Kammarkören Psallite i Korsholms kyrka med Susanne Westerlund som dirigent.
Kammarkören Psallite i Korsholms kyrka med Susanne Westerlund som dirigent.

Ett levande musikliv!

korsholm.

Körer, orkestrar, konserter och musikaler – det finns något för alla i församlingarnas utbud. De flesta grupperna är redan igång. – Det här är ändå inget hinder för att komma
med och prova på en ny musikform, säger kantor Rodney Andrén.

28.9.2022 kl. 14:09

Höstens musikliv är igång för fullt i Korsholm, Solf, Kvevlax och Replot. Det är många som tagit ett steg in i musicerandet tack vare den lokala församlingen. Och faktum är att det finns något för de flesta smaker – både för dem som vill medverka och för dem som vill lyssna.

– Eftersom vi redan kommit en bit in på höstterminen så har de flesta grupper redan börjat. Det här är ändå inget hinder för att komma med och prova på en ny musikform. Speciellt i barnkören kommer det ännu in nya barn, då det tar tid för föräldrarna att få ihop barnens scheman, säger Rodney Andrén som är kantori Kvevlax församling.

– Musikverksamheten är i första hand tänkt att stöda församlingens verksamhet, gudstjänster, samlingar och projekt, tillägger han.

Ett fint exempel på det är körverksamheten i Solf. Där har bland annat barnkören Solfångarna startat.

– Vi sjunger roliga sånger och använder musik och rörelser för att uttrycka oss. Ibland uppträder vi på gudstjänster och andra tillställningar. Under hösten deltar vi i familjegudstjänsterna på mikaelidagen och första advent, säger Heidi Lång som leder kören.

I Solf sjunger också Koralkören som leds av tf. kantor Patrik Vidjeskog.

– Koralkören är en blandad projektkör som medverkar i gudstjänsten vid utvalda helger ett par gånger per termin. Förutom egna sånger stöder kören då också församlingen i psalmsången.

Under hösten medverkar kören under Alla helgons dag och första advent.

– Vi sjunger inga svåra saker. Alla gamla och nya sångare är hjärtligt välkomna med! säger Vidjeskog.

Orkestern Skäriblåset i Replot fortsätter öva på torsdagar i oktober. Om man vill ansluta sig är det en fördel om man är notkunnig och har spelat tidigare.

– Inspirationen ligger i att träffas och spela tillsammans. Musicerandet är ett gemensamt bygge där vi kommer vidare en aning varje gång, säger Robert Kronqvist som leder orkestern.

Korsholms svenska församling har ett digert utbud i höst, inte minst tack vare musikskolan.

– Det känns mycket bra att musikverksamheten får börja återgå till det normala efter pandemin. Och säsongen med julsånger ser jag alltid fram emot, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

MUSIKEN UNDER HÖSTTERMINEN

Korsholm

Sång- och musikgrupper

Körskola, åk 1 - 4, Korsholms kyrka, onsdag kl. 17.30-18.10, Erica Nygård. Start 14.9.

Ungdomskören Germivox, från åk 5, Sockenstugan, torsdag 17.30 – 18.15, Erica Nygård. Start 15.9.

Kör för alla, församlingshemmet (servering från kl. 18.30) varannan onsdag (udda veckor), A-C Nordqvist-Källström. Start 14.9.

Korall-kören (kyrkokör), Korsholms kyrka, torsdag kl. 19-20.30, A-C Nordqvist-Källström. Start 8.9.

Kammarkören Psallite, Korsholms kyrka onsdag kl. 18.45-20.45, Mari Renvall och A-C Nordqvist-Källström. (kontakta A-C N-K) Start 17.8.

Orkester för alla, Sockenstugan, varannan tisdag kl. 19-20.15 (udda veckor), Rainer Holmgård. Start 13.9.

Korsholms kammarorkester, Korsholms kyrka, fredag kl. 18.15-20.15, Erica Nygård. Obs! Start 2.9.

Adelcrantz blockflöjtsensemble, Musikkansliet, söndag kl. 19-21, Rainer Holmgård (kontakta A-C N-K). Start 11.9.

