Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

Ekenäs seminarium byggdes om till pingstkyrka: ”Vi har en dröm och vision som är större än vi”

EKENÄS.

I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium.

21.11.2023 kl. 18:19

– Vi har tagit lite i taget, rum för rum, annars får man nog magsår. Jag är också en person som inte tar stress i onödan, säger Mikael Nylund, ledare för kyrkprojektet Betesda Church i Ekenäs.

Huset, som inhyste lärarinneseminariet i ett sekel, byggdes år 1873. Byggnaden är cirka 1 100 kvadratmeter stor, och där har 2 500 kvinnliga folkskollärare fått sin utbildning.

I augusti i år invigdes kyrkan och stadsdirektör Petra Theman klippte av bandet. Alla Ekenäs andra församlingar var inbjudna, liksom också södra Finlands pingstförsamlingar.


Hur kommer det sig att ni köpte huset?

– Vår församling växte sakta med säkert ur vår gamla kyrka. Vi hade tittat på många fastigheter, men vi hade inte hittat någon lämplig lokal.

År 2019 fick den ledande pastorn Fredrik Martin ett intressant samtal.

– Kustregionens utbildningsfastigheter, som ägde seminariurhuset, frågade om vi var intresserade av att köpa det. De ville ha en värdig verksamhet i byggnaden. Byggnaden är väldigt känd bland många Ekenäsbor. Många har någon slags anknytning till den i Svenskfinland, säger Mikael Nylund.

Församlingen gav ett anbud på fastigheten och anbudet gick igenom. Köpesumman var 250 000 euro.

– Vi hade fått en del arv under årets lopp som vi har sparat just för den här typen av affärer. Vi kunde köpa huset med egna medel, men vi har tagit lån för renoveringen.

Intresset för renoveringen har varit stort.

– Väldigt många förbipasserande är nyfikna och intresserade.Kyrksalen rymmer 200 personer. Foto: Edward Holmberg
Mycket kvar att göra än

Byggnaden är hela 1 100 kvadratmeter.

– Fast kyrksalen är klar har vi ännu mycket kvar att jobba med, till exempel den stora gymnastiksalen och många mindre rum. Vi öppnar upp rum efter rum efter hand när vi har renoverat klart.

Mikael har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

– Ungefär 10–20 personer har jobbat med renoveringen varje vecka. Människor tycker att det är roligt att hjälpa till. Flera män från Hangö kommer och hjälper till, fast de inte ens hör till församlingen. Vi har också haft en person anställd med lönesubvention.

Församlingen har bildat en teknisk arbetsgrupp.

– Allt från ventilation, asbestsaneringar och akustikplanering skulle planeras och genomföras.

Huset är skyddat av museiverket, på insidan och utsidan.

– Det blev många kompromisser. Vi hade som mål att ha 200 sittplatser i kyrksalen, och det fick vi igenom, exempelvis med att riva en del väggar.


Hyra in sig

Tanken har varit att utomstående aktörer ska kunna hyra in sig i byggnaden.

– Raseborgs lokala Svenska dagen-fest hölls här och Ekenäs bokkalas hade två föreläsningar här.

Hur många talkotimmar har ni satt på renoveringen?

– Oj, det är nog mycket. Om jag snabbt räknar i huvudet har vi satt ungefär 7 000 timmar på projektet.


Utvärtes var Seminariehuset i ganska gott skick när församlingen köpte huset. FOTO: Christa MickelssonTalkoarbete är på väg neråt. Varför ville ni göra den här stora renoveringen på frivillig basis?

– Vi har en dröm och vision som är större än oss själva och församlingen skulle inte haft råd att anlita en byggfirma för att utföra renoveringen.


Hur kommer det sig att när många församlingar och friförsamlingar krymper växer ni?

– Det är en bra fråga. Jag tror att församlingen är en varm gemenskap där man får vara sig själv och blir accepterad som man är. I församlingen finns det också väldigt många olika språk och kulturer. Vi har också barn, ungdomar, familjer, vuxna och äldre.
De fungerande kakelugnarna används mest för mysfaktorn. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet. FOTO: Christa MickelssonVad ska ni göra med den gamla kyrkan?

– Den har vi kvar och använder den till loppisverksamhet, kafé och samlingsutrymme. Vi har också ganska många cellgrupper, som behöver träffas någonstans.

Har du någon gång blivit trött under renoveringsprocessen?

– Jo, det har jag. Men det går i vågor. Ibland tänker man att det skulle vara skönt att få hela projektet klart. Men sen tänker jag: Ett rum till orkar vi nog.

Text och foto: Christa Mickelsson


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29