Saara Roto längtar tillbaka till den skärgårdsnatur hon upplevde som barn.
Saara Roto längtar tillbaka till den skärgårdsnatur hon upplevde som barn.

Det är medlemmarna som är församlingen

VÄSTÅBOLAND.

– Jag drömmer om en kyrka som är så öppen att man bara kan gå in där och vila i den stämning som finns, säger Saara Roto, kandidat i kyrkoherdevalet i Väståboland.

12.5.2022 kl. 11:42

Den 5 juni får församlingsmedlemmarna i Väståbolands svenska församling välja kyrkoherde i ett direkt val. Kandidaterna är församlingens tf. kyrkoherde Sara Grönqvist och Saara Roto, tf. kaplan i Järvi-Kuopio församling. Förra veckan fick Sara Grönqvist svara på KP:s frågor, nu är det Saara Rotos tur.

Varför vill du bli kyrkoherde i Väståboland?

– De mer krävande uppgifter jag haft, som tf. administrativ kaplan och tf. distrikts-
kaplan i Kuopio, liksom den ledarskapsutbildning jag fått, har fått mig att förstå att det här är mitt följande steg som präst. När ansökningstiden öppnades kände jag att det var den perfekta stunden att förhoppningsvis flytta över till Borgå stift. Nu har min finlandssvenska identitet vuxit fram, och jag lockas också av att jobba i skärgården. Fast jag känner mig nervös vill jag ändå ha nya utmaningar!

Hurdan tycker du att en bra kyrkoherde borde vara?

– En bra kyrkoherde borde få människor från olika riktningar att känna att de blir hörda även om de inte alltid kan få ett ja när de ber om ett ja. Kyrkoherden ska vara fanbärare och visionär, men också kunna hålla ihop arbetslaget. Alla som är medlemmar, aktiva och mindre aktiva, ska kunna känna att de har en kärlek till kyrkan och Kristus gemensamt, och kunna föra dialog.

Har du en vision? Åt vilket håll skulle du vilja föra församlingen?

– Jag skulle önska att vi i församlingen – så länge vi har de resurserna – kunde skapa ett system för de frivilliga som vill vara med i verksamheten. Så att var och en skulle få komma till församlingen med sitt kunnande. Församlingen finns till för församlingsborna – och de har mycket att erbjuda sin församling.

Har du någon särskild verksamhetsidé som du brinner för?

– Jag vill ha en kyrka med öppna dörrar. Jag tycker man ska kunna komma in i kyrkan och sova dagssömn: det ska finnas kuddar där, man kan ta med eget dynvar, och sedan kan man bara vila i den stämning som finns där. Kyrkan ska vara en central punkt med låg tröskel, öppen också för annat än andakter och gudstjänster.

Har du en styrka som du tycker kunde hjälpa dig med kyrkoherdejobbet?

– Jag skulle säga att jag har en förmåga att inspirera och ha visioner. En förmåga att samarbeta tycker jag är min styrka. De viktigaste frågorna jag skulle vilja ställa som kyrkoherde är: ”Vad tänker du? Vad brinner du för? Hur ska din styrka komma fram?” Jag tycker också att det är min styrka att jag har en stark vilja.

Nämn ett bibelställe som är viktigt för dig.

– 1 Johannesbrevets fjärde kapitel: ”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss …” Det stället är viktigt för att det påminner oss om att även om vi gör mycket eller lite för Gud så handlar det djupast sett inte om vad vi gör utan om vad Gud gör för oss.

Saara Roto

* 50 år.

* Född i Kangasniemi, bodde under uppväxten i Humppila, Kumlinge, Hangö, Lappträsk och i huvudstadsregionen.

* Familj: Singel.

* Ger valprov/provpredikar: den 22 maj kl 10.

* Drömyrke som barn: djurskötare eller sjukskötare.

* Det bästa med att vara präst, i en mening: Att det är ett arbete, men samtidigt en livsstil som bär på mening både för mig och för dem jag möter – i bästa fall förmedlas något av Kristi nåd till mig och dig, till oss alla.

Sofia Torvalds


Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stitfsdekan. Ansökningstiden gick ut idag. 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16
Sjukdomen lärde Sabine Forsblom att man måste vara varsam med sig själv och andra.

BRÖSTCANCER. Efter en sommar då Sabine Forsblom känt sig stark och glad insjuknade hon i aggressiv bröstcancer. Ett år senare var hon svullen och blek, utan hår, utan ett bröst, med uppsvälld arm. Hennes cancerdagbok innehåller de svartaste tankarna. – Jag är inte densamma som jag var. Jag har insett att livet är en fantastisk gåva. 29.4.2022 kl. 16:20

Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stitfsdekan. Ansökningstiden gick ut idag. 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11