TIPS för ungdomarna! Torsdagar mellan 18.15 - 20.30 har församlingen öppet hus i ungdomsutrymmena i Gamla Vasa. Närmare info av församlingens ungdomsarbetsledare Tommy Rannanpää, tfn: 040 0706576.

Konserter, musikgudstjänster och matinéer

Sö. 9.10 kl. 18 Under Valven i Korsholms kyrka. Adelcrantz blockflöjtsensemble, dir. Rainer Holmgård. Fritt inträde, servering.

Sö. 16.10 kl. 18.30 Välgörenhetskonsert med Singsbykören m.fl. i Korsholms kyrka. Dir. Tina Martin. Inträde.

To. 3.11 kl. 18 Musikskolans elevmatiné i församlingshemmet i Gamla Vasa. Fritt inträde, servering.

Lö. 5.11 kl. 19 Allhelgonakonsert i Korsholms kyrka. Medverkande: Korsholms kammarorkester, dir. Erica Nygård. Solist: Ann-Louise Wägar, fagott. Inträde.

Sö. 6.11 kl. 18 Innerlighetens mässa med parentation i Smedsby församlingsgård. Medverkande: Korall-kören, dir. A-C Nordqvist-Källström. Musiken till mässan är skriven av kantor Gerd Lindén-Liljehage och en del texter av prästen Jessica Bergström.

Sö. 13.11 kl. 18 Under Valven i Korsholms kyrka. Elena Hämäläinen, barockcello och Anna Roos, cembalo. Fritt inträde, servering.

Fre. 25.11 kl. 19 Konserten ”Inför Advent” i Korsholms kyrka. Medverkande: Wasa sångargilles seniorkör och Korsholms kammarorkester, dir. Rainer Holmgård. Fritt inträde.

Må. 5.12 kl. 18 Musikskolans julmatiné i Korsholms kyrka. Andakt, servering.

Ons. 14.12 kl. 19 J.S Bach: Juloratorium i Korsholms kyrka. Vasa stadsorkester och Kammarkören Psallite. Solister: Helianna Herkkola, sopran; Ida Wallén, alt; Simo Mäkinen, tenor; Waltteri Torikka, bas. Dirigent, Tomas Djupsjöbacka. Arrangör: Vasa stadsorkester. Inträde.

Sö. 25.12 kl. 21 Juldagskvällens konsert i Korsholms kyrka. Kammarkören Psallite, dir. A-C Nordqvist-Källström och Mari Renvall. Solister: Jenny Sandelin, sång och Erica Nygård, flöjt. Fritt inträde.

De vackraste julsångerna 2022–2023

Sö. 27.11 kl. 18 Gudstjänst med DVJ i Smedsby församlingsgård. Medverkande: Kör för alla.

Sö. 18.12 kl. 11 Gudstjänst med DVJ i Korsholms kyrka. Medverkande: Körskolan och musikskolans elever.

Sö. 18.12 kl. 19 De vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Medverkande: Korsholms kammarorkester, Kör för alla, Korall-kören.

Fre. 6.1.2023 kl. 18 Gudstjänst med DVJ i Smedsby församlingsgård. Medverkande: Kantorskören (Korsholms prosteri).

I samarbete med andra

Lö-sö. 15-16 oktober deltar åtta sångare från Korall-kören i Kyrkomusikfesten i Åbo.

Musikalen Jakten på den försvunna psalmskatten med barnkörerna i Kvevlax, Replot, Solf församlingar samt Körskolan, Germivox, Korall-kören (Korsholms sv. församling) framförs på Kyrkomusikforum i Vasa och Korsholm 11.1 2023.

Kvevlax

TORSDAGKVÄLLAR I FÖRSAMLINGSHEMMET

Barnkören övar kl 18.oo- 18.45. Barnkören riktar sig till barn i åldern 6 år och uppåt. Förutom kantor Rodney så är också Åsa Österbacka med som ledare. Just nu förbereder vi en barnmusikal som skall göras i samarbete med barn och ungdomar från de övriga svenska församlingarna i Korsholm och Vasa. Vi övar också sånger för familjegudstjänster och snart är det dags för advent-, Lucia- och julsånger.

