säger Inga-Lene af Hällström.

Vänstugan valdes för att det är ett ställe som många är bekanta med sedan tidigare. Det har en bra placering och många bord att sitta vid.

– Ett ben som caféet står på är att det ska vara en träffpunkt för ortsbor och nyfinländare.

Ett annat viktigt ben är det hjälparbete man sysslar med under caféet.

– Det handlar om att vi ska förena våra krafter för att må bra, få kontakt och komma in i samhället, men också om att sträcka ut hjälpen utåt.

I höst har verksamheten riktats in på att hjälpa Kalyna, en förening som både stöder ukrainare som kommit till Finland och distribuerar hjälp till Ukraina.

– Via Kalyna kan förnödenheter och material sändas till Ukraina. Vi behöver inte fundera på tillstånd och en massa byråkrati, utan vi är bara som en extra arm här.

Till caféet kan man hämta in saker som sedan går vidare till Kalyna.

– Sovsäckar, lakan och täcken har samlats in, det är lite olika vad som behövs.

Hon konstaterar att dagens människor måste fundera noga på vad de sätter sin tid på. Många vill ändå gärna göra något som blir värdefullt för någon annan, och få ge av sig själva. Hjälparbete känns angeläget.

– Man får satsa av sin tid och har en uppgift på samma gång. Jag hoppas att det är många som känner att de vill komma med.

Nya smakupplevelser

Några träffar har redan ordnats i november.

– Sen får vi se hur det blir i december. Tanken är att fortsätta i januari, säger Inga-Lene af Hällström.

– Vi hoppas att det föds nya idéer och tankar om hur man kan hjälpa på olika sätt!

Get Together Café bjuder också på nya smak–upplevelser.

– Senast var det ukrainare som bakade till caféet. Det skulle vara roligt att under våren kunna ha olika teman: varifrån kommer smakerna den här kvällen?

Get Together Café

En träffpunkt där ortsbor och nyinflyttade kan ses och umgås.

Ordnas på Vänstugan Primula, Strandgatan 18 i Kristinestad.

Samlar in förnödenheter till Ukraina genom Kalyna.

Nästa samling: onsdagen den 29.11 kl. 17–18.30.

Det här efterfrågas av Kalyna just nu:

• Lakan

• Filtar

• Sovsäckar

• Mat (konserver, kaffe, te, nötter, energybars, knäckebröd)

• Djurmat

• Båtmotor (större)

• Powerbanks

• Kemiska hand- och fotvärmare

• Julgåvor som är packade och märkta med ålder och kön till lämplig mottagare

Pian Wistbacka


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29