Carolina Lindström torde bli kyrkoherde i Saltviks församling. Nu har hon fått grönt ljus från domkapitlet, men församlingen fattar beslutet.
Carolina Lindström torde bli kyrkoherde i Saltviks församling. Nu har hon fått grönt ljus från domkapitlet, men församlingen fattar beslutet.

Saltvik väljer strax herde, Karis-Pojo går också till kyrkoherdeval

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Karis-Pojo svenska församling ledigförklarar kyrkoherdetjänsten, skriver domkapitlet i sin notis från torsdagens möte. Kyrkoherden väljs genom direkt val och ska tillträda tidigast den 1 juni 2024. I Saltvik torde Carolina Lindström bli vald till kyrkoherde, i Väståboland måste församlingen söka kaplan på nytt.

25.8.2023 kl. 14:14

Domkapitlet sammanträdde igår och fattade följande beslut:

Förordnanden

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk avgår 31.8.2023 på egen begäran. Björk tillträder som kyrkoherde i Pedersöre församling.

Kaplanen i Petrus församling Ronny Thylin förordnas som tf. kyrkoherde i Petrus församling 1.9.2023-31.3.2024.

Församlingspastorn i Kronoby församling Frank Isaksson avgår 31.8.2023 på egen begäran.

Tf. kaplanen i Nykarleby församling Helena Smeds förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2023-29.2.2024.

Församlingspastorn i Vasa svenska församling Johan Kanckos avgår 31.8.2023 på egen begäran. Kanckos förordnas som tf. kyrkoherde i Solfs församling 1.9-31.10.2023.

Pastor Pia Kummel-Myrskog förordnas som församlingspastor i Johannes församling 1.9.2023-31.3.2024.

Pastor Jooseppi Lohi förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling 1.9-31.10.2023.

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.8-30.11.2023.

Pastor Saara-Mariia Roto förordnas som församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1-30.9.2023.

Pastor Terese Norrvik förordnas som tf. församlingspastor i Karis-Pojo svenska församling 1.8-31.12.2023.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling

Församlingsrådet i Väståbolands svenska församling har den 23.5.2023 valt församlingspastorn i samma församling Pär Lidén till tjänsten. Lidén har dock meddelat att han inte tar emot tjänsten. Tjänsten torde ledigförklaras på nytt.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt tid sökts av:

Carolina Lindström, tf. kyrkoherde i Saltviks församling

Domkapitlet har intervjuat och prövat Lindströms behörighet för tjänsten. Domkapitlet konstaterar att Lindström har den skicklighet och förmåga som tjänsten kräver. Saltviks församling torde antingen välja Lindström eller begära att tjänsten förklaras ledig på nytt.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas. För tjänsten krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Goda kunskaper i finska anses dock vara meriterande. Därtill önskar församlingsrådet: ”att den som väljs är förtrogen med den finlandssvenska kyrkliga traditionen och Borgå stift. Personen förutsätts även ha påvisade kunskaper i ledarskap och förvaltning.”

Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett läkarintyg. Tjänsten är placerad i K20, minimilön 5 257,64 €/mån, tjänstestället är Karis församlingshem, ingen prövotid tillämpas på kyrkoherdetjänster. Tjänsten tillträdes ordinarie tidigast från 1.6.2024.

Kyrkoherden väljs genom direkt val. Domkapitlet upprättar valförslag och fastställer dagar för valprov och valdag senare. Domkapitlet intervjuar och prövar de sökandes behörighet 10.10.2023.
Ansökan bör vara hos domkapitlet senast 2.10.2023 kl. 12.00.

Sofia Torvalds


Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23