Kyrkokören övar kl 19.00-20.30. Körens repertoar består av både nyare och mera traditionella sånger. De flesta sjungs i fyrstämmigt men vi sjunger även unisona sånger. Det går bra att komma med och prova på även om man inte har så stor körvana.

Manskören övar kl 20.30-21.45. Vi är för närvarande 17 sångare. Kören fungerar litet som en projektkör, vilket betyder att det kan bli en lång rad med övningar inför ett framförande och sen är det paus tills följande evenemang närmar sig. Manskörens övningskvällar har varierar mellan torsdagkväll och söndagkväll.

ONSDAGAR I FÖRSAMLINGSHEMMET

Ekumeniska (pensionärs)kören övar i regel varannan onsdag kl 12.00-13.00. Den samlar daglediga sångare från alla församlingar i Kvevlax. Kantor Rodney och Yngve Svarvar leder kören. Vi inleder övningarna 5.10.

Orkestern Stråkdraget övar varannan onsdag kl 17.30-19.00. I orkestern finns både stråk- och blåsinstrument. Repertoaren består av relativt enkla orkesterarrangemang. Ledare är kantor Rodney och Svante Nylund.

Sö 2.10 KL. 10 Högmässa. Kyrkokören medverkar.

Sö 30.10 kl. 10 Familjegudstjänst i församlingshemmet. Barnkören och dagklubbsbarnen medverkar. Frukost serveras från kl. 9.

Lö 5.11 kl. 10. Allhelgonagudstjänst. Kyrkokören medverkar.

Sö 27.11 kl. 10 Adventsgudstjänst, barnkören, dagklubbsbarnen och kyrkokören medverkar.

Sö 4.12 kl. 18 Julkonsert. Medverkande: Simon Granlund, sång, Martin Söderbacka, gitarr, Eevalotta Matikainen, kontrabas, Mikael Svarvar, piano.

Ti 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens gudstjänst. Karakaffets kör och ekumeniska kören medverkar.

Sö 11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna. Församlingens körer och orkestern Stråkdraget. Kvevlax sångkör.

Lö 17.12 kl. 19 Julkonsert med Hans M

Solf

Psalmgudstjänst ordnas tillsammans med KU-kretsen 23.10 kl. 18.

Psalmafton kommer också att hållas i höst. Håll utkik i annonseringen!

Barnkören Solfångarna riktar sig till lågstadiebarn och övar på fredagar kl 12.20–13.00 i Solf skolas musiksal.

Koralkören är en blandad projektkör som i regel övar onsdagskvällar kl. 18.30–20 i församlingshemmet. De första övningarna är tänkta att börja hållas under andra hälften av oktober.

Replot

Körerna startar torsdag 13.10 i Replots församlingshem. Unga röster övar kl. 15.40-16.30 och Skärikyrkans kör kl. 19, kaffe från 18:30 för Skärikyrkans kör.

Skäriblåsets orkesterövningar hålls från 13.10 på torsdagar kl. 17.30–18.30.

Ulrika Hansson


Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00
Tillgänglighet handlar ibland om detaljer, att inte kombinera en ramp med en hög tröskel, säger Elisabeth Hästbacka.

delaktighet. Elisabeth Hästbacka har doktorerat i socialpolitik på temat delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. Numera jobbar hon med tillgänglighetsfrågor och har sett vad också kyrkan kunde jobba på. Hon har en hälsning till alla förtroendevalda. 25.1.2023 kl. 15:21
– Jag har alltid trivts på UK, säger Johannes Winé.

ungdomens kyrkodagar. Vem är du? Johannes Winé är med i planeringsgruppen för Ungdomens kyrkodagar. – Det är ett evenemang som alltid har fått mig att komma tillbaka. 25.1.2023 kl. 10:00
Hanna Klingenberg bor i Vasa och jobbar bland annat med programmet Himlaliv.

