Tomas Ray har sagt upp sig från sin tjänst på domkapitlet. Foto: Sofia Torvalds / Arkiv
Tomas Ray har sagt upp sig från sin tjänst på domkapitlet. Foto: Sofia Torvalds / Arkiv

Tomas Ray lämnar domkapitlet

BORGÅ DOMKAPITEL.

Tomas Ray som varit domkapitlets sekreterare för mission och internationellt arbete har avgått från sin tjänst. Bland annat den här frågan behandlades vid domkapitlets sammanträde på tisdagen.

22.8.2022 kl. 21:14

Tomas Ray lämnar domkapitlet och fortsätter för tillfället i ett vikariat som universitetslärare vid Åbo Akademi. Vid ÅA är praktisk teologi Tomas Rays ansvarsområde.

Till domkapitlet kom Tomas Ray 2014. Nu säger han sig lämna arbetet bland annat för att verksamhetsmöjligheterna har skurits ner. Flera stift har redan avskaffat rollerna som stiftssekreterare för internationella frågor.

– När började hade jag en verksamhetsbudget på 18 000 euro. Nu är den 9 500 euro, säger Tomas Ray.

Tomas Ray, 52, planerar också att arbeta vidare på sin doktorsavhandling i teologi. Han forskning handlar om luthersk identitet i Malaysia.

I våras sökte han den lediganslagna tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå och betraktades som en en av de kandidater som låg nära till för jobbet. Valet föll dock på den akademiskt mera meriterade Mia Anderssén-Löf, som också hade erfarenhet som kyrkoherde.

Vid domkapitlet har Tomas Ray vikarierats av Milja Westerlund.

Övriga beslut som fattades vid domkapitlets möte på tisdagen:

Examina

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström har avlagt pastoralexamen.Kontraktsprost i Pedersöre prosteriKyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis utnämns till kontraktsprost i Pedersöre prosteri för perioden 1.9.2022-31.8.2026.

Förordnanden

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt pastor Niina Mura till kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling från 1.9.2022. Pastor Niina Mura avgår 31.8.2022 från kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling på egen begäran.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt pastor Sara Grönqvist till kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling från 1.9.2022. Pastor Sara Grönqvist avgår 31.8.2022 från kaplanstjänsten i samma församling på egen begäran.

Pastor Saara Roto förordnas som församlingspastor i Väståbolands svenska församling på viss tid 1-31.8.2022.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt pastor Mats Edman till kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling från 1.9.2022.

Prosten Timo Saitajoki förordnas som tf. kaplan i Kronoby församling 22.8-31.12.2022.

Kyrkoherden i Pedersöre församling Mia Anderssén-Löf beviljas tjänstledighet 6.8.2022-17.1.2023 för att sköta annan tjänst.

Kaplanen i Pedersöre församling Tomas Portin förordnas som tf. kyrkoherde sköta kyrkoherde i samma församling vid sidan av egen tjänst för tiden 6.8.2022-17.1.2023.

Prosten Lars-Johan Sandvik förordnas som tf. kaplan på viss tid 1-30.9.2022 i Pedersöre församling.

Kyrkoherden i Närpes församling Tom Ingvesgård beviljas tjänstledighet 11.8-18.9.2022.

Kaplanen i Närpes församling Marcus Jakobsson förordnas som tf. kyrkoherde sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst för viss tid 11.8-18.9.2022.

Kyrkoherden i Replots församling Camilla Svevar beviljas fortsatt tjänstledighet 1.9.2022-28.2.2023.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Andreas Lundgren beviljas tjänstledighet 1.9-31.12.2022.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas som församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på viss tid 1.9-31.12.2022 och deltid.

Pastor Stefan Djupsjöbacka förordnas som församlingspastor för viss tid 12.8-11.9.2022 i Kyrkslätts svenska församling.

Församlingspastorn i Grankulla svenska församling Jona Granlund förordnas fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.10-31.12.2022.

Förordnandet för tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Susanna Lönnqvist avbryts 31.8.2022 på egen begäran.Anställningar vid domkapitlet

Stiftssekreteraren för mission och internationellt arbete Tomas Ray avgår 18.8.2022 på egen begäran.

TD Robert Lemberg anställs som redaktör för Borgå stifts jubileumsbok på deltid 17.8 – 16.12.2022.Kaplanstjänsten i Karleby svenska församling

Tjänster

Kaplanstjänsten i Karleby svenska församling har inom utsatt tid sökts av kaplanen i Kemin seurakunta Jani Koivusalo. Domkapitlet konstaterar att Jani Koivusalo är behörig för kaplanstjänsten i Karleby svenska församling och uppmanar församlingsrådet att välja Jani Koivusalo till kaplan eller alternativt begära att domkapitlet på nytt förklarar tjänsten ledig.Lediga tjänsterKaplanstjänsten i Grankulla svenska församling

Domkapitlet förklarar den nyinrättade kaplanstjänsten i Grankulla svenska församling ledig att sökas senast 19.9.2022 kl. 15.00. Den som söker en kaplanstjänst bör ha avlagt pastoralexamen. tjänsten knyts tjänsten till församlingens junior-, skriftskol-, och ungdomsarbete. Kaplanen är den som i första hand vikarierar kyrkoherden. Tjänsten är placerad i kravgrupp 602. Språkkraven för tjänsten är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Tjänsten har en prövotid på 4 månader. Den som söker kaplanstjänsten bör bifoga ett matrikelutdrag. Tjänsten söks senast 19.9.2022 kl. 15.00.Kyrkoherdetjänst i Korsnäs församling

Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling förklaras på nytt ledig att sökas. Valet förrättas som ett indirekt val. Tjänsten är placerad i kravgrupp K10. Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Den som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg. De som söker tjänsten intervjuas av domkapitlet. Tjänsten söks senast 19.9.2022 kl. 15.00.

