Carolina Lindström torde bli kyrkoherde i Saltviks församling. Nu har hon fått grönt ljus från domkapitlet, men församlingen fattar beslutet.
Carolina Lindström torde bli kyrkoherde i Saltviks församling. Nu har hon fått grönt ljus från domkapitlet, men församlingen fattar beslutet.

Saltvik väljer strax herde, Karis-Pojo går också till kyrkoherdeval

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Karis-Pojo svenska församling ledigförklarar kyrkoherdetjänsten, skriver domkapitlet i sin notis från torsdagens möte. Kyrkoherden väljs genom direkt val och ska tillträda tidigast den 1 juni 2024. I Saltvik torde Carolina Lindström bli vald till kyrkoherde, i Väståboland måste församlingen söka kaplan på nytt.

25.8.2023 kl. 14:14

Domkapitlet sammanträdde igår och fattade följande beslut:

Förordnanden

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk avgår 31.8.2023 på egen begäran. Björk tillträder som kyrkoherde i Pedersöre församling.

Kaplanen i Petrus församling Ronny Thylin förordnas som tf. kyrkoherde i Petrus församling 1.9.2023-31.3.2024.

Församlingspastorn i Kronoby församling Frank Isaksson avgår 31.8.2023 på egen begäran.

Tf. kaplanen i Nykarleby församling Helena Smeds förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.9.2023-29.2.2024.

Församlingspastorn i Vasa svenska församling Johan Kanckos avgår 31.8.2023 på egen begäran. Kanckos förordnas som tf. kyrkoherde i Solfs församling 1.9-31.10.2023.

Pastor Pia Kummel-Myrskog förordnas som församlingspastor i Johannes församling 1.9.2023-31.3.2024.

Pastor Jooseppi Lohi förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling 1.9-31.10.2023.

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen tjänst 1.8-30.11.2023.

Pastor Saara-Mariia Roto förordnas som församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1-30.9.2023.

Pastor Terese Norrvik förordnas som tf. församlingspastor i Karis-Pojo svenska församling 1.8-31.12.2023.

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling

Församlingsrådet i Väståbolands svenska församling har den 23.5.2023 valt församlingspastorn i samma församling Pär Lidén till tjänsten. Lidén har dock meddelat att han inte tar emot tjänsten. Tjänsten torde ledigförklaras på nytt.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt tid sökts av:

Carolina Lindström, tf. kyrkoherde i Saltviks församling

Domkapitlet har intervjuat och prövat Lindströms behörighet för tjänsten. Domkapitlet konstaterar att Lindström har den skicklighet och förmåga som tjänsten kräver. Saltviks församling torde antingen välja Lindström eller begära att tjänsten förklaras ledig på nytt.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas. För tjänsten krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Goda kunskaper i finska anses dock vara meriterande. Därtill önskar församlingsrådet: ”att den som väljs är förtrogen med den finlandssvenska kyrkliga traditionen och Borgå stift. Personen förutsätts även ha påvisade kunskaper i ledarskap och förvaltning.”

Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett läkarintyg. Tjänsten är placerad i K20, minimilön 5 257,64 €/mån, tjänstestället är Karis församlingshem, ingen prövotid tillämpas på kyrkoherdetjänster. Tjänsten tillträdes ordinarie tidigast från 1.6.2024.

Kyrkoherden väljs genom direkt val. Domkapitlet upprättar valförslag och fastställer dagar för valprov och valdag senare. Domkapitlet intervjuar och prövar de sökandes behörighet 10.10.2023.
Ansökan bör vara hos domkapitlet senast 2.10.2023 kl. 12.00.

Sofia Torvalds


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11