Personligt. – För mig var det en andlig upplevelse att vara utbränd. Som tonåring kändes de vuxnas kristendom som ett skal utan känsla, säger Hanna Klingenberg, redaktör för teve-programmet Himlaliv. 24.1.2023 kl. 18:00
Patrick Wingren,Tove Wingren och Rickard Slotte under en konsert i Nagu kyrka i höstas.

musik. Tove Wingren är skivaktuell med sina två musicerande släktingar Patrick Wingren och Rickard Slotte. – Samarbetet är glatt och fyllt av tacksamhet, säger Tove Wingren 23.1.2023 kl. 11:18

OVAN I KYRKAN. Efter gudstjänstens inledning följer oftast syndabekännelsen. För en del känns den som ett slag i ansiktet. Varför ska man säga att man är syndig om man inte alls känner sig så? 26.1.2023 kl. 00:00
Pedersöre församlings medlemmar får rösta i kyrkoherdeval igen.

KYRKOHERDETJÄNST. Nu ska Pedersöre få en ny kyrkoherde igen. Tjänsten förklaras ledig att sökas, och de sökande kommer att intervjuas av domkapitlet den 20 mars. Valet förrättas som ett direkt val, men valdagen är ännu inte fastslagen. 20.1.2023 kl. 11:05
Det är svårast att vara kristen i Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea och Libyen.

FÖRFÖLJELSE. Kristna förföljs i 76 olika länder i värden, och i elva av dem utsätts de för extrem förföljelse. 360 miljoner kristna, det vill säga var sjunde kristen, upplever förföljelse. En av fem förföljs i Afrika och två av fem i Asien. 20.1.2023 kl. 10:35
Palestinafödda Sally Azar vigs till präst för lutherska kyrkan i Jordanien och Israel. 

jordanien. "Det känns fint och unikt att få assistera vid vigningen då kyrkorna i Mellanöstern får sin första präst som är kvinna." Det säger biskop Jari Jolkkonen. 18.1.2023 kl. 15:30
Just nu verkar Johannes församling huvudsakligen i Johanneskyrkan, som i framtiden blir väldigt dyr.

SPARMÅL. Johannes församling måste spara. Igår kväll hamnade de lokaler församlingen ska använda i framtiden på det nya församlingsrådets bord. – Nu är allt helt öppet, säger kyrkoherden. 17.1.2023 kl. 16:30
Att rå om sig själv innebär bland annat att Wolfgang Falk ibland kan jobba på distans från sommarstugan i Monäs.

KARRIÄRBYTE. Han har jobbat i kyrkliga sammanhang i stort sett hela arbetslivet. Först som pastor och sedan som ekonom. Wolfgang Falk ser det som ett liv i kyrkans hägn, men i olika roller. 13.1.2023 kl. 09:33

Patricia Högnabba arbetar redan som präst i Matteus.

kyrkoherdar. Har sina rötter i Matteus omfattande ungdomsarbete. Hon är enda sökande. 30.11.-0001 kl. 00:00

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar är ett ungdomsparlament inom Borgå stift. Besluten från UK 2023 kan du läsa genom att klicka här. 30.11.-0001 kl. 00:00
Daniel Vuoristo, Karin Särs, Jamika Sandbäck i den bakre raden och Amanda Ahlgren och Mona Nurmi den främre.

ungdomens kyrkodagar. Jamika Sandbäck och hennes vänner har skickat in fem ärenden om ungdomar och unga vuxna i kyrkan till årets UK. 27.1.2023 kl. 16:05
För ett år sedan var Jakob Nylund   ordförande för UK och nu valdes han till vice ordförande.

ungdomens kyrkodagar. En bönestund under konfirmandlägret var av avgörande betydelse för Jakob Nylund. – Det var som om hon bad för mig med Jesu röst, säger han. 27.1.2023 kl. 15:10
Spåren av Luther gav oss de nordiska välfärds­ekonomierna, anser Sixten Korkman.

ekonomi. Ekonomigurun Sixten Korkman skrev en bok om allt det vi måste tro på om vi ska ha ett sunt ekonomiskt system. Utan Luther skulle vi inte vara där vi är i dag, skriver han. 25.1.2023 kl. 19:00