Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.
Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.

Kandidaterna i kyrkoherdevalet i Solf svarar på några frågor

Solf.

Johan Kanckos och Camilla Svevar har sökt kyrkoherdetjänsten i Solf. De fick svara på några frågor om sig själva och sin syn på Solf och kyrkoherdejobbet.

31.5.2023 kl. 16:52

Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde. Valproven hålls i slutet på juli, den 23 juli för Camilla Svevar och den 30 juli för Johan Kanckos.

1. Hur vill du kort presentera dig för Solfborna?

2. Varför söker du kyrkoherdetjänsten och hur ser du på Solfs församling?

3. Nämn en stark och en svag sida hos dig!

4. Hur ser du på det om Solf i framtiden eventuellt slås ihop med andra församlingar i Korsholm?

5. Det här vet inte Google om mig!


Johan Kanckos:

1. – Jag är född och uppvuxen i Vasa. I november firar jag 20-årsjubileum sedan prästvigningen. Jag är gift och tvåbarnspappa.

2. – Jag söker tjänsten för att jag blev uppringd från Solf. I teologiska termer är det det som kallas yttre kallelse. Det väcker en inre kallelse tillika. Jag har föräldrar och svärmor i trakten och villaliv i Yttersundom. Det finns goda sidor med att komma närmare rötterna och familjen.

– Solfs församling är liten och det finns utmaningar med rekryteringar och ekonomi på sikt. Ur prästsynvinkel tänker jag att efter tjugo år som präst, varav tolv år i Esbo, har jag en mångsidighet som passar i en liten församling.

3. – Jag är en mångsidig präst och duktig teolog. Svagheten är att jag inte varit kyrkoherde annat än under vikariat.

– Men som förvaltningskaplan har jag under långa vikariat skött förmanskapet och kyrkoherdeskapet i stiftets största församling. Jag har också varit konfirmandansvarig präst med 250 konfirmander varje år. Konfirmandarbetet är en viktig del av helheten.

4. – Man ska inte föregripa utredningsmannen utan invänta tankarna. Det är en bra sak att man vill och vågar tänka långsiktigt för att kyrkan ska vara fungerande. Framtidstänkande är också väldigt centralt i kristen tro.

5. – Jag spelar pidro. Jag använder också pidro för att hitta bra hjälpledare. När jag hittar sådana som vågar kasta sig in i något okänt och nytt tänker jag att här har vi en blivande hjälpledare. Pidro är ett parspel, där det är viktigt att ta den andra i beaktande och inte bara spela själv.


Camilla Svevar:

1. – Jag är en präst med mycket livserfarenhet. Innan jag prästvigdes 2016 hann jag vara kantor i över tjugo år. Hela livet har jag jobbat i församlingar, så jag förstår mig också på andra yrkesgrupper i kyrkan. Jag har bott i före detta kantorsgården i Solf, känner orten och församlingen och har deltagit i musiklivet.

–Jag är gift och har barn och barnbarn.

2. – När tjänsten blev lediganslagen kunde jag se mig själv i rollen att leda församlingen genom en spännande och skrämmande tid. Det skulle vara lite som att flytta tyngden från den ena foten till den andra i och med att jag är kyrkoherde i Replot, som hör till samma samfällighet. Och så spelar det in att jag skulle ha kortare arbetsväg, då jag bor i Veikars, Korsholm.

– Jag ser Solf som en traditionsrik församling som är liten men naggande god. Jag har förstått att man är aktiv där, vilket gläder och inspirerar mig.

3. Jag är organiserad och smidig, har lätt att se helheter men också detaljer. Min svaga sida är att jag är otålig. Samtidigt är det min otålighet som driver mig att ta tag i saker, diskutera olika lösningar och ta nödvändiga beslut.

4. Det är bra att en utredning görs så att vi får fram fakta. Solfborna behöver ha en egen kyrkoherde när utredningen görs och förhandlingar förs, vem ska annars föra deras talan?

5. – Jag älskar fiske, att ta fisk ur nätet och rensa, att se resultat!Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54