Några i skaran av engagerade frivilliga: från vänster Helena Kulp, Anneli Nyberg, diakon Hanna Hofman, Doris Honkanen. FOTO: PRIVAT
Några i skaran av engagerade frivilliga: från vänster Helena Kulp, Anneli Nyberg, diakon Hanna Hofman, Doris Honkanen. FOTO: PRIVAT

Baltikumvännerna gör gott

KORSNÄS.

I ”gruvon” i Korsnäs har Baltikumvännerna sitt högkvarter. Målet är att hjälpa – utomlands såväl som hemma.

26.10.2022 kl. 22:28

I den nedlagda gruvans före detta matsal intill Strandvägen i Korsnäs huserar sedan mitten av 1990-talet Baltikumvännerna. Verksamheten är tudelad: Den primära uppgiften är förmedling av hjälp till Litauen och till behövande på hemmaplan, oftast i samarbete med socialväsendet. Den andra delen är loppisverksamhet.

Namnet Baltikumvännerna härstammar från tiden då verksamheten sköttes av en ideell förening. Men då krafterna sinade i föreningen tillfrågades Korsnäs församling om de kunde ta över verksamheten. Det skedde i januari 2021. Namnet lever dock kvar, eftersom det är välkänt i Korsnäs med omnejd.

Verksamheten fungerar med frivilliga krafter under ledning av diakonidirektionen. Glädjande nog har skaran frivilliga ökat och den är guld värd.

Eftersom verksamheten vid gruvområdet har utökats de senaste två somrarna med bland annat café, vandringsled, rullstolsbana och escape room, fanns det behov av längre öppettider. Efter en del pusslande och tillfrågande av frivilliga blev resultatet att vi kunde ha öppet alla dagar som caféet hade öppet, det vill säga fem dagar i veckan under sex veckors tid.

En del frivilliga har varit med sedan verksamheten startade och andra är inne på sitt andra år. De frivilliga motiverar sitt engagemang med att det känns bra och meningsfullt att hjälpa den som har det svårt. Utöver det fyller det ett viktigt socialt behov, det brukar bli många skratt runt bordet när vi jobbar! Kaffepausen är också viktig.

Är du intresserad av verksamheten på ”gruvon”, som Baltikumvännerna kallas i folkmun, är det bara att komma med! Det finns alltid en plats och uppgifter som man kan få. Även män är välkomna!

Praktiskt arbete

Den huvudsakliga verksamheten under året består av tisdagsöppet. Då samlas ett gäng damer i varierande ålder runt det stora sorteringsbordet.Cirka 15 sorterare är indelade i två grupper och de jobbar huvudsakligen varannan tisdag.

Till Baltikumvännernas lokal är alla välkomna att föra sina saker på tisdagarna. Varorna bör vara hela och felfria. Sorterarna sorterar sedan kläderna enligt ett system i olika plastsäckar, och en del kläder sätts ut på loppissidan. Det är viktigt med kvalitet, så de kläder som är smutsiga och trasiga sorteras bort.

På loppissidan kan man hitta allt från kläder till saker i hemmet, dock inte möbler, eftersom utrymmet är begränsat. Loppissidan brukar årligen inbringa cirka 6 000 euro. Med dessa pengar finansieras en årlig hjälpsändningstransport till Litauen. Därtill får diakonins och socialens klienter en matkasse till jul, som är mycket uppskattad.

När förvaringsutrymmet är fullt beställs en hjälpsändningstransport till Litauen. Tidigare åkte några frivilliga själva med transporten, men sedan räknade de ut att det är billigare att beställa en transport via ett transportföretag. I Litauen finns sedan många år ett inarbetat och förtroendefullt samarbete med Samariterförbundet, som tar emot säckarna och fördelar dem över landet.

Efterlyses: hygienprodukter till ukrainska flyktingar

Avslutningsvis en hälsning från Samariterförbundet i Litauen: de önskar speciellt hygienprodukter till ukrainska flyktingar vid gränsen, som de jobbar mycket för nu. Den som vill kan därför gärna komma in med hygienprodukter av diverse slag till pastorskansliet i Korsnäs dagtid, eller lämna dem utanför diakonidörren. Vi tar emot hygienprodukter fram till 8 november.

Till sist en fråga: Har du större saker, till exempel möbler och maskiner som du vill donera? Vi skickar gärna även sådana saker med transporten till Litauen. Då behöver du komma med dem till ”gruvon” på förmiddagen den dag som hjälpsändningen lastas. Datumet är ännu oklart – ta kontakt med diakon Hanna Hofman för närmare information.

Slutligen hälsar diakon Hanna alla välkomna till gruvon!

BALTIKUMVÄNNERNA

Förmedlar hjälp till Litauen och till behövande i hemlandet.

Bedriver även loppisverksamhet i Korsnäs.

Var tidigare en ideell förening. Numera administreras verksamheten av Korsnäs församling.

HANNA HOFMAN


Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Den nedåtgående trenden för röstningsprocenten i församlingsvalet fortsätter. Enligt de första siffrorna dagen efter valet använde bara var åttonde församlingsmedlem sin röst. Den preliminära röstningsprocenten är 12,7 procent. 21.11.2022 kl. 00:01
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40

Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36