Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.
Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.

Hjälpledarungdomar lyfte blicken

jakobstad.

Sedan hösten har en fortsättningsutbildning för hjälpledarna pågått i Jakobstads svenska församling. Avslutningen bestod av besök till Matteus och Petrus församlingar i Helsingfors.

19.5.2023 kl. 10:11

Utbildningen av konfirmerade ungdomar till hjälpledare vid läger har skett i många år och i årets grupp deltar aderton ungdomar. I fortsättningsutbildningen, i hjälpledarskolning två, har tolv ungdomar deltagit.

– Under hjälpledarutbildning ett träffar vi ungdomarna på fredagskvällarna före ungdomssamlingen och lär oss om ledarskap och fördjupar oss i kristen tro. Många har gillat hjälpledarskolningen och velat fortsätta fördjupa sig, säger församlingspedagog Alaric Mård.

Idén till hjälpledarskolning två har kommit från Kaul, Kyrkans akademi för unga ledare, som flera församlingsanställda varit engagerade i. Kaul, som riktade sig till unga i hela stiftet, ligger för tillfället i vila.

– I nivå två har vi ordnat utbildningen under fyra helger, precis som i Kaul. Vi har märkt att våra ungdomar tycker om att vara på läger där man bygger relationer på ett helt annat sätt.

Höstens två helger ordnades i kyrkhemmet i Bennäs och i prästgården i Bonäs. Temat vid den första helgen var vem jag är och hur jag kan använda mina styrkor. Helg två handlade om relationer, hur vi relaterar till varandra och möter människor som har det svårt.

Vårens två helger ordnades på Pörkenäs tillsammans med hjälpledarskolning ett och avslutades på valborg med ett besök i Petrus och Matteus församlingar i Helsingfors.

– På Pörkenäs fokuserade vi på hur vi är som ledare på läger. Under resan till Helsingfors blickade vi utåt för att se att kyrkan är någonting större än bara Jakobstads svenska församling. Vi försökte lyfta blicken.

– Den andra utbildningen har ganska långt samma teman som den första, men på ett djupare plan. Vi som undervisat har känt oss ganska fria att prata om sådant som är viktigt för oss. Vi tar ett steg djupare i allt från kommunikation och relationer och skillnaden mellan den kristna kärleken och den romantiska.

Johannes Nylund och Moa Gripenberg har deltagit i utbildning två.

– Hela hjälpledarskolningen har betytt jättemycket för mig, både ettan men framför allt tvåan. Det har varit jätteutvecklande för mig som person. Vi har haft en bra gemenskap, säger Moa.

Hon säger hon blivit mera självsäker och lärt sig mera om olika sociala situationer.

– Vi har fått prova på olika saker och vara på läger över veckosluten. Vi har varit tillsammans fyra helger och kommit mera in i det än i ettan då vi bara deltog på kvällarna. Jag tycker det bästa har varit gemenskapen och att man utvecklas tillsammans som grupp och som ledare, säger Johannes.

– Jag håller med. Det är en bra gemenskap där man får vara sig själv, säger Moa.

I sommar ska de vara hjälpledare på konfirmandläger.

– Jag är också scoutledare och för det har utbildningen utvecklat mig jättemycket, säger Johannes.

– I tvåan utvecklas man själv mera som ledare än i ettan. I tvåan går man mera in i sig själv och vad som passar mig som ledare, säger Johannes.

Båda säger sig var mera förankrade i församlingen än tidigare och kommer att fortsätta sitt engagemang.

– Jag känner jag hittat en plats i församlingen. Det känns som ett bra ställe att vara på och jag tror jag kommer att fortsätta på något sätt, säger Moa.

Till hösten planerar församlingen att starta en ny grupp på nivå två.

Johan Sandberg


Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58
– Sista dagen på klostret visade en av nunnorna oss Heliga Birgittas rum. Där i rummet nedkallade hon välsignelsen över oss. Det var starkt. Den välsignelsen följde med mig hem, säger Eva Andersson.

profilen. Eva Andersson har varit i ropet sedan hon stickade vantar till påven. Färre vet att hon också räddat hundar i Korea och extraknäckt som risleverantör. 7.2.2024 kl. 13:40
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

ETT GOTT RÅD. Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar. 7.2.2024 kl. 10:00
Fanny Willman är född i Pedersöre och uppvuxen i Nykarleby och Vasa.

PERSONEN. När Fanny Willman var sexton år började hon skriva kolumner för Vasabladet. I februari utnämns hon till ledarskribent för Kyrkans Tidning i Sverige. – För mig är det mer naturligt att skriva ledare än andra journalistiska texter. 6.2.2024 kl. 17:56

Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00