Vid församlingsvalet sade 60 procent av kandidaterna sig sympatisera med Anna Maja-Henrikssons SFP och 11 procent med Peter Östmans Kristdemokraterna
Vid församlingsvalet sade 60 procent av kandidaterna sig sympatisera med Anna Maja-Henrikssons SFP och 11 procent med Peter Östmans Kristdemokraterna

De leder kyrkfolkets populäraste partier

riksdagsvalet.

Kyrkpressen träffade SFP:s Anna-Maja Henriksson och KD:s Peter Östman, vars partier är de populäraste inom kyrkan på svenska. Dubbelintervjun slutade i att regeringens företrädare gav oppositions­ledamoten en kram.

20.3.2023 kl. 19:00

I fyra år har de suttit i riksdagen i varsitt läger; hon med regeringen, han med oppositionen. Fast vid Kyrkpressens dubbelintervju på kafé After Eight på hemma­plan i Jakobstad är de överens om mycket.

Peter Östman, 61, och hans kristdemokrater försvarar i valet partiets fem platser i riksdagen. Själv ställer han upp för en fjärde period sedan han blev riksdagsledamot 2011.

Anna-Maja Henriksson, 59, som leder SFP har en tuff regeringsperiod med svåra och helt unika beslut bakom sig. Som en av Finlands få justitieministrar tvingades hon röra vid de grundlagsenliga rättigheterna i landet, mest radikalt vid den 19 dagar långa blockaden av Nyland 2020 för att stoppa coronaviruset.

Anna-Maja Henriksson är ute efter sin femte period i riksdagen, där SFP har nio mandat.

När kandidaterna i församlingsvalet hösten 2022 tillfrågades vilka partier de stöder kom SFP och Kristdemokraterna i topp.

Oärlig debatt om ekonomi

Riksmedierna skriver inför valet om två veckor för blint om nedskärningar i ekonomin efter pandemins krisår, anser de båda.

Men människorna pratar om det som har blivit valets tema och som politiker går det inte att byta fot och försöka tala om någonting annat.

Ekonomin behöver anpassas och det kan inte bli en fråga om att sänka skatterna under de första åren av nästa riksdagsperiod, säger Anna-Maja Henriksson.

– Men talar man bara om vad som ska skäras går folk in i en stämning att det går jättedåligt och så blir det negativism kring allt.

Peter Östman (KD): "Oärlig opposition"

SFP vill också tala om vad vi ska bli bättre på, vad vi ska satsa på, som utbildning och trygghet, säger Anna-Maja Henriksson.

– Vi behöver se till att alla är med på kälken. Att vi får mer människor i jobb, och tillväxt i ekonomin på två procent per år och en sysselsättningsgrad på 80 procent. Det är också förutsättningen för att vi sedan inte ska behöva spara så mycket, säger hon.

Peter Östman från Kristdemokraterna har suttit i opposition i två riksdagsperioder nu, och är självkritisk till hur man i oppositionsändan av plenisalen har talat om ekonomin.

– Jag tyckte inte om det vid senaste valpanel här i Seinäjoki, och jag har inte tyckt om det vid riksdagens frågetimmar när man dramatiskt överdriver det här med 40 miljarder i skuld.

Han vill inte peka finger, men det är lätt att spekulera: han avser antingen Samlingspartiets eller kvällspressens valretorik.

– Oppositionspartiernas alternativa budgetar avviker ju inte så hemskt mycket från rege­ringens alternativ. Alla oppositionspartier har till 90 till 95 procent stått bakom besluten under den här regeringsperioden. Där tycker jag man ska vara ärlig, säger Peter Östman.

Trons innehåll i bakhuvudet

Peter Östman, som har sitt andliga hem inom laestadianismen, uppfattas fortfarande ha sina kärnväljare kring de österbottniska fridsföreningar­nas bönehus.

– Fast jag hade över 6 000 röster i senaste val och två tredjedelar är på annat håll, bland före­tagare, frikyrkor och ”vanligt folk”, säger Peter Östman.

Under sina år i riksdagen sedan 2011 har han bett om ordet, så långt statistiken i riksdagen når, totalt 1 001 gånger.

– Tre gånger har jag talat om någonting som har haft att göra med min personliga tro. De 998 gångerna som är kvar har jag mest talat om andra saker, företagsamhet och ekonomi.

Anna-Maja Henriksson (SFP): "Skiljer religion och politik"


Anna-Maja Henriksson har också släktrötter i det varmt kyrkliga Österbotten. Men några kristet färgade revir finns inte när hon från Jakobstad och Peter Östman från Larsmo lägger upp valarbetet, säger hon.

Vasa valkrets är stor och Anna-Maja Henrikssons över 14 000 röster i senaste val kommer från många olika folklager.

– Jag har aldrig velat blanda religion och politik. Men mycket av det som kristendomen talar om, av innehållet, har jag med mig. Som att bemöta andra som du själv vill bli bemött, säger hon.

Ense om invandringen

Runtom i Norden dras snaran åt för invandrare. Men Peter Östman och Anna-Maja Henriksson delar en svensk­österbottnisk öppen attityd här.

– Till och med mina ministerkolleger i rege­ringen var förvånade över hur bra vi gjorde det i Jakobstad. Men jag sade att så gör vi här, säger Anna-Maja Henriksson.

Också för den ekonomiska tillväxtens och återhämtningens skull tror Peter Östman på en ökad arbetskraftsinvandring.

– Det går inte att blunda. Ekonomin behöver tiotusentals nya arbetare till Finland. Vi måste få upp våra egna födelsesiffror också, och det betyder att vi måste satsa på familjerna ekonomiskt, säger han.

