Domkapitlet trummade igenom Annica Smeds som första kvinnan som präst i Karleby.
Domkapitlet trummade igenom Annica Smeds som första kvinnan som präst i Karleby.

Snart 40 år av kvinnor som präster - domkapitlet trummar igenom den första i Karleby

KVINNA OCH PRÄST.

Domkapitlet i Borgå väntade inte på ett utlåtande från församlingen, efter att församlingsrådet bromsade pappret. Rådsmedlemmar i Karleby upplever sig "överkörda" efter domkapitlets resoluta beslut att förordna Annica Smeds.

28.9.2023 kl. 15:05

Domkapitlet i Borgå okejar diakonen och teologie magister Annica Smeds, 51, som ny präst i Karleby svenska församling. Hennes prästvigning blir den 8 oktober i Borgå. Strax veckan därpå är det dags för första medarbetarsamlingen i Karleby med hennes nya team i församlingen

Efter snart 40 år av kvinnor som präster i den evangelisk-lutherska kyrkan blir Annica Smeds den första kvinnan på en av de tre prästtjänsterna i församlingen. Det sker fortfarande inte utan protester från väckelseorganisationerna i trakten, laestadianska LFF och evangeliska SLEF.

På förslag av en av de laestadianska representanterna i församlingsrådet i Karleby bordlade rådet för två veckor sedan ett utlåtande man skulle ge till domkapitlet om Annica Smeds förordnande till församlingen. Siffrorna föll 6–4. Motiveringen var att hennes namn hade presenterats församlingen för sent.

– Under mina fyra år har jag aldrig haft ett sådant här fall på mitt bord, säger biskop Bo-Göran Åstrand. Att församlingen valde att i det här skedet inte säga någonting utan att bordlägga det nästa möte – tre dagar innan prästvigningen – ställer saken i en märklig dager. Och vad skulle i sak ha förändrats till dess? Behovet av en präst som sköter saker försvinner ju ingenstans.

Domkapitlet väntade inte

Så domkapitlet beslöt att inte invänta något papper från Karleby. utan körde istället sex dagar senare igenom förordnandet ändå vid sitt möte i Borgå.

Annica Smeds betraktas av domkapitlet som lämplig för jobbet. Hon har jobbat länge i kyrkan, med början som barnledare. Hon är diakon sedan 2011 och har arbetat i flera av traktens församlingar, också i två repriser som diakonvikarie i Karleby församling. Annica Smeds har också vikarierat som religionslärare.

Annica Smeds bor i grannkommunen Kronoby med familj och med en 16-åring som ännu bor hemma; två andra barn är redan utflugna.

– Jag har ju upplevt Karleby som en väldigt fin församling tidigare också, så det ska nog gå bra. Jag är medveten om att det finns flera olika åsikter. Men var man än hamnar så finns det väl utmaningar, säger Annica Smeds till Kyrkpressen.

Snabb tidtabell

Enligt kyrkoherde Per Stenberg kom beskedet bara en en vecka innan församlingsrådsmötet. Att Annica Smeds var påtänkt för Karleby var dessutom något överraskande, eftersom flera andra församlingar i trakten har väntat längre på nya prästkrafter, säger han.

En intervju med Annica Smeds ordnades i samband med själva församlingsrådsmötet – där själva utlåtandet om henne som församlingens nya präst redan låg färdigskrivet för att klubbas.

– Vi lever inte i en perfekt värld. Men en del av församlingsrådets medlemmar upplever sig överkörda av domkapitlet. Det här skakar nog om väckelserörelsernas led, säger kyrkoherde Per Stenberg.

I Borgå säger biskop Bo-Göran Åstrand att församlingen efter att både dess kaplan och församlingspastor hade gått i pension under våren och sommaren hade stort behov av att få en ny präst förordnad till församlingen.

– Vi fick klara indikationer på att det behövs en präst i Karleby, för att prästerna har en arbetsbörda som är större än vanligt. Om det här hade skjutits upp hade nästa prästvigning varit först på trettondagen, alltså i januari, säger Bo-Göran Åstrand.

Kyrkoherden: överdriven brådska

I Karleby dementerar kyrkoherde Per Stenberg att det skulle ha varit så katastrofalt.

– Vi skulle väl nog ha överlevt den tiden, också med julhelger och så. Vi har pensionerade präster som kan hoppa in, säger han.

Om bordläggning och en ny behandling av ärendet hade förändrat så mycket i sak är Per Stenberg inte säker på. Församlingen är delad i den här frågan, säger han.

Församlingsrådets överläggningar är inte offentliga, men en källa som Kyrkpressen har talat med bekräftar också att det var väckelserörelsernas representanter som bromsade utlåtandet, och att det uttryckligen var den så kallade "ämbetsfrågan" som avgjorde.

Annica Smeds som själv är uppvuxen i församlingsarbetet i trakten inom Kyrkans Ungdom, som accepterat ett jämställt prästämbete, hoppas fortfarande att arbete ska går bra.

– Privat och som församlingsanställd har jag inte upplevt problem. Det finns så mycket som är gemensamt och att man har kunnat umgås och trivas och vara goda vänner över gränserna, säger hon.


Biskopen har skärpt tonen

Efter det uppmärksammade och omstridda valet av Mia Anderssén-Löf som den första kvinnan i ämbetet som kyrkoherde i Pedersöre 2021 har biskop Bo-Göran Åstrand flera gånger skärpt tonen gentemot dem som har den traditionella ämbetssynen, där prästen bör vara en man.

– Väckelserörelserna har ett gott verksamhetsutrymme i Karleby svenska. Där får de vara och finnas och har det bra. Men då tänker jag att man också ska kunna ge rum för andra perspektiv, också för den kvinna som kommer för att tjäna i församlingen. Många är i församlingen är också glada över att bli betjänade av kvinnor i ämbetet, säger Bo-Göran Åstrand.

Jan-Erik Andelin


Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23