Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.
Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.

Kandidaterna i kyrkoherdevalet i Solf svarar på några frågor

Solf.

Johan Kanckos och Camilla Svevar har sökt kyrkoherdetjänsten i Solf. De fick svara på några frågor om sig själva och sin syn på Solf och kyrkoherdejobbet.

31.5.2023 kl. 16:52

Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde. Valproven hålls i slutet på juli, den 23 juli för Camilla Svevar och den 30 juli för Johan Kanckos.

1. Hur vill du kort presentera dig för Solfborna?

2. Varför söker du kyrkoherdetjänsten och hur ser du på Solfs församling?

3. Nämn en stark och en svag sida hos dig!

4. Hur ser du på det om Solf i framtiden eventuellt slås ihop med andra församlingar i Korsholm?

5. Det här vet inte Google om mig!


Johan Kanckos:

1. – Jag är född och uppvuxen i Vasa. I november firar jag 20-årsjubileum sedan prästvigningen. Jag är gift och tvåbarnspappa.

2. – Jag söker tjänsten för att jag blev uppringd från Solf. I teologiska termer är det det som kallas yttre kallelse. Det väcker en inre kallelse tillika. Jag har föräldrar och svärmor i trakten och villaliv i Yttersundom. Det finns goda sidor med att komma närmare rötterna och familjen.

– Solfs församling är liten och det finns utmaningar med rekryteringar och ekonomi på sikt. Ur prästsynvinkel tänker jag att efter tjugo år som präst, varav tolv år i Esbo, har jag en mångsidighet som passar i en liten församling.

3. – Jag är en mångsidig präst och duktig teolog. Svagheten är att jag inte varit kyrkoherde annat än under vikariat.

– Men som förvaltningskaplan har jag under långa vikariat skött förmanskapet och kyrkoherdeskapet i stiftets största församling. Jag har också varit konfirmandansvarig präst med 250 konfirmander varje år. Konfirmandarbetet är en viktig del av helheten.

4. – Man ska inte föregripa utredningsmannen utan invänta tankarna. Det är en bra sak att man vill och vågar tänka långsiktigt för att kyrkan ska vara fungerande. Framtidstänkande är också väldigt centralt i kristen tro.

5. – Jag spelar pidro. Jag använder också pidro för att hitta bra hjälpledare. När jag hittar sådana som vågar kasta sig in i något okänt och nytt tänker jag att här har vi en blivande hjälpledare. Pidro är ett parspel, där det är viktigt att ta den andra i beaktande och inte bara spela själv.


Camilla Svevar:

1. – Jag är en präst med mycket livserfarenhet. Innan jag prästvigdes 2016 hann jag vara kantor i över tjugo år. Hela livet har jag jobbat i församlingar, så jag förstår mig också på andra yrkesgrupper i kyrkan. Jag har bott i före detta kantorsgården i Solf, känner orten och församlingen och har deltagit i musiklivet.

–Jag är gift och har barn och barnbarn.

2. – När tjänsten blev lediganslagen kunde jag se mig själv i rollen att leda församlingen genom en spännande och skrämmande tid. Det skulle vara lite som att flytta tyngden från den ena foten till den andra i och med att jag är kyrkoherde i Replot, som hör till samma samfällighet. Och så spelar det in att jag skulle ha kortare arbetsväg, då jag bor i Veikars, Korsholm.

– Jag ser Solf som en traditionsrik församling som är liten men naggande god. Jag har förstått att man är aktiv där, vilket gläder och inspirerar mig.

3. Jag är organiserad och smidig, har lätt att se helheter men också detaljer. Min svaga sida är att jag är otålig. Samtidigt är det min otålighet som driver mig att ta tag i saker, diskutera olika lösningar och ta nödvändiga beslut.

4. Det är bra att en utredning görs så att vi får fram fakta. Solfborna behöver ha en egen kyrkoherde när utredningen görs och förhandlingar förs, vem ska annars föra deras talan?

5. – Jag älskar fiske, att ta fisk ur nätet och rensa, att se resultat!Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23