Rodney Andrén och Anders 
Kronlund delar musikintresset.
Rodney Andrén och Anders Kronlund delar musikintresset.

Kärlekens lov behövs i oroliga tider

kvevlax.

Anders Kronlund har komponerat orgelsonaten Kärlekens lov. Fröet till den såddes av privata orsaker. Nu uppförs sonaten i mässan i Kvevlax.

18.3.2022 kl. 12:37

– Fröet till den här orgelsonaten såddes för cirka tio år sedan till min sons vigsel. Den spelades också på min dotters vigsel, säger Anders Kronlund som är pensionerad präst och kantor.

Det var under coronatiden som sonaten utvecklades, från att ha varit några minuter lång till att bli sjutton minuter i omfattning.

– Det var en lämplig sysselsättning för mig under coronatiden. Jag har varit tvungen att vara extra försiktig eftersom jag har en autoimmun sjukdom, säger Kronlund.

Han har gått mellan pianot och skrivbordet när han komponerat.

– När jag håller på med något surrar musiken i huvudet dygnet runt. Nattetid kommer jag ofta på någon idé, då ligger jag i sängen och funderar.

Komponerandet är också en process känslomässigt.

– När jag jobbade med det här drabbades jag av lite extra känslosamhet. Jag tänkte mycket på min mor, som har varit avliden i många år. Hennes styrka var tro, hopp och kärlek. Det här blev ett sätt att hedra henne och hennes livsverk.

Huvudtemat i sonaten är kärleken, och sidoteman av hopp och tro kommer in med jämna mellanrum.

– Sonaten passar i alla sammanhang. Det lämpar sig alltid med kärlekens lov, inte minst i dessa oroliga tider.

Han beskriver sonaten som en blandning av lugnare och mer majestätiska partier.

– Kärlekens ansikte kan också vara väldigt varierat på ett positivt sätt, säger Kronlund.

Kyrkomusikens söndag

Orgelsonaten kommer att vara en del av högmässan i Kvevlax kyrka på Marie bebådelse den 27 mars.

– Marie bebådelsedag är av hävd kyrkomusikens dag. Kollekten den dagen går till Finlands Svenska Kyrkosångsförbund, säger Rodney Andrén som är kantor i Kvevlax församling.

Rodney Andrén och Anders Kronlund har känt varandra länge.

– Anders var min musiklärare i Evangeliska folkhögskolan i Österbotten. Vi delar musikintresset och har också sjungit i samma kör.

Kyrkokören medverkar också under mässan, så det blir mycket musik, konstaterar Andrén.

– Anders har själv placerat in sonatens delar i mässordningen. Det är intressant att man skriver för orgel i dag, och det är sällan vi har ett helt verk som går genom hela mässan, säger Andrén.

Man kommer att jobba med gudstjänsterna i Kvevlax på olika sätt under våren.

– Vi har frågat gudstjänstdeltagare och förtroendevalda vad de vill ha mer av, och där framkom att det behövs mer förberedelse och delaktighet från lekmän. Det är inget nytt, men vi behöver bli påminda om det. Den här mässan är ett led i det.

Efter mässan blir det kyrkkaffe i kyrkan.

– Då finns också Anders på plats om man vill ställa frågor och samtala.

Ulrika Hansson


Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter.

skatt. Beskattningen läggs om 2023 när vårdreformen kommer. Kyrkan skulle kunna vinna 54 miljoner euro på att avdragssystemet läggs om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett hack eller två. 20.6.2022 kl. 13:41
Dennis Svenfelt och biskop Bo-Göran Åstrand.

AVSTÄNGNING. Domkapitlet kunde idag inte ta något beslut gällande Dennis Svenfelts eventuella avkragning. Svenfelt hördes i en och en halv timme, men domkapitlet valde att fortsätta behandlingen vid ett extrainsatt möte på onsdag nästa vecka. 16.6.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf.

Stiftsdekan. Domkapitlet valde vid sitt möte idag Mia Anderssén-Löf till ny stiftsdekan. 16.6.2022 kl. 17:29
Mats Lindgård har svårt att acceptera att en allt större bit av prästernas arbetstid går till byråkrati.

