Stefan Forsén lämnar tjänsten som kyrkoherde i östra Helsingfors. Matteus församling söker en ny ledare.
Stefan Forsén lämnar tjänsten som kyrkoherde i östra Helsingfors. Matteus församling söker en ny ledare.

Matteus församling får söka ny herde

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén valdes hösten 2018 till direktör för det gemensamma församlingsarbetet vid samfälligheten i Helsingfors. Sedan dess har han varit tjänstledig från tjänsten som kyrkoherde i Matteus församling. Nu meddelar Forsén att han avgår från kyrkoherdetjänsten. Det här och en lång rad andra ärenden behandlade domkapitlet vid Borgå stift på sitt möte på torsdagen.

8.4.2022 kl. 14:45

Nytt från domkapitlets sammanträde 7.4.2022

Examina

Kyrkoherden i Pedersöre församling Mia Anderssén-Löf har avlagt högre pastoralexamen.

Förordnanden

Kaplanen i Nykarleby församling Mats Edman förordnas fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.5-31.10.2022.

Tf. kaplanen i Nykarleby församling Helena Smeds förordnas fortsättningsvis 1.5-31.10.2022 sköta samma tjänst.

Församlingspastorn i Mariehamn Edgar Vickström förordnas som församlingspastor i samma församling utan att inrätta tjänst och för viss tid 1.6.2022-31.12.2023.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling och Solfs församling Emilia Kontunen beviljas tjänstledighet 9.5.2022-17.3.2023.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Benjamin Häggblom förordnas som gemensam församlingspastor i Korsholms svenska församling och Solfs församling för viss tid 1.7.2022-17.3.2023.

Pastor Frank Isaksson förordnas som gemensam församlingspastor i Korsholms svenska församling och Solfs församling för viss tid 1.5-30.6.2022.

Pastor Frank Isaksson förordnas som gemensam församlingspastor: 1.-30.4.2022 i Petalax och Bergö och 1.7-31.8.2022 i Malax, Petalax och Bergö.

Förordnandet för församlingspastorn i Åbo svenska församling Maria Björkgren-Vikström ändras till att gälla tills vidare från 1.7.2022.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén avgår 30.4.2022 på egen begäran.

Församlingspastorn (pastor för fostran) vid Helsingfors kyrkliga samfällighet Ulf Skogström avgår 31.5.2022 på egen begäran.

Förordnandet för församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Susanna Lönnqvist avbryts 15.5.2022 på egen begäran.

Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Susanna Lönnqvist förordnas som tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling på viss tid 16.5-31.12.2022.

Prosten Berndt Berg förordnas till tf. kyrkoherde i Replots församling fortsättningsvis 1-24.4.2022.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Johanna Björkholm-Kallio beviljas tjänstledighet 1.7-31.12.2022.Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid Borgå domkapitel

Församlingspastorn Heidi Juslin-Sandin väljs till stiftssekreterare för personalvård vid Domkapitlet i Borgå från och med 15.8.2022.

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling har inom utsatt tid sökts av tf. kyrkoherden i samma församling Mats Edman. Domkapitlet har intervjuat och granskat Edmans behörighet och konstaterat honom vara behörig för tjänsten i fråga.

Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Tammerfors svenska församling har varit ledigförklarad en andra gång och har inom utsatt tid inte fått nya sökande. Tidigare ansökan av kyrkoherden i Korsnäs församling Janne Heikkilä kvarstår.


Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling

I Ålands prosteri har Eckerö-Hammarlands församling inrättats från 1.1.2022.

Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling förklaras ledig att sökas senast 9.5.2022 kl. 15.00. Den som söker kyrkoherdetjänsten ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete (KO 6:10). Av kyrkoherden i en församling krävs i en enspråkig församling utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket (finska). Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling är placerad i kravgrupp K10. De som söker tjänsten bör bifoga utdrag ur prästmatrikeln och ett godtagbart läkarintyg. Valet förrättas som ett indirekt val. Domkapitlet intervjuar och granskar de sökandes behörighet. Kyrkoherdetjänsten tillträds 1.6.2022.


Tjänsten som stiftsdekan vid Borgå domkapitel

Domkapitlet i Borgå stift ledigförklarar tjänsten som stiftsdekan. Stiftsdekanen ska vara präst i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt ha avlagt högre pastoralexamen och vara förtrogen med kyrkligt liv och utbildningsuppgifter. Stiftsdekanen ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Stiftsdekanen leder stiftsverksamheten samt ansvarar för kyrkans svenska personalutbildning. Stiftsdekanen stöder stiftets församlingar och deras anställda samt verksamheten i församlingarna. Stiftsdekanen är medlem av domkapitlet, leder verksamhetsavdelningen och deltar i domkapitlets interna verksamhet. Stiftsdekanens förman är biskopen.

Ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter god administrativ och kommunikativ förmåga, goda ledarskaps- och samverkansfärdigheter samt förmåga att skapa nätverk och samarbeta på olika nivåer inom kyrkan och med för stiftet viktiga samarbetspartners. En god kännedom om det kyrkliga livet i Borgå stift är meriterande.

Lön utgår enligt kravgrupp 702. Tjänsten besätts från och med 17.8.2022 tills vidare. Prövotiden är 6 månader. Tjänstgöringsstället är domkapitlet i Borgå. Resor i tjänsten hör till arbetsbilden. Den som valts till tjänsten ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan tjänsten tillträds.

Ansökningshandlingarna ska vara domkapitlet i Borgå (PB 30, 06101) tillhanda senast fredagen den 20.5.2022 klockan 15. De sökande intervjuas den 25.5. De sökande förutsätts ge sitt medgivande till att delta i ett eventuellt psykologiskt lämplighetstest.

Nicklas Storbjörk


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11