Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.
Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.

Kandidaterna i kyrkoherdevalet i Solf svarar på några frågor

Solf.

Johan Kanckos och Camilla Svevar har sökt kyrkoherdetjänsten i Solf. De fick svara på några frågor om sig själva och sin syn på Solf och kyrkoherdejobbet.

31.5.2023 kl. 16:52

Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde. Valproven hålls i slutet på juli, den 23 juli för Camilla Svevar och den 30 juli för Johan Kanckos.

1. Hur vill du kort presentera dig för Solfborna?

2. Varför söker du kyrkoherdetjänsten och hur ser du på Solfs församling?

3. Nämn en stark och en svag sida hos dig!

4. Hur ser du på det om Solf i framtiden eventuellt slås ihop med andra församlingar i Korsholm?

5. Det här vet inte Google om mig!


Johan Kanckos:

1. – Jag är född och uppvuxen i Vasa. I november firar jag 20-årsjubileum sedan prästvigningen. Jag är gift och tvåbarnspappa.

2. – Jag söker tjänsten för att jag blev uppringd från Solf. I teologiska termer är det det som kallas yttre kallelse. Det väcker en inre kallelse tillika. Jag har föräldrar och svärmor i trakten och villaliv i Yttersundom. Det finns goda sidor med att komma närmare rötterna och familjen.

– Solfs församling är liten och det finns utmaningar med rekryteringar och ekonomi på sikt. Ur prästsynvinkel tänker jag att efter tjugo år som präst, varav tolv år i Esbo, har jag en mångsidighet som passar i en liten församling.

3. – Jag är en mångsidig präst och duktig teolog. Svagheten är att jag inte varit kyrkoherde annat än under vikariat.

– Men som förvaltningskaplan har jag under långa vikariat skött förmanskapet och kyrkoherdeskapet i stiftets största församling. Jag har också varit konfirmandansvarig präst med 250 konfirmander varje år. Konfirmandarbetet är en viktig del av helheten.

4. – Man ska inte föregripa utredningsmannen utan invänta tankarna. Det är en bra sak att man vill och vågar tänka långsiktigt för att kyrkan ska vara fungerande. Framtidstänkande är också väldigt centralt i kristen tro.

5. – Jag spelar pidro. Jag använder också pidro för att hitta bra hjälpledare. När jag hittar sådana som vågar kasta sig in i något okänt och nytt tänker jag att här har vi en blivande hjälpledare. Pidro är ett parspel, där det är viktigt att ta den andra i beaktande och inte bara spela själv.


Camilla Svevar:

1. – Jag är en präst med mycket livserfarenhet. Innan jag prästvigdes 2016 hann jag vara kantor i över tjugo år. Hela livet har jag jobbat i församlingar, så jag förstår mig också på andra yrkesgrupper i kyrkan. Jag har bott i före detta kantorsgården i Solf, känner orten och församlingen och har deltagit i musiklivet.

–Jag är gift och har barn och barnbarn.

2. – När tjänsten blev lediganslagen kunde jag se mig själv i rollen att leda församlingen genom en spännande och skrämmande tid. Det skulle vara lite som att flytta tyngden från den ena foten till den andra i och med att jag är kyrkoherde i Replot, som hör till samma samfällighet. Och så spelar det in att jag skulle ha kortare arbetsväg, då jag bor i Veikars, Korsholm.

– Jag ser Solf som en traditionsrik församling som är liten men naggande god. Jag har förstått att man är aktiv där, vilket gläder och inspirerar mig.

3. Jag är organiserad och smidig, har lätt att se helheter men också detaljer. Min svaga sida är att jag är otålig. Samtidigt är det min otålighet som driver mig att ta tag i saker, diskutera olika lösningar och ta nödvändiga beslut.

4. Det är bra att en utredning görs så att vi får fram fakta. Solfborna behöver ha en egen kyrkoherde när utredningen görs och förhandlingar förs, vem ska annars föra deras talan?

5. – Jag älskar fiske, att ta fisk ur nätet och rensa, att se resultat!PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00