Kolumn. Vi kyrkoherdar behöver frigöra tid för präster och anställda att mera möta församlingsbor, skriver domprost Mats Lindgård i Borgå i sin kolumn. 9.6.2022 kl. 11:02
Anne Holm-Haavisto har flyttat tillbaka till hembyn Vexala och har nu sin arbetsplats i Munsala kyrkby.

BÖNESVAR. En liten röst viskade i örat att hon inte ska återvända till Stockholm. Men Anne Holm-Haavisto lyssnade inte på rösten. Hennes längtan tillbaka var så stark. 9.6.2022 kl. 11:19
Åsa A Westerlund och Stefan Vikström har mycket gemensamt – men inte allt. När Stefan började i internatskola var han elva. Åsa var bara sju.

MISSIONÄRSBARN. Som barn till Afrikamissionärer bodde både Åsa A Westerlund och Stefan Vikström på internat i flera år då de växte upp. "Man blir slängd i sjön, och så måste man simma." Det har varit ett livsprojekt för båda att bearbeta vad de varit med om, och försonas med det. 8.6.2022 kl. 16:24
Många av dagens ledare inom kyrkan har haft Anna-Lisa Nylund-Nyström som sin ungdomsledare i Borgå. Men minnesplatsen över hennes arbete bland barn och unga kom att bli i en småstad, Viljandi i Estland.

BORGÅ. Hon var en legendarisk ungdomsledare för många årgångar av unga i Borgå. Inför sin död hade hon gett en gåva till människor i Estland – för vilka hon var helt okänd. 9.6.2022 kl. 10:46
Esbo svenska församling har egna utrymmen i Olars kyrka.

vigsel. Församlingsrådet i Esbo svenska församling öppnar sina lokaler för vigsel av personer som tillhör sexuella minoriteter. I går kväll fattade församlingsrådet beslutet med rösterna 12–3 att öppna upp kyrkor och övriga lokaler inom Esbo svenska församling för vigsel av samkönade par. Två avvikande meningar anmäldes. 8.6.2022 kl. 10:13
– Jag tror inte jag någon gång har sett mig som en laestadian, mera som en kristen människa, säger Ingrid Björkskog.

kallelse. Redan vid en skolgudstjänst då hon var elev i lågstadiet kände Ingrid Björkskog ett starkt kall att bli präst. Nu har Larsmo bytts ut mot Åland. – Jag känner mig oerhört buren. 8.6.2022 kl. 08:53
Thomas Rosenberg tror på Svenskfinland och dess institutioner. Han hoppas att stiftsledningen ska göra mera för att trygga Kyrkpressen.

FINLANDSSVENSKA MEDIER. Kyrkpressen har en stark ställning i Svenskfinland. Men kyrkans ekonomi ställer också tidningen inför utmaningar. Thomas Rosenberg, det svenska Finlands Herr Tidskrift, hoppas att Borgå stifts ledning ska ha mera klös för att trygga tidningens framtid. 6.6.2022 kl. 08:00

Personligt. – Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på Kyrkpressens sajt. 25.6.2022 kl. 15:12

folkkyrka. Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska kyrkan stöps om från en riksinstitution till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som väntar? Då finns det saker att ta som förebild. Och annat att att akta sig för, skriver Kyrkpressens opinionsredaktör Jan-Erik Andelin. 23.6.2022 kl. 11:30
Dennis Svenfelt och Bo-Göran Åstrand.

PRÄSTÄMBETE. Pastor Dennis Svenfelt behåller sitt prästämbete men får inget förordnande som präst. 22.6.2022 kl. 13:08
– Kyrkan i Sverige är lite yrvaken inför det här, för man är så van att vara underdog och missförstådd, säger Patrik Hagman.

profilen. Teologen och författaren Patrik Hagman är Kyrkpressens nya kolumnist. Sedan hösten jobbar han i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi. 21.6.2022 kl. 19:00
– Jag värdesätter att rörelsen är driven mot gemenskap, säger Matti Aspvik.

kyrkans ungdom. Matti Aspvik är ny verksamhetsledare för Förbundet Kyrkans Ungdom. 20.6.2022 kl. 20:44