Höstdagarna är ett återkommande, stort ungdomsevenemang som varje år samlar hundratals ungdomar för gemenskap, verkstäder, mässa, musik och chill.
Höstdagarna är ett återkommande, stort ungdomsevenemang som varje år samlar hundratals ungdomar för gemenskap, verkstäder, mässa, musik och chill.

Vill se gemenskap över åsiktsgränser

HÖSTDAGARNA.

Höstdagarna hör till de större ungdomsevenemangen i Borgå stift och lockar varje år hundratals deltagare.
– En av de bästa sakerna med Höstdagarna är att det för samman människor med olika bakgrund och åsikter, säger Patricia Högnabba.


28.9.2022 kl. 06:00

Höstdagarna arrangeras av Förbundet Kristen Skolungdom (FKS) och har ordnats i olika former sedan 1950.

– Jag tycker vi kom bra igång redan ifjol då det var första gången efter coronapausen. Deltagarnatalet var i stort sett på en normal nivå och vi var nöjda att det inte blev någon svacka, säger förbundssekreterare Patricia Högnabba.

Ifjol låg deltagarantalet på lite över 400 ungdomar.

– Genom åren har det gått lite i vågor. Då jag började på FKS för cirka 20 år sedan var Höstdagarna i en liten svacka med knappa 200 deltagare. Något år i början på 2010-talet var vi över 1000 deltagare medan det normala deltagrantalet de senaste åren landat någonstans där mellan 500 och 600 ungdomar från runtom i hela svenskfinland.

Högnabba säger att planeringsprocessen gått bra även om coronaåren fortfarande spökar lite i bakhuvudet.

– Man märker nog av en viss försiktighet i tanken ännu. Det finns b-planer ifall det av någon orsak skulle behövas och vi har inte trummat ut informationen riktigt lika storskaligt som tidigare.

Stor satsning på programmet

Vad står på programmet på årets Höstdagar? Walter Wallén som suttit flera år i FKS styrelse och varit med och planerat helgen ser fram emot evenemanget.

– Det är fint att få vara med och planera för andra människor tillsammans med andra.

Wallén berättar att det satsats mycket på programmet i år.

– Vi har till exempel en musiker från Holland, Rivelino, som kommer att uppträda och också hålla ett litet tal. Sen kommer vi att ha teater Taimine som framför pjäsen ”Knock out”, Ulrika ”Ullis” Mylius som talar om psykisk ohälsa och så medverkar biskop Bo-Göran Åstrand i söndagens mässa.

Wallén hoppas också på värdefulla verkstäder och lyfter särskilt fram Laleh-musikalen som Daniel Jakobsson skrivit enkom för Höstdagarna.

– Den framförs av deltagarna på söndagen, det är alltså samtidigt både en verkstad och en programpunkt.

Wallén säger att det bästa med Höstdagarna är att få träffa så många nya människor på en och samma gång.

– Det är intressant att tala med nya människor och hänga med dem om ens för 15 minuter. Man lär känna människor från hela svenskfinland. Jag har i studielivet stött på människor som sett bekanta ut och så har vi kommit fram till att ”ja just det, vi sågs ju på Höstdagarna”.

Gemenskap över gränser

Patricia Högnabba hoppas på att kunna nå så många församlingar som möjligt.

– Målet är förstås att alla församlingar i Borgå stift skulle hitta till Höstdagarna. Södra Finland och Närpes är väldigt välrepresenterat och det skulle vara roligt att ha med flera från till exempel norra Österbotten.

Enligt Högnabba är den största fördelen med samlingar som Höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar att det för samman människor med olika bakgrund och åsikter.

– Det är också värdefullt för mindre församlingar i Borgå stift att få en upplevelse av att det finns många kristna ungdomar i svenskfinland och att få känna sig delaktiga i något större sammanhang. Vi har försökt ordna vissa verkstäder som på ett särskilt sätt stöder hjälpledarutbildningen ifall det finns församlingar som inte riktigt har de resurser som krävs.

Walter Wallén hoppas på många deltagare och nya ansikten.

– Jag är där hela helgen. Kom jättegärna och säg hej!

Höstdagarna 2022

  • Ett kyrkligt ungdomsevenemang för hela svenskfinland. Programmet består bland annat av show, café, verkstäder, mässor och musik.
  • Ordnas i Toijala den 4–6.11
  • Arrangeras av Förbundet Kristen Skolungdom sedan 1950.
  • Årets tema är Liv.
  • Årets medverkande är bland annat Rivelino, biskop Bo-Göran Åstrand och Berliner funk.
  • Mer info på www.hostdagarna.fi
Johan Myrskog


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11