Stefan Myrskog hoppas nya läsare ska hitta Nyckeln-webbsidan.
Stefan Myrskog hoppas nya läsare ska hitta Nyckeln-webbsidan.

Tidningen Nyckeln blir webb – och hoppas på nya läsare

tidskrift.

När papperstidningen Nyckeln blir webbsida hoppas Stefan Myrskog att fler än förr ska intressera sig för de stora frågorna: Vem är Gud egentligen och vad menar vi med människovärde? – Vår tro är på många sätt en paradox, men Gud är alltid större, säger han.

27.3.2023 kl. 16:37

Tidningen Nyckeln var ursprungligen en tidning för församlingarnas barnledare, men blev redan för många år sedan en papperstidning som utkom fyra gånger per år med församlingsanställda och förtroendevalda som målgrupp.

Nu ska tidningen ta steget ut till webben – och därmed utvidga sin publik.

– Vi tänker att webbsidan kunde bli en produkt med en bredare publik än förr – eftersom vi skriver om teman som miljö, rättvisa, tro och Gud, vår omvärld. Om livet, kort och gott, säger Stefan Myrskog, ledande sakkunnig för kyrkans verksamhet vid Kyrkostyrelsen.

– Nyckeln finns till för alla som är intresserade av kyrka, samhälle och liv.

Webbsidan kommer att innehålla kyrkliga aktualiteter av olika slag.

– Men också material med lite tuggmotstånd, sådant som kanske utmanar våra invanda tankar och teologi, säger Stefan Myrskog.

– Teologi är färskvara. Vi lever i ett samhälle där vi måste vara relevanta.


Vad är teologi?

– Teologi är läran om Gud. Men jag ser också teologin som en process. Jag har varit i den här processen i olika livsskeden, liksom de flesta av oss. Om vi låter processen föra oss vidare kommer inte bara de lätta svaren, utan tanken går lite djupare.

Han tycker att kyrkans utmaning är att hitta rätt språk för sitt budskap.

– Att kunna tala ett språk som dagens människa, och jag själv, förstår är a och o. Tomma fraser leder ingenstans.


Vilka begrepp tycker du att kyrkan borde diskutera just nu?

– Vi ska vara lyhörda för de frågor människor bär på. Men människovärdet är viktigt, liksom våra Gudsbilder.

I många av de diskussionerna möts psykologi och teologi.

– Det är områden där jag tycker att man inte kan dra gränser. Heller tänka och än eller. Och öppnar, eller utesluter. Jag har försökt göra det till min hållning att kunna och våga vara öppen. Livet blir så mycket större då. Och vem av oss kan säga att vi har hela bilden när vi talar om Gud?

Vår tro, tänker han, måste klara av också motsatser.

– Vår tro är på många sätt en paradox. Som de kristna sa förr: Deus semper major, Gud är alltid större. Vi får vara med om något större och rymmas in i ett sammanhang och tänka högt. Ibland säger jag ”inte kan man tänka så” om mina egna tankar! Och så får jag försöka ompröva, komma vidare.

Han tänker att vi alla närmar oss Gud med en kappsäck.

– Jag har pratat om tro med indiankvinnor i Sydameriwka och flyktingar från Mellanöstern. I det mötet märks det att tron blir ganska spännande och inte alls självklar. Som missionär bland Guajiro-folket i Sydamerika insåg jag att jag måste närma mig deras sätt att tänka, hitta deras andliga universum för att kunna kommunicera.

Nyckeln-webbsidan finns på adressen nyckeln.net

– Vi är inspirerade och lite spända! Det är en chansning, den kan lyckas eller falla pladask – men då har vi åtminstone försökt!

Text och foto: Sofia Torvalds


PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00