Peter och Katarina Östman hade själva ukrainska flyktingar boende hos sig i sex veckor och när flyktingarna flyttade vidare ut i det finländska samhället visade det sig hur viktiga de personliga kontakterna för nyanlända är.

– Företagen här i Jakobstadsregionen gick tidigt ut, tog ansvar och anställde flyktingar från Ukraina. Nu har vi beviset på att det fungerar. Varför skulle inte det fungera också med människor från andra kulturer? säger han.

Anna-Maja Henriksson håller med.

– Det är klart att vi har en för invecklad byrå­krati kring att starta upp ett eget företag och för tuffa språkkompetenskrav. Det finns säkert också branscher där man klarar sig på engelska.

Svagheterna i vårt system, säger hon, är att kvinnorna ofta blir utanför. Männen hittar ofta jobb, men kvinnorna blir hemma, lär sig inte språk eller hur samhället fungerar och vilka rättigheter hon har.

"En eutanasilag är en oerhört känslig lagstiftning som vi behöver vara 100 procent säkra på att inte missbrukas."

Nej till eutanasi

Tror Anna-Maja Henriksson på en tredje period för henne som justitieminister? Hon skrattar medlidsamt åt Kyrkpressens fråga. Några valresultat, än mindre ministerposter, tar de gamla rävarna i politiken inte ut i förskott.

Eutanasi eller assisterad dödshjälp uppges en majoritet finländare vilja ha en lag om. Det tror hon skulle bli en oerhört svår fråga på en justitieministers bord. Anna-Maja Henriksson blir djupt allvarlig vid soffbordet på After Eight.

– Jag har personligen svårt med att sätta ansvaret för någons liv eller död på en annan människa. Jag förstår dem som har upplevt svåra och smärtsamma processer med en nära anhörig och som kanske hade önskat sig ett annorlunda slut. Men det är en oerhört känslig lagstiftning som man måste vara 100 procent säker på att inte missbrukas.

Peter Östman har Kristdemokraternas linje i ryggen; den är entydigt mot eutanasi.

– Jag hoppas frågan inte ska drivas av något potentiellt regeringsparti som vill ha med eutanasi i regeringsprogrammet, för det betyder definitivt problem.

Inte heller assisterad död där läkare, som i Tyskland, kan skriva ut en dödlig dos till en döende som tar den själv kan Peter Östman acceptera som en kompromiss.

Anna-Maja Henriksson säger att det inte bara handlar om rätten att bestämma om sin död, utan också om rätten att ändra sig i ett läge då man kanske inte längre kan kommunicera.

– Även när man är som mest sårbar måste man ha rätten att byta åsikt. Och kan man bygga en lagstiftning som garanterar det i alla sammanhang? Jag är inte säker på det, säger hon.

Pratar med varandra på tåget

Två riksdagsledamöter från samma ort – den ena i regeringen, den andra i opposition – språkar de med varandra när de ses på tåget hem från Helsingfors?

"När man jämför mig med Putin, Xi Jingping eller mullorna i Iran – det sårar."

Ja, det gör vi, säger Henriksson och Östman. Fast deras tidtabeller är lite olika, för henne som minister och honom som riksdagsledamot.

Men Peter Östman är sårad över den ton som även aktiva SFP:are ibland kan använda på socia­la medier om hans kristna engagemang.

– Som när man jämför mig med Putin, Xi Jinping eller mullorna i Iran. Det är nästan sannfinländsk hatretorik som uppriktigt sagt sårar.

Anna-Maja Henriksson har i sin tur blivit besviken på Peter Östmans kristdemokrater när de har röstat med Sannfinländarna.

– Det var om lagstiftningen om offer för människohandel, eller om att göra det lättare för papperslösa att få hälsovård, med speciellt fokus på barn, säger hon.

Peter Östman säger att han inte minns hur utskottsbetänkandet i de fallen var skrivna, och vilka alternativ som då stod emot varandra.

– Men du blir väl inte ledsen att jag säger så här? frågar Anna-Maja Henriksson i den djungel­blommiga soffan på kaféet i Jakobstad.

– Nej, det värmer mig i hjärtat att du frågar. Det är kristet, säger Peter Östman.

Och så får han en snabb kram av Anna-Maja Henriksson. Hon i pink kavaj, han i ledig blå vardagströja. Färgerna som ur gallupgrafikens staplar inför valet. Sedan behöver Anna-Maja Henriksson skynda till tåget.

Kram regering-opposition. Nytt val, nya tag.


FAKTA:

Peter Östman (KD)

61 år, merkonom, företagare från Larsmo.

Fick över 6 000 röster i senaste riksdagsval.

Viceordförande för KD i två repriser 2004–2009 och sedan 2019.

Suttit i riksdagen i tre perioder, sedan 2011.

Tidigare i arbetslivet: företagare i lås- och trygghetsbranschen, lett före­tagarorganisationer.

Kristen tradition: laestadianörelsen.

Anna-Maja Henriksson (SFP)

59 år, juris kandidat, vicehäradshövding från Jakobstad.

Ordförande för SFP sedan 2016.

Fick över 14 500 röster i senaste riksdagsval.

Suttit i riksdagen i fyra perioder, sedan 2007.

Justitieminister i två regeringar, 2011–2015 och 2019-2023.

Tidigare i arbetslivet: bankjurist.

Kristen tradition: evangelisk-lutherska kyrkan.

Jan-Erik Andelin
Johan Sandberg


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00