Jan-Erik Andelin


Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36
Karolina Karanen och Christoffer Strandberg är goda vänner och kollegor på DuvTeatern.

teater. – Jag älskar teater och jag älskar att stå på scenen. På scenen behöver jag ingen hjälp, säger Karolina Karanen. 23.11.2022 kl. 09:00
– Veteranföreningarna ringer, men annars lite ensamt – Kjell Törner, nybliven överste i avsked.

FÖRSVARET. Överste Kjell Törner var med om att bygga upp Finlands militärsamarbete också när det var hysch-hysch om det. Nu när Finland är nära målet att bli medlem i Nato är han inte längre med i staberna. Kjell Törner har bevarat sitt kristna arv. Varje dag är det tyst aftontapto med knäppta händer. 22.11.2022 kl. 22:46
Guy Kronqvist fick flest röster i Korsnäs

FÖRSAMLINGSVALET. Guy Kronqvist som varit tf kyrkoherde i höst fick med sina 34 röster de flesta i församlingsvalet i Korsnäs. 21.11.2022 kl. 15:06
Ulla-Maj Wideroos fick flest röster i Närpes församling

FÖRSAMLINGSVALET. Ulla-Maj Wideroos är röstmagnet i Närpes också i detta val, precis som för fyra år sedan. Men antalet röster är nu färre, 96 mot 157 för fyra år sedan. 21.11.2022 kl. 13:46
Stefan Vikström och hans dotter Rebecka Stråhlman samlade mest röster i församlingsvalet i Borgå.

FÖRSAMLINGSVAL. Stefan Vikström var röstkung i församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling med 141 röster – men bara en röst bakom honom kom hans dotter Rebecka Stråhlman med 140. Hon var däremot röstdrottning i kyrkofullmäktigevalet, med hela 202 röster. 21.11.2022 kl. 13:41
Helsingforsförsamlingarna var snabbt ute med sin röstningsprocent – som sjönk.

FÖRSAMLINGSVALET. Den nedåtgående trenden för röstningsprocenten i församlingsvalet fortsätter. Enligt de första siffrorna dagen efter valet använde bara var åttonde församlingsmedlem sin röst. Den preliminära röstningsprocenten är 12,7 procent. 21.11.2022 kl. 00:01
Sonja Djupsjöbacka (till vänster) och Cecilia Åminne är lärare och röstmagneter. De vill jobba för en välkomnande församling och ökad delaktighet för medlemmarna.

FÖRSAMLINGSVAL. En välrepresenterad grupp bland dem som fått mycket röster i församlingsvalet på svenska är lärare. En av dem är Cecilia Åminne i Jakobstad. En pedagogisk blick på kyrkans röstningssystem lämnar en del övrigt att önska; framöver skulle hon gärna se direktval av kyrkomötesombud och biskopar. – Det är jätteskumt att säga att alla är lika värda, men sedan får alla inte rösta. 20.11.2022 kl. 22:39
Stabil röstning i Pedersöre, men långt ifrån kyrkoherdevalet 2021

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingen var en av de få i Finland som höjde röstningsprocenten sedan församlingsvalet 2018. 20.11.2022 kl. 22:20
Anna Simonsen röstade i Borgå. – Om jag inte röstar så är det andra som bestämmer i kyrkan

FÖRSAMLINGSVALET. Församlingsvalet är på gång under dagen. Röstningslokalerna stänger klockan 20. I Borgå röstade Anna Simonsen, 56, som medlem i kyrkan för första gången i livet. Med sin röst ville hon motverka den skeva representationen i kyrkan. 20.11.2022 kl. 13:48
Rose-Maj Friman har varit chef för sjukhussjälavården i Vasa.

KYRKOHERDETJÄNST. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har nu fått en sökande: pastor Rose-Maj Friman, som är chef för sjukhussjälavården i Vasa. 18.11.2022 kl. 13:40

Rune Lindblom är kaplan i Korsholms svenska församling
och gillar att fira jul långt in i januari.

Kolumn. "Jag tror att vi blir lite fattigare på något viktigt när vi tappar bort advent ur kalendern och firar jul i stället." 23.11.2022 kl. 16:21
Johanna Granlund är församlingssekreterare i Bergö och Petalax församlingar.

Kolumn. "Jag hoppas vi blir mindre attraktiva för marknadskrafterna, friare, snällare mot planeten, kanske rent av givmildare mot dem som har mindre än oss?" 23.11.2022 kl. 09:16

FÖRSAMLINGSVALET. Kyrkpressen har sammanställt de invalda i stiftets 45 församlingar. Med finns också några församlingar som har verksamhet på svenska i andra stift. Välj i listan den region du vill se! 25.11.2022 kl. 11:07
Harry S. Backström ställde år 2021 upp i kyrkoherdevalet i Pedersöre.

AVHOPP. Harry S. Backström, tidigare kyrkoherde i Väståbolands församling, har avsagt sig prästrättigheterna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Han blir i stället präst i Missionsstiftet. 24.11.2022 kl. 15:48
För några veckor sedan besökte Tomas Sjödin Jakobstad för att tala bland annat om tystnad och om hopp.

bibeln. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har läst Bibeln hela livet, men när han läste den i The Message-versionen väcktes gamla, slitna bibeltexter till liv igen. Hans nya andaktsbok vill inspirera alla till att göra bibelläsning till en ny vana. 23.11.2022 kl. 19:36