Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.
Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.

Hjälpledarungdomar lyfte blicken

jakobstad.

Sedan hösten har en fortsättningsutbildning för hjälpledarna pågått i Jakobstads svenska församling. Avslutningen bestod av besök till Matteus och Petrus församlingar i Helsingfors.

19.5.2023 kl. 10:11

Utbildningen av konfirmerade ungdomar till hjälpledare vid läger har skett i många år och i årets grupp deltar aderton ungdomar. I fortsättningsutbildningen, i hjälpledarskolning två, har tolv ungdomar deltagit.

– Under hjälpledarutbildning ett träffar vi ungdomarna på fredagskvällarna före ungdomssamlingen och lär oss om ledarskap och fördjupar oss i kristen tro. Många har gillat hjälpledarskolningen och velat fortsätta fördjupa sig, säger församlingspedagog Alaric Mård.

Idén till hjälpledarskolning två har kommit från Kaul, Kyrkans akademi för unga ledare, som flera församlingsanställda varit engagerade i. Kaul, som riktade sig till unga i hela stiftet, ligger för tillfället i vila.

– I nivå två har vi ordnat utbildningen under fyra helger, precis som i Kaul. Vi har märkt att våra ungdomar tycker om att vara på läger där man bygger relationer på ett helt annat sätt.

Höstens två helger ordnades i kyrkhemmet i Bennäs och i prästgården i Bonäs. Temat vid den första helgen var vem jag är och hur jag kan använda mina styrkor. Helg två handlade om relationer, hur vi relaterar till varandra och möter människor som har det svårt.

Vårens två helger ordnades på Pörkenäs tillsammans med hjälpledarskolning ett och avslutades på valborg med ett besök i Petrus och Matteus församlingar i Helsingfors.

– På Pörkenäs fokuserade vi på hur vi är som ledare på läger. Under resan till Helsingfors blickade vi utåt för att se att kyrkan är någonting större än bara Jakobstads svenska församling. Vi försökte lyfta blicken.

– Den andra utbildningen har ganska långt samma teman som den första, men på ett djupare plan. Vi som undervisat har känt oss ganska fria att prata om sådant som är viktigt för oss. Vi tar ett steg djupare i allt från kommunikation och relationer och skillnaden mellan den kristna kärleken och den romantiska.

Johannes Nylund och Moa Gripenberg har deltagit i utbildning två.

– Hela hjälpledarskolningen har betytt jättemycket för mig, både ettan men framför allt tvåan. Det har varit jätteutvecklande för mig som person. Vi har haft en bra gemenskap, säger Moa.

Hon säger hon blivit mera självsäker och lärt sig mera om olika sociala situationer.

– Vi har fått prova på olika saker och vara på läger över veckosluten. Vi har varit tillsammans fyra helger och kommit mera in i det än i ettan då vi bara deltog på kvällarna. Jag tycker det bästa har varit gemenskapen och att man utvecklas tillsammans som grupp och som ledare, säger Johannes.

– Jag håller med. Det är en bra gemenskap där man får vara sig själv, säger Moa.

I sommar ska de vara hjälpledare på konfirmandläger.

– Jag är också scoutledare och för det har utbildningen utvecklat mig jättemycket, säger Johannes.

– I tvåan utvecklas man själv mera som ledare än i ettan. I tvåan går man mera in i sig själv och vad som passar mig som ledare, säger Johannes.

Båda säger sig var mera förankrade i församlingen än tidigare och kommer att fortsätta sitt engagemang.

– Jag känner jag hittat en plats i församlingen. Det känns som ett bra ställe att vara på och jag tror jag kommer att fortsätta på något sätt, säger Moa.

Till hösten planerar församlingen att starta en ny grupp på nivå två.

Johan Sandberg


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00